Γενικά

Συναινετικό διαζύγιο με συνοπτικές διαδικασίες

Γράφει η Ελένη Σισμανίδου*

Γράφει η Ελένη Σισμανίδου*

Η νομοθεσία στην χώρα μας προβλέπει έναν εναλλακτικό τρόπο συμβίωσης δύο ατόμων, τόσο ετερόφυλων όσο και ομόφυλων, με έννομες συνέπειες παραπλήσιες του γάμου, που δεν αποτελεί ωστόσο γάμο.

Πρόκειται για το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης, το οποίο πραγματοποιείται με την υπογραφή σχετικής σύμβασης ενώπιον συμβολαιογράφου και με το οποίο ρυθμίζονται πτυχές της κοινωνικής, περιουσιακής και οικογενειακής ζωής των ατόμων, που αποφασίζουν να συμβιώσουν.

Σήμερα, ο νομοθέτης βρίσκεται προ των πυλών της κατάθεσης προς ψήφιση ρυθμίσεων και διατάξεων σχετικών όχι με τη σύναψη σύμβασης αυτή τη φορά, αλλά με την λύση μιας σύμβασης-αυτής του γάμου – ενώπιον συμβολαιογράφου, την περίπτωση όπου οι σύζυγοι επιθυμούν τη λύση του γάμου κοινή συναινέσει.

Στην πραγματικότητα, ο νομοθέτης αναδεικνύει και κάνει χρήση ενός από τα ήδη προβλεπόμενα καθήκοντα της Συμβολαιογραφικής Αρχής, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η θεώρηση ιδιωτικών εγγράφων.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο, για τη θεώρηση αυτή συντάσσεται σχετική συμβολαιογραφική πράξη. Οι ρυθμίσεις, που επίκειται να κατατεθούν, προβλέπουν ότι με συμβολαιογραφική πράξη πλέον θα εκδίδεται το συναινετικό διαζύγιο χωρίς καμμία δικαστική διαδικασία.

Οι νέες ρυθμίσεις που προωθούνται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προβλέπουν τη λύση της σύμβασης του γάμου ενώπιον του συμβολαιογράφου, ο οποίος θα συντάσσει σχετική συμβολαιογραφική πράξη.

Σύμφωνα με τις ίδιες προς ψήφιση ρυθμίσεις, η παράσταση δικηγόρου και για τις δύο πλευρές θα είναι υποχρεωτική, προκειμένου να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του κάθε συζύγου.

Επίσης, με συμβολαιογραφική πράξη εκτός από το διαζύγιο, θα ορίζονται και θα συμφωνούνται και τα θέματα επιμέλειας των τέκνων, επικοινωνίας των διαζευγμένων γονέων, αλλά και της διατροφής.

Με τις νέες ρυθμίσεις, προφανώς επιχειρείται η απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών που ισχύουν σήμερα και κυρίως, αφαιρείται σταδιακά κρίσιμη δικαστική ύλη από τα δικαστήρια, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο δύσκολο και σύνθετο ρόλο τους.

Για πρώτη φορά, από την έναρξη ισχύος του Αστικού Κώδικα στη χώρα μας από το 1946, προβλέπεται η λύση του γάμου, ο οποίος αποτελεί ιδιόρρυθμη συμβατική σχέση, που ενδιαφέρει βέβαια και το κράτος, αλλά έχει κατά κύριο λόγο ιδιωτικό χαρακτήρα – από την Συμβολαιογραφική Αρχή και όχι από την Δικαστική.

Εκείνο που αναμένεται, λοιπόν, είναι η εξέλιξη αυτής της πρωτότυπης ρύθμισης για την λύση της ιδιόρρυθμης σύμβασης του γάμου, που ταυτόχρονα αποτελεί, ακόμα τουλάχιστον, έναν από τους θεσμούς της ελληνικής πραγματικότητας.

* Δικηγόρος, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ με εξειδίκευση στην τραπεζική διαμεσολάβηση και πιστοποίηση στην οικογενειακή διαμεσολάβηση

Περισσότερα

Συνάντηση δημάρχου Κιλκίς με την πρόεδρο και τα στελέχη του ‘’Νηρέα’’ για τα Κέντρα Πρόληψης

Επίσκεψη στον δήμαρχο Κιλκίς Δημήτρη Κυριακίδη πραγματοποίησαν χθες η πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας […]

Δείτε ακόμα

Να σκεφθούν τα παιδιά

Πρόκειται για κατ΄επανάληψιν διατυπωθείσα γνώμη και θέση της στήλης, όσον αφορά στην σχέση της τοπικής (αυτο)διοίκησης με φορείς του υψηλού […]