Γενικά

Συνεδριάζει δια ζώσης την Πέμπτη το δημοτικό συμβούλιο Παιονίας

Συνεδριάζει διά ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) την Πέμπτη 31 Μαρτίου, στις 7 το απόγευματο το δημοτικό συμβούλιο Παιονίας στην αίθουσα συνεδριάσεων «Ιωάννης Καρακασίδης» του δήμου στο Πολύκαστρο.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει δέκα επτά θέματα, ανάμεσα στα οποία:

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης θα γίνει ενημέρωση των μελών του Δημοτικού συμβουλίου για την ετήσια έκθεση έτους 2021 της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Παιονίας.

1. Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

2. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας συμβουλίου ένταξης μεταναστών και προσφύγων Δήμου Παιονίας.

3. Συγκρότηση συμβουλίου ένταξης μεταναστών και προσφύγων Δήμου Παιονίας.

4. Κατάργηση τμήματος λαϊκής αγοράς Αξιούπολης μετά την ισχύ του άρθρου 26 του Ν.4849/2021.

5. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον . έτους 2022

6. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 76ζ/2021 απόφασης δημοτικού συμβουλίου περί επιβολής τέλους άρδευσης οικ. έτους 2022 και λήψη νέας απόφασης.

7. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 27,03 MW και συνοδά έργα, της εταιρείας με δ.τ. ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση Μπάγι της ΔΕ Πολυκάστρου, του Δ. Παιονίας της ΠΕ Κιλκίς (ΠΕΤ. 2111660425)» (υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α: 02)

8. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «Φωτοβολταικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος 51MW και 39,2MW που θα εγκατασταθεί στη θέση «Αγρόκτημα Ηλιόφωτο» της Δημοτικής Ενότητας Χέρσου, του Δ. Κιλκίς, (Υ/Σ Ανύψωσης- Δ. Παιονίας) Π.Ε. Κιλκίς, ΠΚΜ (ΠΕΤ: 2108594322). Φορέας του έργου: Survey Belsolar 21 ΙΚΕ» (υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α: 02),

9. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο Μονάδα Ολοκληρωμένης Εναλλακτικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» της Εταιρίας «ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ- ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Β.Β.Ε ΚΑΙ Ν.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στα αγροτεμάχια 503, 504, 505Α, 505Β, 506 και 507 ΤΚ Άσπρου ΔΕ Πολυκάστρου Δ. Παιονίας ΠΕ Κιλκίς ΠΚΜ (ΠΕΤ:2007332824).» (υποκατηγορία Α2 – Ομάδα 4η: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών.

10. Ανάκληση της αριθμό 20/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για την Απαγόρευση βοσκής για το Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Σκρα-Φανού για την επόμενη δεκαετία 2023-2032».

11. Διόρθωση της αριθμ. 146/2021 Α.Δ.Σ. σχετική με την Συγκρότηση Επιτροπών Δήμου Παιονίας για το έτος 2022.

12. Έγκριση τροποποίησης της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας όσον αφορά την ετήσια επιχορήγηση του Δήμου, από 800.000,00 € σε 1.000.000,00€.

13. Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση γραφείων Αγροτικής Οικονομίας και Μεταφορών – Επικοινωνιών της Περιφερ. Ενότητας Κιλκίς στην Κοινότητα Γουμένισσας.

14. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στο Αγρόκτημα Γρίβας.

15. Εκμίσθωση οικοπέδου στον οικισμό Λιβαδίων.

16. Αίτημα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου μας, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 54 του Ν.4257/2014, για την παροχή ειδών σχετικών με τη χρήση του οχήματος κυριότητας του Δήμου Παιονίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Επιχείρησης, οι οποίες συνδέονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

17. Κάλυψη εξόδων κηδείας αδύναμου δημότη (Ευρωπός).

Περισσότερα
Δείτε ακόμα