Γενικά

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς την Δευτέρα κεκλεισμένων των θυρών

Συνεδριάζει την Δευτέρα 20.7.20 στο δημοτικό κατάστημα, στις 7 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς κεκλεισμένων των θυρών για τους δημότες λόγω της πανδημίας (COVID – 19).

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει δεκαεννέα θέματα.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Θέμα 1ο
Ψήφισμα – διαμαρτυρία του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς για την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να μετατρέψει τον Ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη σε ισλαμικό τέμενος
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 2ο
Αναμόρφωση [8η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2020
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο
Αποδοχή παραίτησης Προέδρου και τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία: “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)” – Αντικατάσταση τακτικού μέλους και ορισμός νέου Προέδρου της Επιχείρησης
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 4ο
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης, κατά χρήση, Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Κιλκίς ως έδρα αγώνων και προπονήσεων σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού και Διά Βίου Μάθησης

Θέμα 5ο
Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών, εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ” του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Θέμα 6ο
Έγκριση υποβολής αιτήματος συμμετοχής στο πρόγραμμα “Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)” του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

Θέμα 7ο
Έγκριση κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος επί της οδού Λέκκα 32 στην πόλη του Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 8ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: “Διαβίβαση για γνωμοδότηση φακέλου μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λατομείου αργίλου πλινθοκεραμοποιίας της εταιρίας “ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ” σε ιδιωτική έκταση εμβαδού 152,70 στρ στη θέση “Άλογα” του αγροκτήματος Γαλλικού, ΔΕ Γαλλικού, Δ. Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς” (υποκατηγορία Α2 – ομάδα 5η: Εξορυκτικές δραστηριότητες με Α/Α 03)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 9ο
Έγκριση Κανονισμού Διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης της πόλης του Κιλκίς, έτους 2020
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 10ο
Έγκριση του Κανονισμού Άρδευσης του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 11ο
Έγκριση Κανονισμού Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλκίς

Θέμα 12ο
Λήψη απόφασης για: 1) Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του λήμματος (ξυλείας) τμήματος “ΔΤ3”, εκτάσεως 3,94Ha, του Δημοτικού Δασικού Οικοσυστήματος Αγίου Μάρκου, 2) Καθορισμός τιμήματος για τα καυσόξυλα δρυός που θα δοθούν για κάλυψη ατομικών αναγκών και 3) Καθορισμός τιμήματος εκμίσθωσης
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 13ο
Λήψη απόφασης για: 1) Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του λήμματος (ξυλείας) τμήματος, έκτασης 3Ha, του Δημοτικού Δασικού Οικοσυστήματος Ελληνικού, 2) Καθορισμός τιμήματος για τα καυσόξυλα δρυός που θα δοθούν για κάλυψη ατομικών αναγκών και 3) Καθορισμός τιμήματος εκμίσθωσης
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 14ο
Λήψη απόφασης για: 1) Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του λήμματος (ξυλείας) των Δασικών Τμημάτων ”ΔΤ 4γ” και ”ΔΤ 4δ” του Δημοτικού Δάσους Ποντοκερασιάς, 2) Καθορισμός τιμήματος για τα καυσόξυλα δρυός που θα δοθούν για κάλυψη ατομικών αναγκών και 3) Καθορισμός τιμήματος εκμίσθωσης
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 15ο
Λήψη απόφασης για: 1) Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του λήμματος (ξυλείας) τμήματος, έκτασης 4,56Ha, και για ποσότητα ξυλείας ατομικών αναγκών 480,00 χκμ του Δημοτικού Δάσους Θεοδοσίων, 2) Καθορισμός τιμήματος για τα καυσόξυλα δρυός που θα δοθούν για κάλυψη ατομικών αναγκών και 3) Καθορισμός τιμήματος εκμίσθωσης
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 16ο
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κιλκίς, ως νέο τακτικό μέλος, στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία: “ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” και διακριτικό τίτλο: “Δ.Ε.Π.ΑΝ. – Δίκτυο Πόλεων”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 17ο
Έγκριση υπογραφής Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κιλκίς και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία: “Μπορούμε Saving Food – Savings Lives”, προκειμένου να συνεργαστούν στο κοινωνικό πρόγραμμα “Είμαστε Οικογένεια – Covid -19”, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τον Covid-19 – Εξουσιοδότηση Δημάρχου Κιλκίς για την υπογραφή του συμφωνητικού
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας

Θέμα 18ο
Έγκριση ανέγερσης του 10ου εξαθέσιου Δημοτικού Σχολείου επί τμήματος του Ο.Τ. Γ314Ν του Κέντρου Δήμητρα Κιλκίς στην πόλη του Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 19ο

Έγκριση ανέγερσης του 4ου Γυμνασίου Κιλκίς επί τμήματος του Ο.Τ. Γ314Ν του Κέντρου Δήμητρα Κιλκίς στην πόλη του Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Συγχαρητήρια χωρίς ντροπή

Χωρίς ίχνος ντροπής ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Κιλκίς της Νέας Δημοκρατίας Μηνάς Παπαδόπουλος απέστειλε συγχαρητήρια στον σφυροβόλο Κωνσταντίνο Ζάλτο γιά […]