Πολιτική

Συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα, την Δευτέρα 4.9.17 στις 7 το απόγευμα για συζήτηση και λήψη απόφασης για 32 θέματα:

Θέμα 1ο
Απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Κιλκίς, μέχρι την κατάρτιση προσωρινών πινάκων διοριστέων και όχι πέραν της 31.3.2018 [άρθρο 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ/A’/94/29.06.2017), όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 156 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ/Α’/107/31.07.2017)]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου: Αντιδήμαρχος Γιαννακούλα – Ζιούτα Αικατερίνη
Θέμα 2ο
Αναμόρφωση [19η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2017
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος
Θέμα 3ο
Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την σύναψη της δημόσιας σύμβασης της άγονης ΟΜΑΔΑΣ Δ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ – ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ (ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ)” [Π/Υ: 27.280,00 €] του διαγωνισμού: “Προμήθεια χλοοκοπτικών – χορτοκοπτικών μηχανημάτων – ανταλλακτικών με εργασίες συντήρησης και επισκευής χλοοκοπτικών – χορτοκοπτικών μηχανημάτων, έτους 2017” [ΑΜ: 1/2017 ΚΟΠ / Π/Υ: 73.542,40 € / ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ & Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ & ΠΔΕ) – ΑΔΣ: 206&443/2016 + 29/2017 – ΑΟΕ: 44&49&94&110&118&192/2017]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος
Θέμα 4ο
Χρηματοδότηση της Επιχείρησης “Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς – Κ.Δ.Ε.Κ. – Δήμου Κιλκίς”, από τον Δήμο Κιλκίς [σύμφωνα με το άρθρο 259 ¨Χρηματοδότηση¨ του N. 3463 (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α’) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος – Πρόεδρος Κ.Δ.Ε.Κ. Σοφού Χρυσή
Θέμα 5ο
Έγκριση εκτέλεσης εργασιών σύνδεσης – επέκτασης – παραλλαγής στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ (ΦΟΠ), καθορισμός τρόπου κάλυψης δαπάνης και αποδοχή όρων και προϋποθέσεων
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος
Θέμα 6ο
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Β΄ του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ [Υπ΄ αριθμ. 245/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου: Αντιδήμαρχος Γιαννακούλα – Ζιούτα Αικατερίνη
Θέμα 7ο
Καθιέρωση εργασίας Προσωπικού Καθαριότητας Δήμου Κιλκίς κατά τις Κυριακές και αργίες
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου: Αντιδήμαρχος Γιαννακούλα – Ζιούτα Αικατερίνη
Θέμα 8ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: “Αποκατάσταση αύλειων χώρων Σχολείων του Δ. Κιλκίς με χωματουργικές εργασίες” [ΑΜ: Μ71/2011 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος
Θέμα 9ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: “Κρασπέδωση με την υποδομή πεζοδρομίου κεντρικής οδού Μ. Στέρνας” [ΑΜ: Μ35/2013 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος
Θέμα 10ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: “Πλακόστρωση πεζοδρομίων στον οικισμό Επταλόφου” [ΑΜ: Μ16/2011 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος
Θέμα 11ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: “Συντήρηση ασφαλτοστρώσεων στα Δ.Δ. του Δήμου” [ΑΜ: 94/2010 ΤΥΔΚ Ν. Κιλκίς]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος
Θέμα 12ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: “Κατασκευή τεχνικών – γεφυροδιαβάσεις στους οικισμούς της Δ.Ε. Κιλκίς” [ΑΜ: μ37/2014 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος
Θέμα 13ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου: “Κατασκευή τεχνικών στη Δ.Ε. Πικρολίμνης” [ΑΜ: μ26/2015 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος
Θέμα 14ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου: “Επισκευές πλακοστρώσεων του Δήμου” [ΑΜ: μ23/2011 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος
Θέμα 15ο
Έγκριση δαπανών & διάθεση (ψήφιση) – “ανάληψη υποχρέωσης” / δέσμευση εγγεγραμμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017 [για τη φιλοξενία προσκεκλημένων του αδελφοποιημένου Δήμου Ασένοβγκραντ (Στενήμαχος) Βουλγαρίας]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού: Αντιδήμαρχος Τσαντάκης Δημήτριος
Θέμα 16ο
Έγκριση δαπανών & διάθεση (ψήφιση) – “ανάληψη υποχρέωσης” / δέσμευση εγγεγραμμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017 [για δαπάνες πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Κιλκίς]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού: Αντιδήμαρχος Τσαντάκης Δημήτριος
Θέμα 17ο
Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς επί του περιεχομένου του φακέλου: “Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (500 kWel) με αεριοποίηση βιομάζας, που προτείνεται να εγκατασταθεί στο με αρ. 2080 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Τ.Κ. Τερπύλλου της Δ.Ε. Κρουσσών του Δ. Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, Π.Κ.Μ.” [Υποκατηγορία 2 της Α κατηγορίας, Ομάδα 4η – συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, Α/Α 11β – Φορέας Υλοποίησης του έργου: IDM ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ] ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: Αντιδήμαρχος Τσαντάκης Δημήτριος
Θέμα 18ο
Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς επί του περιεχομένου του φακέλου: “Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για διεξαγωγή της διαδικασίας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών (ισχύος 500 kWel) της εταιρείας με την επωνυμία ¨ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΚΑΜΠΑΝΙΟΥ ΙΚΕ¨ που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ΄ αριθμ. 525Β κληροτεμάχιο αγροκτήματος Καμπανίου, Δ.Ε. Γαλλικού, Δ. Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, Π.Κ.Μ.” [Υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η – ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Α/Α 05]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: Αντιδήμαρχος Τσαντάκης Δημήτριος
Θέμα 19ο
Τροποποίηση [2η] της υπ’ αριθμ. 442/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: [Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλκίς” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία” – Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – Ε.Κ.Τ.” το οποίο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης: Προϊσταμένη Σπανού Ελευθερία
Θέμα 20ο
Τροποποίηση [2η] της υπ’ αριθμ. 72/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: [Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για τη στελέχωση της δομής: “Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Κιλκίς” της Πράξης: “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλκίς” με Κωδ. ΟΠΣ: 5002919 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020”]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης: Προϊσταμένη Σπανού Ελευθερία
Θέμα 21ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 73/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: [Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της δομής: “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλκίς” με Κωδ. ΟΠΣ: 5002919 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020”]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης: Προϊσταμένη Σπανού Ελευθερία
Θέμα 22ο
Διατύπωση απόψεων σχετικά με τη ρύθμιση βοσκής στο δασικό σύμπλεγμα Επταλόφου – Μελανθίου – Τερπύλλου, στα πλαίσια υλοποίησης σχετικού Πίνακα Υλοτομίας 2018
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων: Εντεταλμένος Σύμβουλος Πεντζερετζής Πρόδρομος
Θέμα 23ο Έγκριση πρακτικού κλήρωσης της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης για τη χρήση θέσεων στην ετήσια Εμποροπανήγυρη Κιλκίς, έτους 2017
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων: Εντεταλμένος Σύμβουλος Πεντζερετζής Πρόδρομος
Θέμα 24ο
Διαγραφή άδειας επαγγελματία πωλήτριας λαϊκών αγορών
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων: Εντεταλμένος Σύμβουλος Πεντζερετζής Πρόδρομος
Θέμα 25ο Διαγραφή συμμετοχής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών από τη λαϊκή αγορά της πόλης του Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων: Εντεταλμένος Σύμβουλος Πεντζερετζής Πρόδρομος
Θέμα 26ο Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Κιλκίς στο Δήμο Λύσης Κύπρου, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις ¨Ημέρας Μνήμης Λύσης¨ που θα πραγματοποιηθούν στις 7 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων
Θέμα 27ο Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Κιλκίς στο Δήμο Λύσης Κύπρου, στις 11 Σεπτεμβρίου 2017, προκειμένου να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή για το Μουσείο “Γρηγόρης Αυξεντίου” στον οικισμό Ακρίτας ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων
Θέμα 28ο Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου Κιλκίς για συμμετοχή στο Θεματικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα: “Πολιτικές για την ισότιμη συμμετοχή των ορεινών Δήμων στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας” [Κόνιτσα, 8η & 9η Σεπτεμβρίου 2017]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων
Θέμα 29ο
Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Κιλκίς στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρεία [Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς “ΝΗΡΕΑΣ”]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων
Θέμα 30ο
Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση του Προέδρου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ” ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων
Θέμα 31ο
Επιχορήγηση Πολιτιστικών – Αθλητικών Συλλόγων και λοιπών Νομικών Προσώπων Δήμου Κιλκίς για κάλυψη εκδηλώσεών τους
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού: Αντιδήμαρχος Τσαντάκης Δημήτριος
Θέμα 32ο
Τροποποίηση [5η] Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση [20η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2017 & έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου: «Κατασκευή τεχνικού και αποκατάσταση οδοποιίας στο σημείο διέλευσης του Γαλλικού ποταμού στον οικισμό Τερπύλλου στην Δ.Ε. Κρουσσών» [ΑΜ: Μ10/2015]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ:
– Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος
– Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Περισσότερα

Β.Ρόκος: «Fly Over- Οι Θεσσαλονικείς έχουν πληρώσει πολλές φορές το τίμημα να παίρνουν άλλοι αποφάσεις για την πόλη»

Στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η Πρωτοβουλία Κατοίκων Μαλακαπής, Πυλαίας, Κρυονερίου, ο Σύνδεσμος Κωνσταντινοπολιτών, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης και η […]

Δείτε ακόμα