Συμβαίνει… ένα τέταρτο του αιώνα και μία ημέρα

Αθλητισμός /

Γράφει ο Σταύρος Φάσσος

Το σημερινό τεύχος του «Μαχητή του Κιλκίς» εκδίδεται σε μία σημαδιακή για την στήλη χρονική στιγμή:

Ένα τέταρτο του αιώνα και μιάν ημέρα από καθιερώσεώς της.

Ήταν τότε Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 1997, δύο μήνες πριν ορισθεί η Τρίτη ως ημέρα έκδοσης της εφημερίδας.

Ο μόνιμος τίτλος προέκυψε από το βιβλίο του Αλέξανδρου Δουμά «Συμβαίνουν εις Παρισίους», με απλή αλλαγή της ονομασίας του τόπου, δηλαδή… Κιλκισίους, χωρίς αλλαγή του τύπου της γραφής του.

Στην σκέψη του εμπνευστή της στήλης και του μονίμου τίτλου της οι «Κιλκίσιοι» αφορούσαν (και… συνεχίζουν να αφορούν) στο «οικοδόμημα» του κιλκισιώτικου αθλητισμού και σε όλους τους επί μέρους χώρους του.

Σκέφθηκε, δηλαή, ο δημιουργός αυτής της «γωνιάς» του «Μαχητή», στις σελίδες καταχώρισης των αθλητικών θεμάτων και γενικώς των τεκταινομένων στον κιλκισιώτικο αθλητισμό, ότι, ύστερα από την επί εικοσαετία και πλέον τότε εντρύφησή του σ΄αυτά, είχε έλθει το πλήρωμα του χρόνου για την καθιέρωση μιας στήλης, μέσω της οποίας η εφημερίδα να διατυπώνει και τις δικές της κριτικές θέσεις, απόψεις και προσεγγίσεις επί των αθλητικών θεμάτων του τόπου, πέραν της αναδείξεως, προωθήσεως και προβολής αυτών, κάτι το οποίο ισχύει ανελλιπώς και αδιακόπως από εκδόσεώς της «έως την σήμερον».

Να διατυπώνει θέσεις και απόψεις επί των αθλητικών θεμάτων του τόπου, προβαίνοντας σε συγκεκριμένες επισημάνσεις επιδεκτικές είτε θετικής είτε αρνητικής κριτικής, βασιζόμενης επί πραγματικών δεδομένων και στοιχείων. Και τούτο, με ταυτόχρονη εναντίωση σε κάθε γενεσιουργό αιτία νοσηρών αντιλήψεων και νοοτροπιών από εκείνες που δημιουργούν ανάλογο κλίμα και καταστάσεις, χαρακτηριζόμενες από υστερόβουλες και ιδιοτελείς σκοπιμότητες, εμπάθεια, ακόμη και μισαλλοδοξία, που μετατρέπουν τον αθλητισμό από ιδέα ευγενούς αμίλλης σε πεδίο αντιπαλοτήτων ξένων προς αυτόν.

Να σχολιάζει γεγονότα, δρώμενα και τους πρωταγωνιστές τους, προβάλλοντας προς μίμησιν τα θετικά σημεία και προς αποφυγήν τα αρνητικά, με μοναδική επιδίωξη, στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου των μέσων ενημέρωσης, την ανάδειξη πρωτοβουλιών,κινήσεων και δράσεων που υπηρετούν τον κιλκισιώτικο αθλητισμό και την λειτουργία αυτού ως μέσου προβολής του τόπου μας.

Προς τούτο οι αναφορές της στήλης δεν προέρχονται μόνον από θέματα της εκάστοτε επικαιρότητας αλλά και από σχετιζόμενα με την μόνιμη δραστηριότητα των αθλητικών φορέων, ιδίως σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας του καθενός.

Και αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο πάντα τείνει «ευήκον ους» και στρέφει το βλέμμα σε γωνία… 360 μοιρών, δηλαδή προς όλους τους χώρους του «οικοδομήματος» και προς όλους τους ανθρώπους, που το στελεχώνουν και δι΄αυτού υπηρετούν τον τοπικό αθλητισμό.
Εν προκειμένω, δεν είναι από μόνη της η στήλη, που γράφει αυτά τα οποία γράφει, αφού το χέρι της το κατευθύνουν οι αθλητές, οι προπονητές, οι διοικήσεις και οι εξωδιοικητικοί παράγοντες των συλλόγων, οι οικονομικά, αυτοδιοικητικοί και λοιποί πολιτικοί παράγοντες, οι χορηγοί και γενικώς όλοι όσοι κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο συντελούν στην λειτουργία και πορεία του κιλκισιώτικου αθλητισμού.

Στην πραγματικότητα η στήλη απλώς… «αποτυπώνει», φροντίζοντας η «αποτύπωση” αυτή, να υπηρετεί την αλήθεια, να αποδίδει «τα του Καίσαρος του Καίσαρι» και «τα του Θεού τω Θεώ», να προβάλλει τις δικές της θέσεις, απόψεις και εκτιμήσεις, και όχι να «πυροβολεί» τις αντίστοιχες διαφορετικές, και να παραμένει ακλόνητα στο πλευρό κάθε προσώπου ή φορέα, που λειτουργεί θετικώς για τον κιλκισιώτικο αθλητισμό, προσφέροντας δι΄αυτού υπηρεσία στον τόπο.

Και όλα αυτά, πάντα χωρίς συμβιβασμό και έκπτωση στα πιστεύω της, πάντα από το «μετερίζι» του «Μαχητή» ενάντια στις όποιες έξωθεν παρεμβάσεις, πάντα «στρατευμένη» στην ιδέα ενός καλύτερου κιλκισιώτικου αθλητισμού αλλά και πάντα έτοιμη να αναγνωρίσει και να παραδεχθεί λάθη της, που δεν συνάδουν με τις προαναφερθείσες αρχές της.
Σ΄αυτά τα εικοσιπέντε χρόνια «παρήλασαν», και συνεχίζουν να «παρελαύνουν» από τις γραμμές της πρόσωπα, φορείς, γεγονότα αλλά και ιδέες, προτροπές και προτάσεις… «ως ουκ έστι αριθμός».

Καθ΄όλο αυτό το διάστημα αναδείχθηκαν, υποστηρίχθηκαν και προβλήθηκαν θέματα, ζητήματα και προβλήματα του «οικοδομήματος» του κιλκισιώτικου αθλητισμού από όλους τους χώρους του, δηλαδή από όλα τα αθλήματα που «καλλιεργούνται» σ΄αυτόν, χωρίς επιλεκτικές αναφορές, χωρίς διακρίσεις στην μεταχείριση και χωρίς το μέγεθος να αποτελεί στοιχείο των αξιολογήσεων της στήλης.

Κοντά σ΄αυτά, υπήρξε φροντίδα ανάδειξης όλων των «πτυχών» όλων των θεμάτων, ζητημάτων και προβλημάτων του κάθε χώρου κατά τρόπο, που να αποφεύγεται η τυποποίηση του καθενός, ώστε να τυποποιηθεί και ο επί μέρους τιτλισμός για το καθένα. Έτσι, φιλοξενήθηκαν πολλά θέματα του ίδιου χώρου από όλους ανεξαιρέτως, χωρίς ποτέ να εμφανισθεί ο ίδιος ή «περίπου» ίδιος επί μέρους τιτλισμός για δεύτερη φορά.

Τέλος, χάρη σε όλα αυτά, η στήλη «Συμβαίνουν… εις Κιλκισίους» δημιούργησε προηγούμενο λειτουργίας ως «βήματος» των φορέων του κιλκισιώτικου αθλητισμού, όποτε χρειάσθηκε να καταστούν και δια της αρθρογραφικής και κριτικής προσεγγίσεως ευρύτερα γνωστές κάποιες δραστηριότητές τους, έχοντας επιβάλει σ΄αυτούς ως μοναδικά «απαγορευτικά» τα φραστικά «πυροτεχνήματα» και την χυδαία γλώσσα του συλλογικού και οπαδικού φανατισμού.

Πάνω στην βάση αυτών των ιδεών, προσεγγίσεων, αντιλήψεων, σκέψεων και αρχών στηρίχθηκε η καθιέρωση τούτης της στήλης εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα… συν μία ημέρα.
Και αυτόν τον ίδιο «δρόμο» θα πορεύεται, για να έρχεται σε επαφή με τα όσα αθλητικά… «συμβαίνουν εις Κιλκισίους», μη «υποστέλλοντας» την «σημαία» του αγώνα και του χώρου της δημοσιογραφίας για το καλό του τόπου, και εν προκειμένω του αθλητισμού του και των ανθρώπων του.

Από εκεί και πέρα το αν πέτυχε τον αντικειμενικό σκοπό, για τον οποίο καθιερώθηκε, είναι θέμα της φιλάθλου κοινής γνώμης, και κυρίως όλων των συντελεστών του «οικοδομήματος» του κιλκισιώτικου αθλητισμού, να κρίνουν και να αποφανθούν.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Να βρεις μιμητές

Μία από τις ευχάριστες “νότες” της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς της Δευτέρας 23.1.23 υπήρξε αναμφιβόλως η παρουσία πολυμελούς ομάδας […]