Γενικά

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς την Παρασκευή με τηλεδιάσκεψη

Συνεδριάζει την Παρασκευή 20.8.21 διά τηλεδιασκέψεως, με ώρα έναρξης 6 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει δέκα επτά θέματα, που θα συζητηθούν και είναι τα εξής:

Θέμα 1ο Αναμόρφωση [8η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2021
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων και στοιχεία Ισολογισμού Β΄ τριμήνου 2021, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Δήμου Κιλκίς (Β΄ φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος), περιόδου 2019 – 2023
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Θέμα 4ο Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου Δήμου Κιλκίς (Β΄ φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος), περιόδου 2019 – 2023
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Θέμα 5ο Δεύτερη (2η) τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου του διασυνοριακού προγράμματος “INTERREG- IPA CBC Greece- Republic of North Macedonia 2014-2020 με τίτλο “Integrated sustainable management system of Doirani Lake ecosystem” και ακρωνύμιο ”PLAN D.oiran” ως προς τη χρονική του διάρκεια
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Θέμα 6ο Έγκριση υλοποίησης Προγράμματος Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα: Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Θέμα 7ο Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία: “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)” – Αντικατάσταση τακτικού μέλους
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 8ο Έγκριση κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων στο Δήμο Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 9ο Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 54MW» της εταιρείας σας, και το οποίο θα εγκατασταθεί στις θέσεις «Κορφοβούνι» και «Μαύρη Πέτρα Συνοικία», Δ. Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ: 2105527721).» (υποκατηγορία Α2 – Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 01 και Ομάδα 1η: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών με Α/Α 06 και Κατηγορία Β – Ομάδα 1η: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών με Α/Α 11)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 10ο Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (MΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση «Κατασκευής και λειτουργίας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση βιομάζας ισχύος 1 MWe και μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 500 KWe, ιδιοκτησίας ISAR ENERGY ΜΙΚΕ», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο 397 αγροκτήματος Σπουργίτη, της ΔΕ Κρουσσών, του Δήμου Κιλκίς, της ΠΕ Κιλκίς, Π.Κ.Μ.» (υποκατηγορία Α2 – Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με Α/Α 06)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 11ο Διοικητική αποβολή από ακίνητο ιδιοκτησίας Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία

Θέμα 12ο Έγκριση δωρεάν παραχώρησης, κατά χρήση, ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Κιλκίς στον σύλλογο με την επωνυμία: “Αγροτικός Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Νεότητας Μεταλλικού”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 13ο Έγκριση δωρεάν παραχώρησης, κατά χρήση, τμήματος ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Κιλκίς στο σύλλογο με τη επωνυμία “Πολιτιστική Εταιρία Εκπαιδευτικών Ν. Κιλκίς”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 14ο Έγκριση δωρεάν παραχώρησης, κατά χρήση, Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Κιλκίς ως έδρα αγώνων και προπονήσεων σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού και Διά Βίου Μάθησης

Θέμα 15ο Λήψη απόφασης περί ακύρωσης ή μη της διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης της πόλης Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 16ο Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (πρακτική άσκηση) του 1ου ΕΠΑ.Λ και του 2ου ΕΠΑ.Λ Κιλκίς για το σχολικό έτος 2021-2022 στο Δήμο Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 17ο Απασχόληση μαθητών για πρακτική άσκηση κατά το έτος 2021-2022 (Ο.Α.Ε.Δ. / Κ.Ε.Τ.Ε.Κ – ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Οι αγάπες… «πληγώνουν»

Πληροφορηθήκαμε από τον πρόεδρο του εργατικοϋπαλληλικού κέντρου Κιλκίς (ΕΚΚ) Τάσο Καπνίδη, ότι η άτυχη εργαζομένη στον δήμου Κιλκίς, η οποία […]