Κοινωνία

Στρώμνιτσα: Το προπύργιο του Ελληνισμού και Ορθοδοξίας που εμπνέει και σήμερα

Την πόλη της Στώμνιτσας επισκέφθηκαν προσκυνητές από το Κιλκίςτο Σάββατο 16.7.16 σε προσκυνηματική εκδρομή που συνδιοργάνωσαν οι ενορίες των Αγίων Πεντεκαίδεκα Μαρτύρων και του Αγίου Δημητρίου Κιλκίς με επικεφαλής τους δύο εφημερίους π. Γαβριήλ Τσολάκη και π. Επιφάνιο Θεοδωρίδη αντιστοίχως.

Και οι δύο ενορίες είναι αρρήκτως συνδεδεμένες με την Στρώμνιτσα αφού ως γνωστόν πολλοί Κιλκισιώτες είναι απόγονοι των Στρωμνιτσιωτών που κατέφυγαν στο Κιλκίς ως πρόσφυγες όταν ὁ ελληνισμός τῆς πανάρχαιας ἑλληνικῆς πόλεως Αστραίου ἤ Τιβεριουπόλεως ἤ Στρωμνίτσης ἐγκατέλειψε κατώδυνος τήν προγονική του γῆ στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Ο ἔνδοξος ἑλληνικός στρατός είχε ἀπελευθερώσει τήν Στρώμνιτσα ἀπό τόν βουλγαρικό ζυγό στις 26 Ιουνίου 1913. Δυστυχῶς όμως μέ τήν συνθήκη τοῦ Βουκουρεστίου (20 Ἰουλίου τοῦ 1913) ἡ πόλη ἐπιδικαζόταν στούς Βουλγάρους και οι Στρωμνιτσιώτες αναγκάσθηκαν να εγκαταλέιψουν την Στρώμνιτσα τον Αύγουστο του ίδιου έτους και ἐγκαταστάθηκαν στήν ἐρειπωμένη ἀπό τόν πόλεμο πόλη τοῦ Κιλκίς (περίπου 3.500), τήν ὁποία μέ πολύ ζῆλο καί ἀγάπη ἄρχισαν γρήγορα νά τήν ἀνοικοδομοῦν.

Οι Στρωμνιτσιώτες έφεραν μαζί τους στο Κιλκίς, ως ιερά κειμήλια μία παλαιά εικόνα των Πεντεκαίδεκα Μαρτύρων την οποία απέθεσαν σ’ ἕναν παλαιό ναό τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, κοντά στό κοιμητήριο, τον οποίο μετονόμασαν σέ ναό τῶν Πεντεκαίδεκα Μαρτύρων καθώς και μία παλαιά Εικόνα του Αγίου Δημητρίου την οποία απέθεσαν επίσης σε έναν παλαιό ναό του Αγίου Αθανασίου, που μετονόμασαν και αυτόν σε ναό του Αγίου Δημητρίου λόγω του ότι και στην Στρώμνιτσα υπήρχε ναός προς τιμήν του Μεγαλομάρτυρος Αγιου Δημητρίου ο οποίος μάλιστα ήταν ο μητροπολιτικός ναός της πόλεως.

Ὁ μεγαλύτερος θησαυρός ὅμως πού ἔφεραν ἀπό τήν πατρίδα εἶναι τό ἱερό λείψανο, τό δεξί χέρι τοῦ ιερομάρτυρος Πέτρου του Πρεσβυτέρου, ἑνός ἀπό τούς Πεντεκαίδεκα, το οποίο απέθεσαν επίσης αυτό στο μετενομασθέντα ναό. Οι Στρωμιτσιώτες εγκαταστάθηκαν στο Κιλκίς γύρω από τους δύο προαναφερθέντες ναούς.

Οι περίπου ογδόντα προσκυνητές επισκέφθηκαν την Δοϊράνη (όπου η έδρα της Επισκοπής Πολυανής) και τον ιερό ναό Προφήτου Ηλιού στο κωδωναστάσιο του οποίου υπάρχει μαρμάρινη επιγραφή που αναφέρεται στο χρονικό ανέγερσης του ναού στα ελληνικά.
Στην Στρώμνιτσα προσκύνησαν στον τόπο μαρτυρίου των Αγίων Πεντεκαίδεκα Μαρτύρων όπου υπάρχουν τα ερείπια της βυζαντινής βασιλικής και ο νέος ιερός τους ναός τους μέσα στον οποίο υπάρχει και η ιερά εικόνα της Παναγίας της Ψυχοσώστριας επίσης στα ελληνικά και επισκέφθηκαν δύο μοναστήρια του Αγίου Λεοντίου και της Παναγίας της Ελεούσης. Δυστυχώς, όμως λόγω του ότι ο ιερός ναός των Αγίων Πεντεκαίδεκα Μαρτύρων αλλά και τα μοναστήρια ανήκουν στους σχισματικούς και όχι στην κανονική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι δυνατή η τέλεση ακολουθιών από τους ιερείς μας σε αυτά.

Όλοι οι προσκυνητές επέστρεψαν στο Κιλκίς με έντονες παρουσίες και αναμνήσεις από την παράδοση που άφησαν εκεί οι Στρωμνιτσιώτες πρόγονοί μας και ιδιαίτερα από την ευλάβεια και την θρησκευτηκότητα τους.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα