Γενικά

Στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η μονάδα λυματολάσπης της ΔΕΥΑΚ με 6.836.316 ευρώ

Η διαχείριση της λυματολάσπης από τους βιολογικούς καθαρισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, με έναν συνδυασμό πρωτοποριακών μεθόδων, που περιλαμβάνει τεχνολογίες μικροδικτύου, επανάχρηση χώρου και του επεξεργασμένου υλικού της λυματολάσπης, ως λίπασμα για αγροτικές καλλιέργειες, είναι το νέο φιλόδοξο εγχείρημα της ΔΕΥΑΚ.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κιλκίς κατέθεσε πρόταση για την επεξεργασία και αξιοποίηση της παραγόμενης λυματολάσπης με θερμική ξήρανση και πέτυχε την ένταξή της στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανταγωνιστικότητας με χρηματοδότηση 6.836.316 ευρώ ανάμεσα σε δεκαοκτώ άλλες ΔΕΥΑ που στόχευσαν στο υποέργο Γ’ το οποίο αναφέρεται στην υλοποίηση της υποδομής διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Κύριος φορέας του έργου είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η μονάδα λυματολάσπης θα αναπτυχθεί στις εγκαταστάσεις του παλιού ΧΥΤΑ, έκτασης σαράντα περίπου στρεμμάτων, όπου και θα συγκεντρώνονται προς επεξεργασία ποσότητες λυματολάσπης από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και θα έχει ενεργειακή αυτονομία καθώς, όπως και στην περίπτωση του βιολογικού καθαρισμού της ΔΕΥΑΚ, προβλέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκής μονάδας. Η ξηρή λάσπη που θα παράγεται θα ενσακίζεται και θα προσφέρεται δωρεάν ως εδαφοβελτιωτικό για αγροτικές καλλιέργειες αλλά και για χρήσεις πρασίνου.

Σύντομη τεχνική περιγραφή του έργου

Για το έργο επεξεργασίας λυματολάσπης θα απαιτηθούν οι κάτωθι επιμέρους μονάδες:

– Μονάδα υποδοχής και τροφοδοσίας αφυδατωμένης ιλύος στον ξηραντήρα. Για την υποδοχή και προσωρινή αποθήκευση της εισερχόμενης αφυδατωμένης ιλύος από τις οικείες ΕΕΛ θα εγκατασταθεί σύστημα αποτελούμενο από σιλό – δεξαμενή ωφέλιμου όγκου τουλάχιστον δύο ημερών και κοχλιομεταφορείς για την τροφοδοσία της ιλύος στον ξηραντήρα.

– Σύστημα ξήρανσης και στέγασής του σε μεταλλικό οικίσκο. Το σύστημα θερμικής ξήρανσης εγκαθίσταται ενός μεταλλικού οικίσκου από προκατασκευασμένα πάνελς ενώ η μονάδα προβλέπεται να είναι πλήρως αρθρωτή, καθιστώντας εφικτή την επεκτασιμότητά της.

– Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης και ενσάκισης για τη διάθεση του τελικού προϊόντος. Η ξηραμένη ιλύς θα απομακρύνεται από τον ξηραντήρα με σύστημα κοχλιομεταφορέων και θα αποθηκεύεται προσωρινά σε σιλό, από όπου θα μπορεί είτε να παραληφθεί αμέσως από φορτηγό είτε να οδηγηθεί σε παράπλευρο σύστημα ενσάκισης, σε big bags για την τελική διάθεση στους αποδέκτες (π.χ. γεωργούς).

– Μονάδα συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης συμπυκνωμάτων – υγρών αποβλήτων. Τα παραγόμενα υγρά από τη συμπύκνωση του ανακυκλοφορούμενου αέρα της διεργασίας θα οδηγούνται σε δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης, ωφέλιμου όγκου ικανού να δώσει χρόνο παραμονής τουλάχιστον δύο ημερών και από εκεί θα οδηγούνται στην Ε.Ε.Λ.

Για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια της εγκατάστασης θα εγκατασταθεί φωτοβολταϊκό πάρκο με χρήση της παραγόμενης ενέργειας για ιδιοκατανάλωση μέσω net metering. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση ετήσια ηλεκτρική κατανάλωση εκτιμάται σε 1.200 Mwhrs/year.Για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών προβλέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 2MW, το οποίο θα τοποθετηθεί εντός του οικοπέδου του ΧΥΤΑ και πλησίον των εγκαταστάσεων επεξεργασίας ιλύος.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θέτει το Υπουργείο, τα έργα υλοποίησης υποδομής διαχείρισης ιλύος, θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 31.12.2025.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα