Αγροτικά

Στο πρόγραμμα απονιτροποίησης και οι δύο δήμοι της Π.Ε. Κιλκίς

Γράφει ο Βαγγέλλης Αποστολίδης

Μέσα στο τρέχον δεύτερο εξάμηνο του 2021 προχωρεί στην έκδοση δύο προσκλήσεων ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της δράσης 10.1.04, η οποία αφορά στην “Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα”, ανακοίνωσε το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων.

Στις επιλέξιμες περιοχές συμπεριλαμβάνονται για ακόμη μία φορά περιοχές και των δύο δήμων του νομού μας, Κιλκίς και Παιονίας, μαζί με 22 ακόμη δήμους στην περιφέρεια της Κ. Μακεδονίας, καθώς με βάση την σχετική εξαγγελία είναι περιοχές ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.

Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της ενιαίας αιτήσεως ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2021 (έτος αναφοράς), ενώ το έτος 2022 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2021 – εαρινές καλλιέργειες 2022) θα αποτελέσει το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων.

Μία σίγουρα πολύ ευχάριστη εξέλιξη όχι μόνον σε οικολογικό επίπεδο ,αλλά και σε οικονομικό γιά τους παραγωγούς του νομού μας, καθώς η προηγούμενη προκήρυξη είχε αποδειχθεί μία από τις πλέον ελκυστικές γιά τους αγρότες του νομού μας, δεδομένου ότι είχαν ενταχθεί σε αυτήν 201 συνολικώς ενδιαφερόμενοι, προσφέροντας στον τοπικό προϋπολογισμό πάνω από δέκα εκατομμύρια ευρώ ! στην πενταετή διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος απονιτροποίησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός αμφοτέρων των προσκλήσεων εκτιμάται, ότι θα κυμανθεί γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός κάθε πρόσκλησης θα καθοριστεί στις προσκλήσεις
της δράσης.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Εξ άλλου, στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθούν δύο προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η μία Πρόσκληση θα αφορά τις ειδικές δεσμεύσεις Α (αγρανάπαυση) και Β (αμειψισπορά), ενώ η άλλη πρόσκληση θα αφορά στις ειδικές δεσμεύσεις Γ (χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες) και Δ («ζώνη» ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα).

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν:

– Να εφαρμόζουν χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στον υποόροφο των δενδρώνων, σε έκταση που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% της ενταγμένης έκτασης, ενώ το ποσοστό δύναται να αυξηθεί κατά βούληση του δικαιούχου, χωρίς παροχή επί πλέον ενίσχυσης. Επιλέξιμα ως φυτά εδαφοκάλυψης είναι τα ετήσια χειμερινά ψυχανθή και τα μείγματα ετήσιων χειμερινών ψυχανθών με σιτηρά.
Τα φυτά εδαφοκάλυψης δεν συγκομίζονται και δεν βόσκονται. Κόβονται κατά την περίοδο της άνθισης και οπωσδήποτε πριν τη σποροποίηση των φυτών και είτε παραμένουν επί του εδάφους είτε ενσωματώνονται σε αυτό.
Στο τμήμα της έκτασης στο οποίο εφαρμόζεται χλωρά λίπανση, απαγορεύεται η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και κοπριάς.

– Να πραγματοποιούν εργαστηριακές αναλύσεις γιά το σύνολο των αγροτεμαχίων της εντεταγμένης στη δέσμευση εκμετάλλευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν αναλύσεις εδάφους (pH, αλατότητα, οργανική ουσία, νιτρικό άζωτο) και αρδευτικού νερού για το πρώτο έτος της διετούς δέσμευσης πριν την εφαρμογή της χλωράς λίπανσης και φυλλοδιαγνωστική για το δεύτερο έτος της δέσμευσης.

Οι εργαστηριακές αναλύσεις πραγματοποιούνται από τα τμήματα γεωργικών εφαρμογών και ανάλυσης λιπασμάτων του ΥΠΑΑΤ ή από διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια.

– Να διαθέτουν ετήσιο «σχέδιο διαχείρισης εισροών» (ΣΔΕ) γιά το σύνολο της εντεταγμένης εκμετάλλευσης, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων εισροών (λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αρδευτικό νερό).

Το ετήσιο ΣΔΕ καταρτίζεται, παρακολουθείται και αναθεωρείται (εφόσον απαιτείται) και υπογράφεται από επιβλέποντα γεωπόνο.

prodh_prosklhsh_drash10.104_061021

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ποταμός Αξιός και οι αισθητήρες μέτρησης της στάθμης των υδάτων που τοποθετήθηκαν στην γέφυρα

Στην εγκατάσταση συστήματος μέτρησης στάθμης υδάτων στην γέφυρα του ποταμού Αξιού, στο ύψος της Αξιούπολης, προέβη στα τέλη της προηγούμενης […]

Παράσταση διαμαρτυρίας ενάντια στην «αξιολόγηση» – κατηγοριοποίηση των σχολείων και τον αυταρχισμό κυβέρνησης – υπουργείου παιδείας

Η κυβέρνηση και το υπουργείο παιδείας μπροστά στον ανυποχώρητο αγώνα ενάντια στην κατηγοριοποίηση των σχολείων, την υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων […]