Γενικά

Συνεδρίασε για πρώτη φορά το νέο διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου Κιλκίς

Την Τετάρτη 29.4.20, μετά τη νόμιμη συγκρότησή του, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου Κιλκίς με πλήρη απαρτία των τακτικών μελών του.

Ο διοικητής του νοσοκομείου, καλωσόρισε τη νέα σύνθεση, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την παρουσία απάντων των τακτικών μελών του διοικητικού συμβουλίου και δήλωσε την βούλησή του για ενεργή και εναργή συμμετοχή όλων.

Άπαντα τα μέλη, ορισθέντα, ex officio και αιρετοί εκπρόσωποι, απηύθυναν εγκάρδιο χαιρετισμό και εκδήλωσαν την ειλικρινή πρόθεσή τους να συμβάλλουν τα μέγιστα για την επίλυση των προβλημάτων, τάσσοντας εαυτούς στη διάθεση του νοσοκομείου.

Τηρήθηκαν υποδειγματικά από όλους τους συμμετέχοντες τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με την τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων και τη χρήση μάσκας.

Η ανάλυση των εισηγήσεων, η εμπεριστατωμένη ενημέρωση των μελών από τα διοικητικά στελέχη, η συζήτηση που έλαβε χώρα, η ανάπτυξη θέσεων, κρίσεων και απόψεων και η ομόφωνη έγκριση όλων των θεμάτων αποτυπώνει το βαθμό συνοχής, το κλίμα συνεργασίας και τη βούληση των μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου να παράγει ποιοτικό έργο, παρέχοντας εχέγγυα ορθής, χρηστής, νόμιμης και αποτελεσματικής διοίκησης του νοσοκομείου μας.

Παράλληλα, δίνει ελπίδα για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων στο χώρο της υγείας αλλά και για την έγκαιρη και ορθή αντιμετώπιση κάθε ζητήματος που ανακύπτει.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα