Αθλητισμός

Μικρή δαπάνη γιά μεγάλη προοπτική

Γράφει ο Σταύρος Φάσσος

Όταν μία περιοχή στερείται καταλλήλων εγκαταστάσεων και υλικοτεχνικών υποδομών, είναι φυσιολογικό να υστερεί στην αθλητική ανάπτυξη έναντι άλλων, που τις διαθέτουν, ακόμη και αν δεν υστερεί το έμψυχο δυναμικό της σε ταλέντο, ικανότητες και ποιότητα.

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτού του κανόνα η «ταλεντομάνα» σε αρκετά αθλήματα Γουμένισσα, ιδίως δε στον κλασικό αθλητισμό της.

Πράγματι, ενώ ο τοπικός σύλλογος ΑΟΓ, που «καλλιεργεί» συστηματικώς άλλα αθλήματα από το ποδόσφαιρο, υφίσταται εδώ και σαράντα χρόνια, ο κλασικός αθλητισμός στην Γουμένισσα και την ευρύτερη περιοχή της ενώ ανέδειξε κάποια ταλέντα ή ικανούς αθλητές δεν είχε ποτέ διάρκεια και δεν γώνρισε ποτέ την «άνθηση», που γνώρισε για παράδειγμα, το καλαθόσφαιρο».

Η διαφορά έγκειται στο ότι γιά τον μεν κλασικό αθλητισμό δεν υπήρχαν ποτέ ο κατάλληλος αγωνιστικός χώρος και τα υλικοτεχνικά μέσα, ώστε οι αθλητές και αθλήτριές του να προπονούνται υπό… κανονικές συνθήκες, σε αντίθεση με το καλαθόσφαιρο, το οποίο «απογειώθηκε» σχεδόν από την αρχή, καθώς απέκτησε γρήγορα την κατάλληλη έδρα του, δηλαδή το εκεί κλειστό γυμναστήριο.

Και, φυσικά, κάθε σύγκριση με το ποδόσφαιρο θα ήταν σύγκριση ανομοίων πραγμάτων, καθώς αυτό αφ’ενός μεν έχει να επιδείξει μιάν ασυγκρίτως μεγαλύτερη διάρκεια ύπαρξης και ιστορίας με τον «συμπολίτη» σύλλογο με την επωνυμία «Πάικο», που λειτουργεί αδιαλείπτως επί εβδομήντα έτη, όσο και με τους επίσης επί αρκετό διάστημα προϋπάρξαντες, αφ’ ετέρου δε διαθέτει από τότε τις κατάλληλες γηπεδικές εγκαταστάσεις με το στάδιο της γραφικής κωμόπολης να υφίσταται κατά καιρούς τους απαραίτητους εκσυγχρονισμούς σε όλους τους χώρους και να εφοδιάζεται, έστω και με καθυστερήσεις, με κατά καιρούς νεώτερα και καλύτερα υλικοτεχνικά μέσα. Η «χτυπητή» αυτή διαφορά φαίνεται σήμερα και «δια γυμνού οφθαλμού» :

«Κούκλα» η κανίστρα του γηπέδου, δηλαδή ο ποδοσφαιρικός αγωνιστικός χώρος με το «πράσινο χαλί», σε…
«μαύρο χάλι» για προπόνηση και αγώνες ο περιφερειακός στίβος και τα σκάμματα. Όλες δε οι υπόλοιπες περιποιημένες εγκαταστάσεις επαρκείς για τις ποδοσφαιρικές ανάγκες, χωρίς να καλύπτουν πλήρως τις αντίστοιχες του κλασικού αθλητισμού.

Το χειρότερο γιά τον τελευταίο είναι, ότι συνεχίζει να μην έχει «στον ήλιο μοίρα», παρ’ ότι τα τελευταία λίγα χρόνια έχει δημιουργηθεί μία προοπτική έστω και μερικής αναβάθμισης των λειτουργικών προδιαγραφών του, και τούτο διότι χάρη σε ενέργειες προσώπου, από εκείνα που χαρακτηρίζονται ως «άνθρωποι του κλασικού αθλητισμού», το δημοτικό στάδιο Γουμένισσας απέκτησε τον αμέσως προηγούμενο ελαστικό τάπητα του Καυτανζογλείου σταδίου Θεσσαλονίκης, όταν σε αυτό τοποθετήθηκε ο σύμφωνος με τις σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές και απαιτήσεις νεώτερος.

