Αθλητισμός

Προτεραιότητα στα αθλητικά έργα

Γράφει ο Σταύρος Φάσσος

Ο νομός Κιλκίς διέθετε ανέκαθεν ένα αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα του αθλητισμού, το οποίο μπορούσε και μπορεί να ανταποκριθεί στο έπακρο, όσον αφορά στις απαιτήσεις κάθε αγωνιστικής διοργάνωσης οποιουδήποτε απ΄ο τα αθλήματα, που “καλλιεργούνται” σ’ αυτόν.

Και η επισήμανση αυτή έχει να κάνει με διοργάνωση οποιασδήποτε εμβελείας, ήτοι τοπικής, περιφερειακής, πανελλήνιας και διεθνούς.

Ωστόσο, επί αρκετές δεκαετίες οι αθλητικές διοργανώσεις στον νομό περιορίζονταν στην τοπική εμβέλεια ή “με το σταγονόμετρο” στην περιφερειακή, ενώ ως προς την πανελλήνια και την διεθνή ήταν σχεδόν ανύπαρκτες, όχι εξ αιτίας υστερήσεως σε ποσότητα, ποιότητα και ικανότητες του ντόπιου παραγοντικού δυναμικού, αλλά γιά τον απλούστατο λόγο του ότι υστερούσε δραματικώς σε αθλητικές εγκαταστάσεις, υλικοτεχνικό εξοπλισμό και ξενοδοχειακή υποδομή.

Η στήλη είχε αναφερθεί κατ’ επανάληψιν και κάθε ευκαιρίας δοθείσης αναφέρεται στις δυνατότητες του τόπου μας να φιλοξενεί σημαντικές αθλητικές εκδηλώσεις, επ’ αγαθώ της φήμης του, της “εικόνας” του αθλητικού “οικοδομήματός” του αλλά και της τοπικής μικρής οικονομίας.

Οι δυνατότητες αυτές άρχισαν να αναδεικνύονται ευθύς μετά την ανέγερση και λειτουργία σε κάποια σημεία του νομού των αθλητικών εγκαταστάσεων, που αναβάθμισαν τις προδιαγραφές όχι μόνο της απλής προπόνησης και προετοιμασίας του ντόπιου αθλητικού δυναμικού, αλλά και το επίπεδο των φορέων του κιλκισιώτικου αθλητισμού, αρκετοί εκ των οποίων ανέπτυξαν και αναπτύσσουν δραστηριότητα υπερβαίνουσα από αρκετά μέχρι κατά πολύ τα όρια του νομού.

Επί πλέον, από ένα σημείο και μετάαυξήθηκε και ο αριθμός των περιφερειακών διασυλλογικών αλλά και των πανελληνίων διοργανώσεων, που φιλοξενήθηκαν ή δρομολογείται να φιλοξενηθούν σε κάποια ή κάποιες από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του.
Μία αύξηση αισθητή ιδίως τα τελευταία χρόνια χάρη στην ανάπτυξη και ξενοδοχειακής υποδομής στον νομό, επαρκούς πλέον για την ανάληψη σημαντικών διοργανώσεων όχι μόνον σταδίου ή αίθουσας (ποδοσφαιρικών, κλασικού αθλητισμού, αθλοπαιδειών) αλλά και επί δημοσίας οδού ή άλλων υπαιθρίων εγκαταστάσεων (επί ανωμάλου εδάφους, ποδηλατικών, ιππικών κλπ).

Έτσι, γιά τον κιλκισιώτικο αθλητισμό κρίνεται θετικό και ελπιδοφόρο το γεγονός, ότι μέσα στους λίγους τελευταίους μήνες το παραγοντικό δυναμικό του και οι χρησιμοποιηθέντες χώροι και εγκαταστάσεις του ανταποκρίθηκαν στο έπακρο, δηλαδή με απόλυτη επιτυχία, σε μία βαλκανική διοργάνωση (ιππικοί αγώνες στο Λεβεντοχώρι), μία πανελλήνια με διεθνείς προεκτάσεις (ποδηλατικοί αγώνες στο Κιλκίς) και δύο πανελλήνιες (παλαιστικοί αγώνες σε Εύρωπο και Κιλκίς).

Και αν, χάρη στην απλή συντήρηση των σημερινών εγκαταστάσεων (σταδίων, κλειστών γυμναστηρίων) και υπαιθρίων χώρων, σε συνδυασμό με την διαχρινικώς δεδομένη διοργανωτική επάρκεια του παραγοντικού δυναμικού, κατέστη εφικτή η εκ μέρους του νομού ανάληψη ενός μέχρι στιγμής απλώς ικανοποιητικού αριθμού σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων, φαντασθείτε τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον, αν προχωρήσουν, επί τέλους, κάποια έργα και παύσουν να υφίστανται διάφορες εκκρεμότητες, ώστε αυτός να αποκτήσει και κάποιες εγκαταστάσεις, η ύπαρξη και λειτουργία των οποίων θα τον καθιστούσε … μόνιμο διεκδικητή τέτοιων διοργανώσεων, ακόμη και υψηλού διεθνούς επιπέδου. Πολλώ δε μάλλον, από την στιγμή που “έχουν λυθεί τα χέρια του”, όπως αναφέρθηκε, από την συντελεσθείσα τα τελευταία χρόνια ξενοδοχειακή αναβάθμισή του.

Υπενθυμίζονται ενδεικτικώς:

−Ανακαίνιση ελαστικού τάπητος (ταρτάν) περιφερειακού στίβου και σκαμμάτων δημοτικού σταδίου Κιλκίς (έργο εν αναμονή εκκινήσεως).

−Αποπεράτωση κλειστού προπονητηρίου – προθερμαντηρίου κάτωθεν και όπισθεν τη” παλαιάς κερκίδας του δημοτικού σταδίου Κιλκίς (το πιό … “στοιχειωμένο” αθλητικό έργο στην πόλη).

−Τοποθέτηση ελαστικού τάπητος (ταρτάν, έστω και προηγούμενης “γενιάς”, καθώς υφίσταται διαθέσιμος) στον περιφερειακό στίβο και στα σκάμματα των δημοτικών σταδίων Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως, Πολυκάστρου και Χέρσου (θα αναβαθμίσει τις προπονητικές προδιαγραφές και δυνατότητες και των τεσσάρων αυτών αθλητικών κέντρων).

−Κατασκευή προπονητηρίου ρίψεων σε Μάνδρες και Κιλκίς.

−Κατασκευή αίθουσας βαρέων αθλημάτων σε Εύρωπο και Κιλκίς (εκκρεμότητα τουλάχιστον … εικοσαετίας).

−Περαιτέρω αναβάθμιση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού κλειστού γυμναστηρίου Καμπάνη.

−Διαμόρφωση χώρων και υποδομών για αθλητική δραστηριότητα στο περιαστικό δάσος δυτικά του Κιλκίς (π.χ. πανελλήνιες διοργανώσεις δρόμου επί ανωμάλου εδάφους, ανάλογες μηχανοκινήτου αθλητισμού όπως πριν την ανάπτυξη του δάσους κ.α.).

−Όλα τα ανωτέρω, μία ενδεικτική σειρά έργων, από εκείνα που μπορούν να “απογειώσουν” τούτο τον τόπο ως τόπο φιλοξενίας πολλών αθλητικών διοργανώσεων μακράς εμβελείας, άρα από εκείνα τα οποία, σε συνδυασμό με την εγγυημένη από τα ποικίλα οφέλη, που θα προκύψουν, σύντομη απόσβεση του κόστους των, επιβάλλεται να κατέχουν θέση στην “πρώτη γραμμή” του ενδιαφέροντος των τοπικών αρχόντων και παραγόντων. Οι οποίοι οφείλουν να το αποδείξουν εμπράκτως, ασκώντας την όποια επιρροή τους προς πάσαν κατεύθυνσην, ώστε σταδιακώς να ενταχθούν σε κάποια προγράμματα, και να δρομολογηθεί η κατασκευή τους.

Εκτός από αυτούς, ανάλογο ενδιαφέρον καλούνται να επιδείξουν και οι “εύρωστοι” οικονομικοί παράγοντες του τόπου, καθώς γι’ αυτούς υφίσταται και το ανταποδοτικό όφελος από την τόνωση της μικρής τοπικής οικονομίας, την οπο΄πια προσφέρει η φιλοξενία κάθε σημαντικής αθλητικής διοργάνωσης.

Η δύσκολη και για τον αθλητισμό συγκυρία της πανδημίας του νέου κορωνοϊού προσφέρει “έδαφος” στην εκδήλωση ενδιαφέροντος των τοπικών πολιτικών, αυτοδιοικητικών και οικονομικών παραγόντων γιά την προώθηση και, όπου είναι τώρα εφικτό, την δρομολόγηση της εκτέλεσης κάθε έργου της παρατεθείσης σειράς, ώστε να μειωθεί η χρονική απόσταση από την εποχή, που ο νομός Κιλκίς θα καταστεί μόνιμος τόπος διεξαγωγής σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων.

Θα ήταν η ουσιωδέστερη αντίδραση και το δραστικότερο “βάλσαμο” στην “πληγή”, που προκάλεσε και στον κιλκισιώτικο αθλητισμό η, έστω και πρόσκαιρη, αναστολή της αγωνιστικής αθλητικής δραστηριότητας.

Άλλωστε, κάθε τέτοια αναστολή είναι πάντοτε πρόσκαιρη, όπως και η εξ αυτής ζημιά, σε αντίθεση με την μόνιμη “χασούρα”, την οποία υφίσταται ο αθλητισμός κάθε περιοχής, όταν δεν διαθέτει υποδομές σε εγκαταστάσεις, αγωνιστικούς χώρους και τεχνικό εξοπλισμό, που θα καθιστούσε εφικτή την κατά συχνά διαστήματα διοργάνωση σημαντικών αγωνιστικών εκδηλώσεων σε αυτόν, με τα προαναφερθέντα ποικίλα οφέλη.-

Περισσότερα
Δείτε ακόμα