Αθλητισμός

Όλα θέλουν βούληση

Γράφει ο Σταύρος Φάσσος

Κατά την παρούσα δυσμενέστατη συγκυρία της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, κατά την οποία οι προτεραιότητες της Πολιτείας εστιάζονται στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην παντί δυνατώ τρόπω στήριξη της οικονομίας, συνιστά δεδομένο ιδιαιτέρως ευνοϊκό γιά την σημερινή διοίκηση του δήμου Κιλκίς το ότι έχει την δυνατότητα και ευχέρεια να προωθεί σειρά έργων σε διάφορους τομείς, τα οποία είχε δρομολογήσει η προηγουμένη, διασφαλίζοντας και τα σχετικά κονδύλια εξ ιδίων πόρων του δήμου αλλά και από άλλες «πηγές».

Το πλέον πρόσφατο παράδειγμα αφορά στην ενεργοποίηση της διαδικασίας εκτέλεσης του έργου της ανακαίνισης και αναβάθμισης των εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου Κιλκίς, κατόπιν της συγκεκριμένης επιχορηγήσεως του δήμου.

Η παρατεταμένη αναστολή κάθε αγωνιστικής δραστηριότητος και κάθε λειτουργίας των αναπτυξιακών φορέων στον τομέα του αθλητισμού παρέχει άλλη μιάν ευκαιρία υπενθύμισης στην διοίκηση του δήμου Κιλκίς, όσον αφορά στην μέριμνα γιά την παντί δυνατώ τρόπω προώθηση του έργου της ανακατασκευής του περιφερειακού στίβου και των σκαμμάτων του δημοτικού σταδίου και επίστρωσής τους με ελαστικό τάπητα (ταρτάν).

Ενός έργου, το οποίο επίσης είχε δρομολογηθεί από την προηγούμενη διοίκηση του δήμου και έχει ξεκινήσει επί της σημερινής, με προοπτική ολοκλήρωσης έως τον Ιούλιο του 2021.

Η υπενθύμιση αυτή χρειάζεται, ώστε η διοίκηση του δήμου Κιλκίς να μεριμνήσει, από την στιγμή που έχει τις δυνατότητες, γιά την ολοκλήρωση του εν λόγω τόσο σημαντικού έργου αθλητικής υποδομής εντός του προβλεφθέντος χρονοδιαγράμματος. Με άλλα λόγια, να κάνει ό,τι «περνά από το χέρι της», ώστε το έργο να προχωρήσει, χωρίς η «πορεία» του να «εμποδισθεί’ από τις όποιες οικονομικές και γραφειοκρατικές «παρενέργειες» της πανδημίας, έχοντας ως μόνο πιθανό αντικειμενικό «εμπόδιο»… τον χειμωνιάτικο καιρό.

Διότι, άλλο οι εξ αιτίας καιρού αντικειμενικές δυσκολίες και άλλο οι καθυστερήσεις των δύο προαναφερθεισών παραμέτρων, που μπορούν να αντιμετωπισθούν.

Οι ιθύνοντες του δήμου θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι ο αθλητισμός του Κιλκίς, ιδίως δε ο κλασικός, ήδη υφίσταται επί μακρόν δοκιμασία, δηλαδή πολύ πριν την εμφάνιση της πανδημίας, και βρίσκεται «στα όριά του» εδώ και … αρκετά χρόνια, και όχι εδώ και λίγους μήνες. Και άλλη μία χρονιά χωρίς ελαστικό τάπητα στον περιφερειακό στίβο και στα σκάμματα του δημοτικού σταδίου, συνδυαζόμενη και με τις υγειονομικές απαγορεύσεις συνεπάγεται τουλάχιστον άλλες δύο χαμένες χρονιές γι’ αυτόν, με ορατό πλέον τον κίνδυνο της πλήρους απονέκρωσης της δραστηριότητάς του.

Ας «ρίξει», λοιπόν, η διοίκηση του δήμου το απαιτούμενο «βάρος» σ’ αυτό το θέμα και ας το αντιμετωπίσει με την απαιτουμένη βούληση, καθώς σ’ αυτήν την περίπτωση θα επιτύχει «με ένα σμπάρο δύο τρυγώνια»: Και ο τοπικός αθλητισμός, ιδιαιτέρως δε ο κλασικός, όχι απλώς θα «ανασάνει», αλλά θα έχει «θεραπευθεί» εντελώς από την παλαιά χρονία «νόσο» της ανεπαρκούς γηπεδικής και υλικοτεχνικής υποδομής, και ο δήμος θα πείσει τους πολίτες, ότι πορεύεται στο πλαίσιο μιάς αδιάλειπτης λειτουργίας ως φορέας τοπικής διοίκησης, ανεξαρτήτως συνθέσεως δημοτικού συμβουλίου, και όχι στο πλαίσιο εφημέρων σκοπιμοτήτων και επιλογών της εκάστοτε αρχής.

