Αγροτικά

Στο Ν. Αγιονέρι λειτουργεί το μεγαλύτερο κυκλικό αμελκτήριο …των Βαλκανίων!

Το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια κυκλικό αμελκτήριο λειτουργεί στο Νέο Αγιονέρι, και αποτελεί …γυναικεία υπόθεση!

Η αδειοδοτημένη κτηνοτροφική εγκατάσταση γαλακτοπαραγωγών αγελάδων με τα παράγωγά τους (1.000 ισοδύναμα), με αλμεκτήριο είναι του Νίκου Γιαρήμαγα και βρίσκεται στο ευρύτερο αγρόκτημα Αγιονερίο.

Τις μελέτες, την έκδοση των οικοδομικών αδειών και εγκρίσεων, την επίβλεψη και την κατασκευή της μονάδας επιλήφθηκε το τεχνικό γραφείο της πολιτικής μηχανικού Άννας Νικολαΐδου και του μηχανολόγου μηχανικού Δημήτρη Μεταλλίδη.

Η κ. Νικολαΐδου στηρίζει τους γεωργοκτηνοτρόφους στις αδειοδοτήσεις τους και στα αναπτυξιακά τους σχέδια, τομέας στον οποίο έχει μεγάλη πείρα και γνώση. Η αδειοδότηση και λειτουργία της συγκεκριμένης μονάδας αποτελεί μία μεγάλη επιτυχία γιά τον νομό Κιλκίς, ως προς την καινοτομία της αλλά και την εξοικονόμηση χρήματος και χρόνου.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις καλύπτουν επιφάνεια 14.390,30 τ.μ. και το συνολικό εμβαδόν των γηπέδων της εγκατάστασης είναι 53.187,00 τ.μ. Η δυναμικότητα της είναι 1.200 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής (αντιστοιχούν στα 1.000 ισοδύναμα) με τα παράγωγά τους.

Η μονάδα έχει γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση. Το κυκλικό αμελκτήριο, που έχει κατασκευασθεί, είναι δυναμικότητας εξήντα θέσεων και είναι το πρώτο ρομποτικού τύπου κυκλικό αμελκτήριο που λειτουργεί στα Βαλκάνια. Παρέχει αυξημένη άνεση της αγελάδας, άρα αυξημένη απόδοση του αμελκτή, βελτιωμένη απόδοση του εξοπλισμού και την αύξησης της διάρκειας ζωής της κατασκευής.Έτσι, η λειτουργία του κυκλικού αμελκτηρίου προσφέρει το απόλυτο αποτέλεσμα και ταυτόχρονα επιταχύνει την αποπληρωμή της επένδυσης.

Το κόστος της επένδυσης έως σήμερα γιά τα κτίρια και το ζωικό κεφάλαιο της μονάδας εκτιμάται σε 1.500.000 ευρώ, ποσό το οποίο έχει καλυφθεί με ίδια κεφάλαια. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του αμελκτηρίου εκτιμάται στις 360.000 ευρώ.

Στην περιοχή κυριαρχούν οι αγροτικές καλλιέργειες και οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν πανελλήνια γνωστές γαλακτοβιομηχανίες, και έτσι το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στον υφιστάμενο κτηνοτροφικό χαρακτήρα της περιοχής, τον οποίο εκσυγχρονίζει και λειτουργεί ενισχυτικώς στην κάλυψη των αναγκών των γαλακτοβιομηχανιών σε ποιοτική πρώτη ύλη.

Είναι σαφές, λοιπόν, ότι το στο σύνολό του, το υπό μελέτην έργο είναι απολυτως συμβατό µε τους στόχους του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Κρίσιμο στοιχείο, όμως, γιά την επιβίωση τέτοιων μονάδων αποτελεί η διατήρηση και οριοθέτηση των βοσκοτόπων, η ορθολογική χρήση τους αλλά και η βελτίωση της παραγωγικής τους ικανότητας µε εγκεκριμένα διαχειριστικά σχέδια σε συνδυασμό µε αειφορικές πρακτικές διαχείρισης των οικοσυστημάτων.

Στο πλαίσιο του οικονομοτεχνικού συμβούλου της μονάδας του σχεδίου βελτίωσης και αναπτυξιακού προγράμματος επιλήφθηκε η Ελένη Μπαλούρη, γεωπόνος και διευθύντρια της εταιρείας «Εuroagro» άριστα καταρτισμένης στις γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες.

Η συνεχιζόμενη στήριξη και ενθάρρυνση τέτοιων κτηνοτρόφων από τοπικούς θεσμούς και Πολιτεία γιά την τοπική ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα αποτελεί «μονόδρομο», εάν επιθυμούμε να διατηρήσουμε «ζωντανή» την περιοχή μας.

Άριστοι μηχανικοί και σύμβουλοι στο γεωργοκτηνοτροφικό τομέα υπάρχουν στον τόπο μας και αποτελούν εγγυημένο αρωγό για την περαιτέρω ανάπτυξη στον νομό μας.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα