Πολιτική

Ανούσιος και ανεπαρκής ο προϋπολογισμός έτους 2020 του δήμου Κιλκίς

Τους λόγους για τους οποίους δεν υπερψήφισε τον προϋπολογισμό έτους 2020 του δήμου , δημοσιοποίησε ο συνδυασμός “Συμμετέχω-Ο δήμος στα χέρια του πολίτη” της ελάσσονος μειοψηφίας του δήμου Κιλκίς.

Στην σχετική ανακοίνωση την οποία συνυπογράφουν ο επικεφαλής Δημήτρης Αγαθόπουλος και οι άλλοι δύο δημοτικοί σύμβουλοι Ελένη (Λένα) Αναστασιάδου και Αλέξης Σειτανιώτης, αναφέρονται τα εξής:

“Ο προϋπολογισμός κάθε δημόσιου οργανισμού προκύπτει ή θα πρέπει να προκύπτει από μία κορυφαία δημοκρατική διαδικασία που θα παίρνει υπόψη μία σειρά παραμέτρους για την όσο το δυνατό επιτυχή εφαρμογή του. Στην συγκεκριμένη περίπτωση για το 2020 αναφερόμενοι στον δήμο Κιλκίς.

Όσο αφορά τις παραμέτρους που έπρεπε να παρθούν υπόψη, επιγραμματικά θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε μερικές όπως: την υφιστάμενη κατάσταση, τις προτεραιότητες βάσει των αναγκών που έχουν προκύψει, τις μαύρες τρύπες στον ισολογισμό του προηγούμενου έτους, τις δυνατότητες χρηματοδότησης και τα προγραμματισμένα έργα βάσει του τεχνικού προγράμματος.

Όσο δε για την διαδικασία σύνταξης του προϋπολογισμού, είναι αναγκαία η συνεργασία της διοίκησης κάθε Δήμου με τις αντίστοιχες οικονομικές υπηρεσίες, την διαβούλευση με τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας (ελπίζουμε να έχει γίνει) και εμείς λέμε ότι επιβάλλεται η διαβούλευση και με τους επικεφαλής των αντιπολιτευόμενων παρατάξεων για να κατατεθούν μια σειρά προτάσεων οι οποίες θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού. Αυτό το τελευταίο δεν έγινε και δεν έγινε από επιλογή.

Εμείς ως παράταξη ενώ ζητήσαμε δημόσια σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου μία τέτοια συνάντηση και ενώ στην οικονομική επιτροπή δείξαμε ανοχή με την θετική μας ψήφο, δεν πάρθηκε υπόψη το αίτημά μας. Δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτού του είδους τις διαδικασίες διότι είναι αυτές οι διαδικασίες που κατήργησε με τις αντιδημοκρατικές και κατάπτυστες τροπολογίες στον νόμο «Κλεισθένη» η σημερινή Κυβέρνηση.

Να τονίσουμε εδώ, για να γίνει κατανοητό το γιατί επιμείναμε, ότι με τις τροπολογίες στον νόμο «Κλεισθένη» είναι αδύνατη η κατάθεση προτάσεων σε επιμέρους κωδικούς του προϋπολογισμού, από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, εάν δεν κατατεθούν μέσα από έναν ολοκληρωμένο και ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, τον οποίο φυσικά θεωρητικά θα έπρεπε να συντάξει μόνο η οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Κάτι ανέφικτο όσο καλή πρόθεση και αν υπήρχε για την σύνταξη έξι σχεδίων προϋπολογισμού όσες και οι παρατάξεις. Έτσι λοιπόν έχουμε την σύνταξη ενός προϋπολογισμού που προτάθηκε από τις υπηρεσίες, δεν υπήρξε η απαιτούμενη επεξεργασία και πολύ φοβόμαστε ούτε καν η απαιτούμενη διαβούλευση μεταξύ των συμβούλων της διοίκησης του δήμου.

Σε αντίθετη περίπτωση, εάν ίσχυε ο νόμος «Κλεισθένη» χωρίς τις τροπολογίες, η πραγματική πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου που θα προέκυπτε από τις όποιες συνεργασίες ή συμπράξεις παρατάξεων ή ανεξάρτητων συμβούλων, θα ήταν ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ να διαβουλευτεί για την σύνταξη του προϋπολογισμού.

Στην ουσία, αυτού του είδους οι τροπολογίες, ακυρώνουν στην πράξη την αρχή της αναλογικότητας των δυνάμεων που απαρτίζουν το δημοτικό συμβούλιο και τον ουσιαστικό ρόλο που μπορούν και πρέπει να παίζουν οι παρατάξεις και οι δημοτικοί σύμβουλοι σε όλες τις λειτουργίες των δήμων και των περιφερειών. Ήδη αυτές οι τροπολογίες έχουν καταγγελθεί από όλο το περιφερειακό συμβούλιο Πελοποννήσου και έπεται συνέχεια .

Πέρα όμως των προτάσεων που θα θέλαμε να καταθέσουμε, πρόθεσή μας ήταν να διερευνήσουμε τις προθέσεις της διοίκησης του δήμου για μια σειρά ζητήματα γενικότερου πολιτικού, διαχειριστικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι ο πρώτος προϋπολογισμός κάθε διοίκησης είναι και ο πιο δύσκολος διότι πρέπει να υλοποιήσει σε μεγάλο βαθμό αυτά που προέβλεπε ο προηγούμενος. Τέτοια θέματα θα ήταν:

1) Να ξέραμε ποιο ήταν το αφήγημα και το όραμα του προϋπολογισμού που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει και τους επόμενους.

2) Ποιες ήταν οι προθέσεις για το νέο οργανόγραμμα το οποίο προτίθεται η διοίκηση να καταθέσει μέχρι τον Μάρτιο, με δεδομένη την υπάρχουσα υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου.

3) Ποιες είναι οι προθέσεις της διοίκησης για τις δυνατότητες που δίνει ο νέος αναπτυξιακός νόμος της σημερινής Κυβέρνησης, να παραδοθούν ολόκληρες οι υπηρεσίες πρασίνου, φωτισμού και καθαριότητας σε εργολάβους, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων και το ύψος της δαπάνης.

4) Θα θέλαμε να ξέρουμε εάν θα συμφωνούσε η διοίκηση του Δήμου στην πρόθεση της Κυβέρνησης να καταργήσει τον φορέα που διαχειρίζεται την καθαριότητα των σχολίων. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι η καθαριότητα να ανατίθεται σε εργολάβους με εργασιακές σχέσεις γαλέρας. Ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΠΕΝ Κεντ. Μακεδονίας ποιες πρωτοβουλίες θα πάρει.

5) Θα θέλαμε να ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις για το καθεστώς υποβαθμισμένης περιοχής που ισχύει για την Δ.Ε Κρουσσίων και αν προτίθεται να πάρει πρωτοβουλίες άρσης αυτού του καθεστώτος.

6) Θα θέλαμε να ξέρουμε πως θα καλυφθούν τα καινά στο ΝΠΔΔ, όταν σήμερα εργάζονται 38 από τους 82 που προβλέπει το οργανόγραμμα.

7) Θα θέλαμε να ξέρουμε αν προτίθεται η Διοίκηση να βάλει το δάχτυλο επί των τύπο των ήλων, για μεγάλα ερωτηματικά που υπάρχουν στην λειτουργία της ΔΕΥΑΚ και σε υπό δημοπράτηση προγράμματα.

8) Τα ίδια περίπου ερωτηματικά θα είχαμε για τις υπολειτουργούσες υπηρεσίες της ΚΔΕΚ.

9) Θα θέλαμε να διερευνήσουμε τις προθέσεις για την νέα μορφή διαχείρισης των σκουπιδιών, αφού ο τωρινός ΧΥΤΑ έχει στην ουσία υπερβεί τα όριά του.

10) Θα θέλαμε να διαπιστώσουμε εάν προτίθεται ο δήμος να εκμεταλλευτεί Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών στα δημόσια κτήριά του.

11) Θα θέλαμε να ξέρουμε ποιες πρωτοβουλίες θα παρθούν για την ολοκληρωμένη λειτουργία των μουσείων, την τουριστική ανάπτυξη της λίμνης Δοϊράνης, τις δυνατότητες ένταξης του Βοτανικού Κήπου στους τουριστικούς σχεδιασμούς του Δήμου.

12)Θα θέλαμε τέλος να μάθουμε ποια είναι η έκβαση της χρηματοδότησης του κυνοκομείου από τον «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ».

Μετά από όλα αυτά θα ήταν ανούσιο και περιττό να μπούμε σε λεπτομέρειες του προϋπολογισμού όταν διαπιστώνουμε ότι είναι ένας άνευρος, διαχειριστικός προϋπολογισμός με πολύ μικρά περιθώρια αναπτυξιακής πολιτικής, κάτι το οποίο φάνηκε και από το τεχνικό πρόγραμμα που κατατέθηκε την προηγούμενη μέρα.

Λείπει ο στοιχειώδης προγραμματισμός για έργα που πρέπει να δρομολογηθούν το συντομότερο, όπως ο περιμετρικός της πόλης του Κιλκίς για την αποσυμφόρηση του κέντρου , ο σχεδιασμός του νέου χυτά, η ανακύκλωση των απορριμμάτων, η χρηματοδότηση μιας σειράς μελετών για να ενταχθούν σε προγράμματα χρηματοδότησης έργα που έχουν να κάνουν με το οδικό δίκτυο και τους οικισμούς του δήμου, σύνταξη γενικών πολεοδομικών σχεδίων (ΓΠΣ) σε όλο τον Δήμο, τροποποιήσεις ΓΠΣ όπου υπάρχουν και απαιτείται, αγροτική οδοποιία, δημιουργία οργανωμένων κτηνοτροφικών πάρκων, μελέτες και χρηματοδοτήσεις που έχουν να κάνουν με την τουριστική ανάπτυξη και τον πολιτισμό

Το μόνο που πρέπει να πούμε, για να είμαστε δίκαιοι, είναι ότι αυτή η διοίκηση του δήμου ξεκινάει με υγιή τα οικονομικά του όσο αφορά την κάλυψη των υποχρεώσεών του, τόσο των δανείων του όσο και των υπόλοιπων λειτουργιών του. Σε καμία περίπτωση όμως δεν προκύπτει αποθεματικό για υλοποίηση έργων, όπως προεκλογικά κάποιοι υποστήριζαν. Αυτήν την εκτίμηση κατέθεσαν δημόσια οι υπηρεσίες του δήμου.

Επίσης στον νέο προϋπολογισμό δεν καταγράφονται ή δεν προκύπτουν από τα νούμερα οι προτεραιότητες για το νέο έτος, που κατά την δική μας άποψη θα έπρεπε να εστιαστούν στο πράσινο, τον καλλωπισμό των πάρκων, την ανακύκλωση, την αναβάθμιση των πολιτιστικών δρώμενων, τον περιμετρικό δρόμο, στην δημιουργία νέου βρεφονηπιακού σταθμού, και κυρίως μελέτες για μελλοντικά έργα με προτεραιότητα στα πιο αναγκαία.

Στην ουσία δηλαδή, εκτιμάμε ότι είναι ένας προϋπολογισμός σχεδόν αναπαραγωγή του προηγούμενου. Χωρίς διεκδικητικό πλαίσιο για περισσότερα έσοδα από τις δημόσιες δαπάνες της κεντρικής Κυβέρνησης.

Όσο αφορά δε τα έσοδα του δήμου από την φορολόγηση των δημοτών και τα ανταποδοτικά τέλη δεν έχουμε καμία διαφοροποίηση στον νέο προϋπολογισμό, ενώ υπάρχουν περιθώρια μείωσης των.

Θα φανεί σύντομα, αρχές του χρόνου, σύμφωνα με όσα αναφέραμε παραπάνω, ποιες είναι οι προθέσεις του Δήμου με τις πρώτες αναμορφώσεις του προϋπολογισμού.

Η ουσία λοιπόν ενός προϋπολογισμού δεν είναι μόνο οι αριθμοί, τους οποίους λογιστικά μπορεί κανείς και να «ισοσκελίσει», είναι όλα τα παραπάνω ερωτηματικά τα οποία διατυπώνουμε δημόσια για να πούμε ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν είμαστε διατεθειμένοι apriori να δώσουμε λευκή επιταγή και θετική ψήφο.

Ούτε είμαστε η παράταξη που θα ασκήσει αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση με αστήρικτες δικαιολογίες ή λαϊκίστικες συμπεριφορές. Μας ενδιαφέρει η ουσία για το καλό του τόπου μας και των συμπολιτών μας”.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

ΛΑΝΑΡΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

(Στον υπέροχο φίλο μου Γιάννη Σαββόπουλο) Λαναράς ή λαναριτζής ήταν ο τεχνίτης που επεξεργαζόταν το προερχόμενο από το κούρεμα των […]