Γενικά

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς

Συνεδριάζει την Τετάρτη 17.7.19 στο δημοτικό κατάστημα, με ώρα έναρξης 7 το βράδυ, το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει δεκαεννέα έματα, ανάμεσα στα οποία η δέκατη τρίτη αναμόρφωση εσόδων-εξόδων δήμου Κιλκίς γιά το οικονομικό έτος 2019, η αποδοχή της απόφασης γιά ένταξη του έργου της ανακατασκευής του περιφερειακού στίβου και των σκαμμάτων του δημοτικού σταδίου Κιλκίς, με τοποθέτηση νέου ελαστικού τάπητα («ταρτάν») στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», η έγκριση σύναψης συμβάσεων γιά παροχή υπηρεσιών, η ματαίωση διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, η συγκρότηση επιτροπών και η έγκριση υλοποιήσης πολιτιστικών εκδηλώσεων απαιτουσών ηχητική και φωτιστική κάλυψη.

Περισσότερα

Νέα σύσταση δήμου στους υπόχρεους για τον καθαρισμό και την αποψίλωση ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων

Ο δήμος Κιλκίς υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός […]

Δείτε ακόμα