Γενικά

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς την Πέμπτη κεκλεισμένων των θυρών

Συνεδριάζει την Πέμπτη 2.7.20 στο δημοτικό κατάστημα, στις 7 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς κεκλεισμένων των θυρών για τους δημότες λόγω της πανδημίας (COVID – 19).

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει δεκατέσσερα θέματα.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Θέμα 1ο
Αναμόρφωση [7η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2020
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 2ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 56/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς που αφορά την επιχορήγηση του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς για την κατασκευή του Έργου: “Συντήρηση κτιριακής υποδομής Εξωτερικών Ιατρείων Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 3ο
Έγκριση εκμίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου “ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ” στον οικισμό Αμαράντων της Τοπικής Κοινότητας Αμαράντων της Δημοτικής Ενότητας Δοϊράνης του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 4ο
Έγκριση παραχώρησης, κατά χρήση, του Δημοτικού Ακινήτου “Αναψυκτήριο” στον οικισμό Καλίνδριας της Κοινότητας Χέρσου της Δημοτικής Ενότητας Χέρσου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Καλίνδριας “Ανατολική Ρωμυλία”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία
Θέμα 5ο
Έγκριση επικαιροποιημένων Μνημονίων Ενεργειών του Δήμου Κιλκίς σε περίπτωση φυσικών καταστροφών
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Θέμα 6ο
Παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την ανάληψη του κόστους λειτουργίας του Παραρτήματος του 3ου Νηπιαγωγείου Κιλκίς επί της οδού Καραγιαννοπούλου 17 στην πόλη του Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων
Θέμα 7ο
Έγκριση σύναψης συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κιλκίς και Φιλοζωικού Συλλόγου Κιλκίς, σε εφαρμογή του άρθρου 9 του . 4039/2020, με βασικά αντικείμενα: 1. σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς, 2. φροντίδα νοσούντων, 3. προώθηση υιοθεσιών και 4. φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε χώρους μελών του Συλλόγου
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 8ο
Καθορισμός χρηματικών ποινών επί των παραβάσεων βάσει του Κανονισμού Δεοντολογίας επί Θεμάτων Κτηνοτροφίας του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 9ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου καταστροφής παγίων για αντικείμενα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού χωρίς αξία
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου
Θέμα 10ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: “Γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου: “Κέντρου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής – Μουριές Β 3006168″ της εταιρείας με την επωνυμία Digea Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα 1912229422, και το οποίο θα κατασκευαστεί στο Δήμο Κιλκίς, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας”, υποκατηγορία Α2, Ομάδα 12ημ – Ειδικά έργα και δραστηριότητες, με Α/Α 03
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 11ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: “Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και για τη διεξαγωγή της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της δραστηριότητας “Κτηνοτροφική μονάδα βουστάσιου γαλακτοπαραγωγικής δυναμικότητας 1.000 ισοδύναμων ζώων με αμελκτήριο του κ. Γιαρήμαγα Νικόλαου” που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγιονερίου, στα υπ. αριθμό 734, 739, 2674, 2675 και 2676 αγροτεμάχια του Δήμου Κιλκίς Π.Ε Κιλκίς, Π.Κ.Μ (Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) δραστηριότητας:1907145526)”, υποκατηγορία Α2 – ομάδα 7η – Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με Α/Α 09
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 12ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: “Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και για τη διεξαγωγή της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της δραστηριότητας “Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας από 50.000 σε 72.182 όρνιθες κρεατοπαραγωής του κ.Κοσμίδη Αλέξανδρου” που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή Λεβεντοχωρίου, του Δήμου Κιλκίς Π.Ε Κιλκίς, Π.Κ.Μ (Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) δραστηριότητας: 1908155326)”, υποκατηγορία Α2 – ομάδα 7η – Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με Α/Α 01
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 13ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: “Διαβίβαση προς δημοσιοποίηση και διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: “Νέα σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη – Αμφίπολη – Νέα Καρβάλη”, υποκατηγορία 1 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της Ομάδας 1ης – ¨Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών” με Α/Α 20
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Από την επίσκεψη του κλιμακίου της ΝΔ στην λαϊκή του Κιλκίς