Σ’ αυτό το «λαμπρόν πεδίον δόξης» γιά την σημερινή εντάσσονται ακόμη:

-Η πλήρης ολοκλήρωση της ανακαίνισης του παλαιού κλειστού γυμναστηρίου.

-Η διαμόρφωση χώρου της ήδη υπάρχουσας έκτασης του δημοτικού αθλητικού κέντρου Κιλκίς σε προπονητήριο ρίψεων.

-Η συντήρηση των γυμναστηρίων, αν όχι όλων, τουλάχιστον των κοινοτήτων με ενεργούς αθλητικούς φορείς, με τα όποια απαιτούμενα βελτιωτικά έργα.

-Το κυριώτερο: Η επανενεργοποίηση των διαδικασιών προώθησης και εκτέλεσης, επί τέλους μέχρις… αποπερατώσεως, του έργου της κατασκευής του κλειστού προπονητηρίου-προθερμαντηρίου στον χώρο πίσω από την παλαιά κερκίδα του σταδίου, της σημαντικότερης από τις ελλείπουσες σήμερα αθλητικές εγκαταστάσεις του Κιλκίς.

Και γιά μεν το τελευταίο, εννοείται ότι η διοίκηση του δήμου θα απευθυνθεί, όπως κάθε διοίκηση κάθε δήμου, ο οποίος στερείται μιάς τέτοιας αθλητικής εγκατάστασης, και στην Πολιτεία αλλά και σε κάθε οικονομικό φορέα, που μπορεί να συνδράμει, όσον αφορά στην χρηματοδότηση.

Για όλα τα άλλα, όμως, δεν χρειάζεται καμμία τέτοια συνδρομή.Η διοίκηση του δήμου Κιλκίς μπορεί και πρέπει να τα προωθήσει από μόνη της, διαθέτοντας κονδύλια είτε εξ ιδίων σημερινών πόρων είτε ήδη εγκεκριμένα, δεδομένου ότι και σε αυτές τις περιπτώσεις η προκάτοχος είχε ήδη προβεί σε στοχευμένες πρωτοβουλίες και κινήσεις.

Βεβαίως, εξ αιτίας της συγκυρίας, είναι και άλλοι τομείς, ακόμη και πιό «νευραλγικοί» από αυτόν του αθλητισμού, με μεγαλύτερες και επιτακτικότερεςε ανάγκες.

Ουδείς, όμως, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και υφ’ οιανδήποτε ιδιότητα ενασχολούμενος και σχετιζόμενος με το τοπικό αθλητισμό προτάσσει τις ανάγκες αυτού του χώρου,εις βάρος των αναγκών άλλων, και δη περισσότερο «κρισίμων» γιά την ζωή του τόπου, με ιδιαίτερη έμφαση σ’ αυτόν της υγείας.

Το μόνο, το οποίο ζητούν οι αθλητικοί παράγοντες από την διοίκηση του δήμου Κιλκίς, είναι απλώς αυτή να μην «λησμονεί» και τον δικό τους χώρο. Έναν χώρο, για τον οποίο αρκούν πολύ λιγότερα κονδύλια από τον δήμο Κιλκίς, σε σχέση με άλλους, για να μπορέσει όχι απλώς να «μείνει όρθιος» διαρκούσης της πανδημίας, όπως όλοι οι άλλοι, αλλά γιά να αποκτήσει ερείσματα υποδομής τέτοια, που θα του επιτρέψουν να λειτουργεί επί πολλά χρόνια με σχεδόν καθόλου ή, έστω, με ελάχιστο κόστος, σε σχέση με το πολύ μεγαλύτερο που προκαλεί, πχ, η συνεχής διάθεση μικροκονδυλίων γιά σποραδική συντήρηση ημιτελών εγκαταστάσεων.

Η διοίκηση του δήμου Κιλκίς δεν βρίσκεται ενώπιον «Γορδίου Δεσμού» στο θέμα των αθλητικών εγκαταστάσεων. Γιά αρκετές από αυτές μπορεί να φτάσει στην λύση του ανωτέρω δεσμού χωρίς την χρήση… «ξίφους».

Βρίσκεται απλώς ενώπιον του καθήκοντός της, να επιδείξει, όπως προαναφέρθηκε, την απαιτουμένη βούληση. Το κατάλληλο, δηλαδή, «εργαλείο» γιά την προώθηση και εκτέλεση αναγκαιούντων έργων αθλητικής υποδομής στο Κιλκίς.

Βούληση, την οποία πρέπει να επιδεικνύει κάθε αρχή γιά την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε θέματος.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ, ΟΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΗΡΩΕΣ

Στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων των “Πολυκαστρινών 2024” και με αφορμή την συμπλήρωση 50 χρόνων από την μαύρη επέτειο της […]