Γενικά

Συνεδριάζει δια ζώσης την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Παιονίας

Συνεδριάζει διά ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) την Τετάρτη 27 Απριλίου, στις 5 το απόγευματο το δημοτικό συμβούλιο Παιονίας στην αίθουσα συνεδριάσεων «Ιωάννης Καρακασίδης» του δήμου στο Πολύκαστρο.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει δέκα τέσσερα θέματα, ανάμεσα στα οποία:

1. Διαπίστωση η μή ανάγκης μετονομασίας πλατείας Ειρήνης Κοινότητας Ευρωπού.

2. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022.

3. Έλεγχος της υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Παιονίας, οικ. έτους 2022 και υποβολή έκθεσης Α΄ τριμήνου.

4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 43/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παιονίας, η οποία αφορά στον καθορισμό αντιμισθίας της Προέδρου της.

5. Δεύτερη τροποποίηση της αριθμ. 146/2021 Α.Δ.Σ. σχετική με την Συγκρότηση Επιτροπών Δήμου Παιονίας για το έτος 2022.

6. Εκμίσθωση αύλειου χώρου 1ου δημοτικού Σχολείου Πολυκάστρου.

7. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας συμβουλίου ένταξης μεταναστών και προσφύγων Δήμου Παιονίας.

8. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Παιονίας.

9. Οργάνωση αρδευτικής περιόδου 2022 – πρόσληψη υδρονομέα.

10. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «Κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (και των συνοδών του έργων), συνολικής ισχύος 23,7MW, που θα εγκατασταθεί στo αγρόκτημα Χερσοτόπι, στη ΔΕ. Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, ΠΕ Κιλκίς, ΠΚΜ (ΠΕΤ: 2105526129). Φορέας του έργου: MAXIMUS TERRA ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

11. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 11.5MWp, της εταιρείας με δ.τ. «WATTCROP HELLAS ΜIKE», που θα εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο, στην περιοχή Χερσοτόπι, ΔΚ Βαφιοχωρίου, ΔΕ Πολυκάστρου, Δ. Παιονίας, ΠΕ
Κιλκίς, ΠΚΜ., με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2105533422.»

12. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 43.4MWp, της εταιρείας με δ.τ. «WATTCROP HELLAS ΜIKE», που θα εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο, στην περιοχή Χερσοτόπι, ΔΚ Βαφιοχωρίου, ΔΕ Πολυκάστρου, Δ. Παιονίας, ΠΕ
Κιλκίς, ΠΚΜ., με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2105533521.»

13. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων & συνοδών έργων στη θέση «Μπάτσοβο» Δ.Παιονίας Π.Ε. Κιλκίς.» φορέας υλοποίησης του έργου: «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΑΕ».

14. Κοπή δένδρων στις Κοινότητες Αξιούπολης και Γουμένισσας.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Ο κατάλληλος αριθμός

Η συνδυασμένη κρίση των τελευταίων χρόνων, επί δεκαετία οικονομική, επί τριετία υγειονομική και την τελευταία διετία ενεργειακή, επέτεινε τις συνέπειες […]