Γενικά

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς την Τετάρτη με τηλεδιάσκεψη

Συνεδριάζει την Τετάρτη 13.10.21 διά τηλεδιασκέψεως, με ώρα έναρξης 6 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει δέκα θέματα, που θα συζητηθούν και είναι τα εξής:

Θέμα 1ο

Ενημέρωση για το Πολιτιστικό Καλοκαίρι και το Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου και Παντομίμας 2021ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 2ο

Αναμόρφωση [10η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2021

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: ”Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς”

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος ΝΠΔΔ

Θέμα 4ο

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 5ο

Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τον ΟΑΕΔ για την εκ νέου δωρεάν παραχώρηση, κατά χρήση, των καταστημάτων και των αιθουσών συγκεντρώσεων των οικισμών του πρώην ΟΕΚ “ΚΙΛΚΙΣ Ι” και “ΚΙΛΚΙΣ ΙΙΙ”

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία

Θέμα 6ο

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης, κατά χρήση, Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Κιλκίς ως έδρα αγώνων και προπονήσεων σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης

Θέμα 7ο

Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης υλοτομικών εργασιών στη συστάδα 4δ του Δημοτικού Δάσους Ποντοκερασιάς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

>Θέμα 8ο

Παραχώρηση θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην πόλη του Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 9ο

Έγκριση προσωρινής ακινησίας και παράδοσης πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Θέμα 10ο

Έγκριση κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος στον οικισμό Νέου Γυναικοκάστρου της Κοινότητας Νέου Γυναικοκάστρου της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Περισσότερα
Δείτε ακόμα