Γενικά

Συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς

Με έντεκα θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς την Δευτέρα 30.12.19 στις 6 το απόγευμα:

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κιλκίς, μετά του αναπληρωτή του, ως μέλος στην Επιτροπή εξωτερικού αποτερματισμού μεταξύ των δημόσιων δασών και του ιδιωτικού δάσους Κρούσσας (άρθρο 73 του Ν. 998/79 και Π.Δ. 577/80)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μισθώσεων – εκμισθώσεων – εκποιήσεων [αρθ. 1 του ΠΔ 270/1981]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και ενός φορολογούμενου δημότη για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ δήμου ή κοινότητας ή συνδέσμου δήμων και κοινοτήτων και φορολογουμένων [παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων για την συγκρότηση της Επιτροπής καθορισμού του τιμήματος εκποίησης δημοτικών ακινήτων και κινητών, αγοράς ακινήτων, προσκυρωτέων εκτάσεων, καθώς και εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων [παρ. 5, άρθρο 186 ¨Εκποίηση ακινήτων¨ του Ν. 3463/2006 – άρθρο 7 του ΠΔ 270/1981]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Κιλκίς στο Δήμο Λατσιών Κύπρου, προκειμένου να παραστεί στους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κιλκίς, ως τακτικό μέλος, στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ.) Α.Ε.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Έγκριση παράτασης του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” και των συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου των εργαζομένων, έως τις 30.09.2020
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης, κατά κυριότητα, δύο (2) αυτοκινήτων με συμβατικές πινακίδες από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Κιλκις – Κ.Δ.Ε.Κ. – Δήμου Κιλκίς στο Δήμο Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Κ.Δ.Ε.Κ.

Έγκριση θέσεων τοποθέτησης αναλογίων και πινακίδων ενημέρωσης στον οικισμό Δοϊράνης από το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση θεσμοθετημένων πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Κιλκίς για το έτος 2020
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: “Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Κιλκίς για το έτος 2020” [ΑΜ: ΚΟΠ 17/2019 / Π/Υ: 244.746,24 €], λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα και προσωπικό του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Περισσότερα

Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τον καθαρισμό των οικοπέδων – Δηλώσεις έως τις 30 Ιουνίου

Τέθηκε σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://akatharista.apps.gov.gr/, η οποία […]

Δείτε ακόμα

ΛΑΝΑΡΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

(Στον υπέροχο φίλο μου Γιάννη Σαββόπουλο) Λαναράς ή λαναριτζής ήταν ο τεχνίτης που επεξεργαζόταν το προερχόμενο από το κούρεμα των […]

Απεδείχθη, ότι… χρειάζονται

Συγκαταλέγεται στα θέματα, στα οποία η στήλη κατά καιρούς αναφέρεται με αρνητικό σχολιασμό, καθώς από τότε, που ανέκυψε, συνεχίζει να […]