Δυστυχώς, μετά την μεταφορά του το πολύτιμο αυτό υλικό παραμένει… στους αποθηκευτικούς χώρους του σταδίου της Γουμένισσας, αναμένοντας «καρτερικώς» την αξιοποίησή του.

Μια αξιοποίηση, που θα ωφελήσει πολλαπλώς τον γουμενισσιώτικο αθλητισμό, και όχι μόνο τον κλασικό, καθώς θα πολλαπλασιασθούν οι δυνατότητες προπόνησης και προετοιμασίας των αθλητών όλων των «καλλιεργουμένων» στην Γουμένισσα αθλημάτων, του ποδοσφαίρου συμπεριλαμβανομένου, ενώ θα είναι δυνατή και η τέλεση κάποιων αγωνιστικών ημερίδων κλασικού αθλητισμού με τα επακόλουθα οφέλη γιά την κοινωνική ζωή και την «μικρή» οικονομία της κωμόπολης.

Το πλεονέκτημα, σε σχέση με την δυσμενή οικονομική συγκυρία, είναι το πολύ χαμηλό κόστος, που απαιτείται γιά την επίστρωση του αποθηκευμένου σήμερα ελαστικού τάπητα στον περιφερειακό στίβο και στα σκάμματα της Γουμένισσας καθώς δεν θα χρειασθεί η κοστοβόρος ανακατασκευή όλων αυτών των εγκαταστάσεων, ώστε να έχει οκτώ διαδρόμους ο πρώτος και να μετατραπούν σε διεθνών προδιαγραφών τα δεύτερα, αφού οι σημερινές… «φτάνουν και περισσεύουν» και στις δυο περιπτώσεις.

Αρκεί και οι μεν και τα δε απλώς να επιστρωθούν με το ήδη υπάρχον υλικό, γιά να «λυτρωθεί» ο κλασικός αθλητισμός της Γουμένισσας και της ευρύτερης περιοχής της από τα σημερινά «δεσμά» της υπανάπτυξης, γιά την οποία δεν φταίει σε τίποτε το αξιόλογο έμψυχο δυναμικό του.

Μάλιστα, το τελευταίο είναι βέβαιον, ότι, με «λυμένα πόδια» και χωρίς το άγχος των δραματικών ελλείψεων, θα δείξει ένα άλλο εντελώς διαφορετικό «πρόσωπο», αφού, όπως αναφέρθηκε αλλά και είναι ευνόητο, θα μπορεί να προετοιμάζεται απερίσπαστο από τους ανασταλτικούς παράγοντες, που δημιούργησαν την σημερινή «καθήλωση» στην αφάνεια.

Και αφού, λοιπόν, το έργο της τοποθέτησης του παλαιού ελαστικού τάπητα του Καυτανζογλείου σταδίου στον περιφερειακό στίβο και τα σκάμματα του δημοτικού σταδίου Γουμένισσας δεν απαιτεί ιδιαίτερο κόστος ενώ από αυτήν αναμένεται να βγουν κερδισμένα…όλα τα αθλήματα, ας μεριμνήσουν οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες γιά την κατά προτεραιότητα υλοποίηση, με παράκαμψη των όποιων γραφειοκρατικών κωλυμάτων.

Ειδικότερα περιφερειακή ενότητα Κιλκίς και δήμος Παιονίας, με την οποιαδήποτε έξωθεν υποστήριξη, δύνανται να συμβάλουν καθοριστικώς στην υλοποίηση αυτής της καθ’ όλα θετικής γιά τον αθλητισμό της Γουμένισσας προοπτικής.

Αν μη τι άλλο, θα είναι μία ουσιαστική ηθική επιβράβευση των προσπαθειών της αθλουμένης νεότητος της περιοχής γιά την αναβάθμιση του αγωνιστικού επιπέδου του αθλητισμού και της δι’ αυτού προβολής της.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα