Γενικά

Συνεδριάζει την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16.12.19 στις 6 το απόγευμα στο δημοτικό κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης για 16 θέματα.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Θέμα 1ο
Διαπίστωση ακυρότητας του Κανονισμού Εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς, όπως αυτός ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 177/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς. Καθορισμός διαδικασίας σύνταξης νέου Κανονισμού Εργασιών Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς

Θέμα 2ο
Έγκριση διανομής του υπ’ αριθμ. 705 οικοπέδου του Ο.Τ. 218Ν της πόλης του Κιλκίς, σε δύο (2) άρτια και οικοδομήσιμα, αυτοτελή και ανεξάρτητα οικόπεδα με σκοπό την παραχώρηση για ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία

Θέμα 3ο
Αίτημα παραχώρησης του με αριθμό ΚΑΕΚ 260353632015 ακινήτου του Ο.Τ 314Ν πόλης Κιλκίς, ιδιοκτησίας ΥΠΑΑΤ στον Δήμο Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία

Θέμα 4ο
Αίτημα παράτασης ισχύος της υπ’ αριθμ.1955/96868/22.07.2014 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συμπλήρωση του αρχικού σκοπού με την προσθήκη της ανέγερσης και ενός Προτύπου σχολείου
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία

Θέμα 5ο
Αναμόρφωση [22η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2019
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 6ο
Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Κιλκίς στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – “Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας” στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο πρότασης: “Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κιλκίς”, προϋπολογισμού 275.280,00 ευρώ (222.000,00 ευρώ + Φ.Π.Α. 53.280,00 ευρώ), ΣΑΕ 055, ενάριθμος 2017ΣΕ05500010
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 7ο
Υποβολή αιτήματος προς τις Κτιριακές υποδομές Α.Ε. για τοποθέτηση δύο (2) προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως αίθουσα Πληροφορικής Τ.Π.Ε. και αίθουσα διδασκόντων
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Θέμα 8ο
Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου “ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ” στον οικισμό Κρηστώνη της Κοινότητας Κρηστώνης της Δημοτικής Ενότητας Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 9ο
Καθορισμός τρόπου καταβολής του τέλους κοινόχρηστων χώρων, έτους 2020
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 10ο
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών στην Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Κιλκίς, για το έτος 2020
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Θέμα 11ο
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κιλκίς για την συμμετοχή του στις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο.Τ.Α.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 12ο
Συγκρότηση Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 13ο
Συγκρότηση Επιτροπής Αδελφοποιήσεων του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 14ο
Παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2020-2021
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Θέμα 15ο
Έγκριση Τιμολογιακής Πολιτικής έτους 2020 της Επιχείρησης με την επωνυμία: “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλκίς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Θέμα 16ο
Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ψυχαγωγικές δραστηριότητες στην Πλατεία Ειρήνης από 23/12/2019 έως 01/01/2020
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Περισσότερα
Δείτε ακόμα