Πολιτική

Στήριξη των δασαρχείων Κιλκίς και Γουμένισσας ζητεί το ΚΚΕ

Την διάθεση αυξημένων πιστώσεων στα δασαρχεία Κιλκίς και Γουμένισσας, γιά την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων των ορεινών και παραδοσοβίων περιοχών σε καυσόξυλα ζητεί το ΚΚΕ, με ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό περιβάλλοντος, την οποία κατέθεσαν στην Βουλή οι βουλευτές του Σάκης Βαρδαλής και Γιάννης Δελής, επισημαίνοντας τους κινδύνους γιά τον δασικό πλούτο και το περιβάλλον από την έξαρση των λαθροϋλοτομιών, ως συνέπεια της υποχρηματοδότησης των δασαρχείων.

Στην ερώτηση αναφέρονται τα εξής:
«Σε δεινή κατάσταση βρίσκονται οι λαϊκές οικογένειες των ορεινών και παραδασόβιων χωριών της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς, αφού εξ αιτίας των δραματικών περικοπών των πιστώσεων στα αντίστοιχα δασαρχεία Κιλκίς και Γουμένισσας δεν μπορούν να προμηθευτούν με μειωμένες τιμές τα καυσόξυλα που έχουν ανάγκη. Το πρόβλημα καθίσταται πιο τραγικό αφού η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων των χωριών είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ των 350 ευρώ.

Αυτό συμβαίνει, όταν τα δάση της περιοχής υλοτομούνται και παράγουν κάθε χρόνο προϊόντα (καυσόξυλα) πολύ περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων, αλλά διατίθενται στους κατοίκους και σε άλλες πόλεις μέσω των εμπόρων σε ψηλές τιμές.

Τα οποιαδήποτε ημίμετρα εφαρμόζουν τα δασαρχεία, όπως συλλογή υπολειμμάτων και ξερών δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Για την αλήθεια των αναφερομένων ενδεικτική είναι η πορεία χρηματοδότησης των τελευταίων ένδεκα ετών για κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς, από την οποία προκύπτουν οι δραματικές μειώσεις των διατιθέμενων πιστώσεων.(Ποσά, σε ευρώ, που πιστώθηκαν για κάλυψη ατομικών αναγκών από 2005 έως 2015: 2005/496.466, 2006/636.977, 2007/566.729, 2008/622.724, 2009/736.048, 2010/420.677, 2011/416.200, 2012/106.734, 2013/96.305, 2014/84.604, 2015/100.000)
Να επισημάνουμε ότι το 65% περίπου των πιστώσεων που δίνεται στα δασαρχεία ξαναεπιστρέφουν στο Δημόσιο αφού εισπράττονται από τους κατοίκους κατά την διάθεση των καυσόξυλων.

Αποτέλεσμα της υποχρηματοδότησης είναι η έξαρση των λαθροϋλοτομιών, κύρια από αυτούς που κερδοσκοπούν εις βάρος των κατοίκων της περιοχής, με αποτέλεσμα την ανυπολόγιστη καταστροφή του δασικού πλούτου της περιοχής.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός

1) Αν θα διαθέσει αυξημένες πιστώσεις στα δύο δασαρχεία για να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα καυσόξυλα, για να καλυφτούν οι ατομικές ανάγκες των κατοίκων και να αμβλυνθεί έστω και για λίγο η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται

2) Ποια επί πλέον μέτρα (κατάλληλες δασικές ρυθμιστικές διατάξεις) θα πάρει για να εξασφαλιστούν οι ατομικές ανάγκες των κατοίκων των παραδασόβιων και δασόβιων οικισμών».

Περισσότερα

Χρήστος Σπίγκος: Οι καιροί ου μενετοί

Η συναρπαστική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, και αργότερα με τη διασταλτική προσθήκη «ΠΣ», θα προσελκύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον αρκετών πολιτικών επιστημόνων, […]

Δείτε ακόμα