Γενικά

Συνεδριάζει την Τρίτη το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς

Συνεδριάζει την Τρίτη 18.10.22 δια ζώσεις, με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει είκοσι τέσσερα θέματα, που θα συζητηθούν και είναι τα εξής:

Θέμα 1ο Ενημέρωση για το 20ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 2ο Ενημέρωση για τα εμβληματικά έργα της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Θέμα 3ο Αναμόρφωση [9η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2022

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο Τέλος εισόδου Σπηλαίου Λόφου Αγίου Γεωργίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 5ο Τέλος εισόδου στο θερινό Κινηματογράφο Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 6ο Τέλος χρήσης για το θέατρο Λόφου του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 7ο Τέλος χρήσης για το Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 8ο Τέλος χρήσης Καπναποθήκης της Αυστροελληνικής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 9ο Τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 10ο Τιμές οικοπέδων και κτισμάτων – Συντελεστής οικοπέδων – Συντελεστής τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (άρθρο 24 Ν. 2130/93) [ΚΑΕ: 0441]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 11ο Περί επιβολής ή μη Τέλους Ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων και στα εκτός σχεδίου πόλεως του Κιλκίς. Επιβολή του Τέλους Ακαθαρίστων στους οικισμούς των Δημοτικών Ενοτήτων, βάσει της απόφασης του Υπ. Οικ., όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 12ο Τέλος νεκροταφείων (Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου, δικαίωμα ενταφιασμού, Δικαίωμα ανανέωσης / παράτασης χρόνου ταφής και Τέλος ανακομιδής) [ΚΑΕ: 041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977)]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 13ο Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) [ΚΑΕ: 0451]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 14ο Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης Εργασιών Διέλευσης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 15ο Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) [ΚΑΕ: 0462 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 16ο Τέλος Άρδευσης – Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου [ΚΑΕ: 033 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9 Β.Δ. 24.9/20.10.58)]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 17ο Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) [ΚΑΕ: 0461]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 18ο Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) [ΚΑΕ: 0311]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 19ο Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) [ΚΑΕ: 0511]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 20ο Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κιλκίς, έτους 2023

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 21ο Καθορισμός όρων προκήρυξης επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Κιλκίς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 3852/10

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 22ο Έγκριση μετατόπισης τριών (3) περιπτέρων από την οδό 21ης Ιουνίου στην πόλη του Κιλκίς, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου ”Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κιλκίς”

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 23ο Έγκριση Πρωτοκόλλου καταστροφής παγίων για αντικείμενα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού χωρίς αξία

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου

Θέμα 24ο Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων, ως μελών για την συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης της αγοραίας αξίας προς ανταλλαγή αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας Δήμου Κιλκίς και ιδιώτη Δημότη Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία

 

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

«Ούτε κόμμα ούτε αρχηγό»

«Δεν ψάχνω ούτε κόμμα ούτε αρχηγό», ήταν η λακωνική απάντηση του πρώην βουλευτή Κιλκίς και πρώην υπουργού Σάββα Τσιτουρίδη, όταν […]