Γενικά

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς την Δευτέρα με τηλεδιάσκεψη

Συνεδριάζει την Δευτέρα 11.4.22 με τηλεδιάσκεψη [μέσω της πλατφόρμας e:presence.gov.gr], με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει δέκα εννέα θέματα, που θα συζητηθούν και είναι τα εξής:

Θέμα 1ο
Αναμόρφωση [3η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2022
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο
Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Κιλκίς με την αντικατάσταση της παραγράφου 7 “ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ” του άρθρου 6 της υπ. αριθμ. 131/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 3ο
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κιλκίς, ως τακτικό μέλος, στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ.) Α.Ε.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 4ο
Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων (τακτικός – αναπληρωματικός) ως τρίτο μέλος για την συμμετοχή στην Α/θμια Επιτροπή Εκτίμησης μοναδιαίας αξίας ανά ζώο ή προϊόν για το έτος 2022
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 5ο
Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 6ο
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης, κατά χρήση, Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Κιλκίς ως έδρα αγώνων και προπονήσεων σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης

Θέμα 7ο
Έγκριση εκμίσθωσης γεωτεμαχίου, εμβαδού 10.488,00 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα του υπ’ αριθμ.1761β’ αγροτεμαχίου, συνολικού εμβαδού 300.000,00τ.μ., του αγροκτήματος Τερπύλλου της Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 8ο
Έγκριση κατάτμησης του υπ. αριθμ.354γ αγροτεμαχίου στα υπ. αριθμ. 354γ1 και 354γ2 τμήματα και αξιοποίηση του υπ. αριθμ. 354γ2 για την κατασκευή και εξοπλισμό καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 9ο
Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2021
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 10ο
Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση υδατορέματαος στην θέση Αγρόκτημα Σταυροχωρίου Κιλκίς εκτός σχεδίου , αγροτεμάχια 960-961-962 ιδιοκτησίας INWASTE A.E.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 11ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 15MWp, της εταιρείας “ΔΑΦΝΟΧΩΡΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Ο.Ε.” που θα εγκατασταθεί στην κτηματική περιοχή Δαφνοχωρίου του Δήμου Κιλκίς , ΠΕ Κιλκίς , ΠΚΜ με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2109621421” (υποκατηγορία Α2 , Ομάδα 10η:Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α :02
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 12ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας τροποποίησης της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)του έργου ”Κέντρο Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος με κωδική ονομασία ΜΟΥΡΙΕΣ Β και κωδικό αριθμό 3006168″ της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ” και δ.τ. “DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.” το οποίο προτείνεται να κατασκευασθεί στη θέση “Μουριές” Δ. Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς , Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας(ΠΕΤ:1912229422) ” (υποκατηγορία Α2 – Ομάδα 12η:Ειδικά έργα και δραστηριότητες με Α/Α 03)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 13ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο:Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 30,90MWp της εταιρείας “European solar Farms Greece ApS” που θα εγκατασταθεί στη θέση “Κούσκουρα 1” , “Κούσκουρα 2” , “Αμπελοχώραφα 2” και “Αμπελοχώραφα 3” της Τ.Κ. Χωρυγίου, ΔΕ Κιλκίς, Δήμου Κιλκίς , ΠΕ Κιλκίς με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ 2112680026) (υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α :02)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 14ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 29,70MWp της εταιρείας “European solar Farms Greece ApS” που θα εγκατασταθεί στη θέση “Καρβούνι 2” , “Μάνδρα Καραμισάμη 3” , και “Καρβούνι 4” της Τ.Κ. Χωρυγίου, ΔΕ Κιλκίς, Δήμου Κιλκίς , ΠΕ Κιλκίς με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ 2112679820) (υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α :02)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 15ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 24,80MWp της εταιρείας “European solar Farms Greece ApS” που θα εγκατασταθεί στη θέση “Λειβάδια 1” , “Λειβάδια 2” , και “Προφήτης Ηλίας 1 ” της Τ.Κ. Μεσιανού & Μαυρονερίου , ΔΕ Κιλκίς, Δήμου Κιλκίς , ΠΕ Κιλκίς με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ 2112679622) (υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α :02)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 16ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο “Κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 432,6 MW που θα εγκατασταθεί στη θέση “ΚΟΚΑΡΤΖΑ” και συνοδών έργων αυτού στην ΔΕ Πικρολίμνης και Πολυκάστρου, του Δήμου Κιλκίς & Παιονίας, , ΠΕ Κιλκίς , ΠΚΜ (ΠΕΤ 2110644628) Φορέας του έργου : ILIAKO POWER VII ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε (υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α :02)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 17ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: Διαβίβαση φακέλου στο πλαίσιο της διαδικασίας τροποποίησης της Α.Ε.Π.Ο για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση “Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, ισχύος απο 999 KW se 1.998 KW της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΕ” που προτείνεται να εγκατασταθεί στα με αριθμ. 157 και 158 αγροτεμάχια του ΔΔ Μαυρονερίου του Δήμου Κιλκίς , της ΠΕ Κιλκίς (υποκατηγορία Α2, Ομάδα 4η Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών με Α/Α 11 και Ομάδα 10η :Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μα Α/Α 6α: Ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιοαερίου)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 18ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο “Φωτοβολταικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος 15 MW και 32,2 MW που θα εγκατασταθεί στη θέση ”Αγρόκτημα Ηλιώφοτο” της Δημοτικής Ενότητας Χέρσου, του Δ. Κιλκίς, (Υ/Σ Ανύψωσης- Δ. Παιονίας) ΠΕ Κιλκίς , ΠΚΜ (ΠΕΤ 2108594322) Φορέας του έργου : Survey Belsolar21 IKE”(υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α :02)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 19ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο :Διαβίβαση φακέλου ΜΠΕ, μέσω ΗΠΜ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου ”Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 25 MW και συνοδά έργα, που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση “Σταυρός – Βεργιατούδι” των ΔΕ Χέρσου και Κιλκίς του Δ. Κιλκίς ΠΕ Κιλκίς της εταιρείας HELIOS INVEST BETA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” (ΠΕΤ 2111666521) (υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η : Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α :02)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Ο Βλάσιος Γ. Σκορδέλης

Γεννήθηκε στην Στενήμαχο Ανατολικής Ρωμυλίας (Βόρεια Θράκη) το έτος 1830 και πέθανε στην Αθήνα το 1898. Μετά την αποφοίτησή του […]

Γ.Φλωρίδης: Επανέρχεται το αυτεπάγγελτο στη δίωξη στελεχών σε τράπεζες, ΝΠΔΔ και Δημόσιο

Την επαναφορά του αυτεπάγγελτου στη δίωξη των τραπεζικών στελεχών, των στελεχών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και του Δημοσίου εξήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η διάταξη, […]