Γενικά

Συνεδριάζει την Τρίτη 14.5.24 το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς

Συνεδριάζει την Τρίτη 14.5.24 δια ζώσεις, με ώρα έναρξης 6 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει δέκα έξι θέματα, που θα συζητηθούν και είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ο Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων και στοιχεία Ισολογισμού Α΄ τριμήνου 2024, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης με τίτλο: “Συντήρηση – Επισκευή, Προμήθεια Ανταλλακτικών Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργου Δήμου Κιλκίς για τα έτη 2024, 2025 και 2026 [ΑΜ: ΚΟΠ6/2024 Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου / Π/Υ: 735.200,00€]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο Έγκριση “με αναθεώρηση” παράτασης [2η] συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου: “Συντήρηση επισκευή αύλειων χώρων Σχολικών Κτιρίων” [ΑΜ: Μ1/2022 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο Παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης για την έναρξη των εργασιών του Υποέργου Α4 με τίτλο: “Μελέτη βελτίωσης δασικής οδού Φυλάκιο Μαυροπλαγιάς- Ποντοκερασιάς της περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κιλκίς” του έργου με τίτλο: “Έργα αντιπυρικής προστασίας σε δημόσιες δασικές εκτάσεις αρμοδιότητας Δασαρχείων Αριδαίας, Έδεσσας, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 16 παρ. 5 του ν. 998/1979”

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 5ο Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 453/20215 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς περί διάθεσης θέσεων στάθμευσης γενικής χρήσης από ΑμεΑ, σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 6ο Καθορισμός αριθμού θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2024 – 2025 (πρακτική άσκηση μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ. και 2ου ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς κατά το σχολικό έτος 2024 – 2025 στον Δήμο Κιλκίς)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 7ο Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Α.Ε.Ι. (πρώην Τ.Ε.Ι.) στον Δήμο Κιλκίς για τα έτη 2024 – 2029

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 8ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης από την Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης πόλης Κιλκίς Δήμου Κιλκίς Νομού Κιλκίς (Ιδιοκτησία Α.Β., Μ.Β., Μ.Π., Μ.Δ.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία

Θέμα 9ο Καθορισμός κινήτρων για τη σήμανση και στείρωση των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς (σκύλων και γατών)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 10ο Έγκριση υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: “Πρόγραμμα κατασκηνώσεων φιλοξενίας ΑΜΕΑ Δήμου Κιλκίς, έτους 2024”

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας

Θέμα 11ο Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Θέμα 12ο Λήψη απόφασης σχετικά με τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς όσον αφορά τη χωροταξική κατανομή μαθητών/τριών Γυμνασίων και λυκείων Κιλκίς για το σχολικό έτος 2024 – 2025

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 13ο Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για το έργο «Κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (και των συνοδών του έργων), συνολικής ισχύος 120,00MW, που θα εγκατασταθεί στη περιοχή «Βαλτούδι», στη Δ.Ε. Κιλκίς, Δ.Ε. Πολυκάστρου και Δ.Ε. Χέρσου του Δήμου Κιλκίς και Δήμου Παιονίας, της ΠΕ Κιλκίς, ΠΚΜ (ΠΕΤ: 2305958023) Φορέας του έργου: CES 8 IKE (δ.τ. CES 8 ).» (υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 02)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κιλκίς

Θέμα 14ο Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για το έργο «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 140.432,79kWp, που θα εγκατασταθούν στις θέσεις με ονομασία «Κυριακαίικα 1», «Κυριακαίικα 2», «Κυριακαίικα 3», «Κυριακαίικα 4», «Κυριακαίικα 5-6» στη Τ.Κ. Βαπτιστή, στη ΔΕ. Κιλκίς, Δήμος Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς με σύνδεση σε Υ/Σ στη Δ.Ε Καλλιθέας, Δήμο Ωραιοκάστρου, ΠΕ Θεσσαλονίκης, ΠΚΜ (ΠΕΤ: 2105542928). Φορέας του έργου: SPOWER KSIROLAKOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» (υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με Α/Α 02)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κιλκίς

Θέμα 15ο Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση Φακέλου ΜΠΕ, μέσω ΗΠΜ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 42MWe και συνοδά έργα» της εταιρείας Ecoener Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε, και το οποίο θα εγκατασταθεί στη Θέση «Αλώνια, Βοίδολίβαδο, Αλμύρες, Λιβάδια» της ΔΕ Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς, της Π.Ε. Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΠΕΤ: 2311002527» (υποκατηγορία Α2 – Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με Α/Α 01α Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια στην ξηρά)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κιλκίς

Θέμα 16ο Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο:: «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για το έργο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τριών Φωτοβολταικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 22,8MW στη θέση «ΚΑΜΗΛΑ 1» ισχύος 9,9MWp στην Τ.Κ. Μεσιανού, στη θέση «ΚΑΜΗΛΑ 2» ισχύος 9,9MWp στην Τ.Κ. Μεσιανού & Γυναικόκαστρου, στη θέση «ΚΑΜΗΛΑ 3» ισχύος 3MWp στην Τ.Κ. Μεσιανού & Γυναικόκαστρου στην Τ.Κ. Χωρυγίου», το οποίο θα εγκατασταθεί στο Δήμο Κιλκίς της Π.Ε. Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ: 2308989926). Φορέας του έργου: European Solar Farms Greece ApS» (υποκατηγορία Α2 – Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με Α/Α 02)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κιλκίς

Περισσότερα
Δείτε ακόμα