Αθλητισμός

Καλύτερα “άσβεστη φλόγα” από …”πυροτεχνήμα”

Γράφει ο Σταύρος Φάσσος

Σε προηγούμενα σημειώματα επισημάνθηκε η δυνατότητα να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην διατάραξη κάθε αγωνιστικής δραστηριότητας εξ αιτίας των συνεπειών της πανδημίας η στροφή των ιθυνόντων κάθε αθλητικού χώρου αφ’ ενός μεν στην οργάνωση των τμημάτων υποδομής ή, αλλιώς, των «φυτωρίων» ή «ακαδημιών» τους, αφ’ ετέρου δε στην μέριμνα για βελτίωση και αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Οσον αφορά στα τμήματα υποδομής ή «φυτώρια» ή «ακαδημίες», η μέριμνα για την λειτουργία τους, προσαρμοσμένης για όσο διάστημα χρειασθεί στα δεδομένα των περιορισμών για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αποτελεί θέμα αποκλειστικώς των ιθυνόντων του κάθε αθλητικού φορέα, σε σχέση τόσο με το οργανωτικό και λειτουργικό σκέλος όσο και με το οικονομικό, δηλαδή την μέριμνα για την εξασφάλιση των απαραιτήτων πόρων και κονδυλίων.

Όταν ένας αθλητικός φορέας διαθέτει επαρκή οικονομική επιφάνεια, μπορεί να έχει την ευχέρεια να αναλαμβάνει και την μέριμνα για συντήρηση, βελτίωση και, εφ’ όσον τούτο είναι εφικτό, αναβάθμιση των γηπεδικών εγκαταστάσεων.

Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση το θέμα δεν αφορά μόνο στους φορείς ή σωματεία, από την στιγμή που οι αθλητικές εγκαταστάσεις, και δη οι ποδοσφαιρικές, είναι στην συντριπτική πλειοψηφία τους δημοτικές, που σημαίνει ότι η συντήρηση, βελτίωση και, όπου είναι εφικτό, αναβάθμισή τους υπάγεται και στην αρμοδιότητα των δήμων.

Αρα, σε σχέση με την παράμετρο της μέριμνας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, η συγκυρία της πανδημίας του νέου κορωνοϊού μπορεί και επιβάλλεται να λειτουργήσει ως ευκαιρία και για τις διοικήσεις των δήμων, να εκδηλώσουν ουσιαστικότερο ενδιαφέρον για την αθλητική ανάπτυξη του τόπου, να εκμεταλλευτούν, δηλαδή, αυτήν την συγκυρία ως ευκαιρία να στραφούν στην κατεύθυνση της εξασφάλισης πόρων και κονδυλίων, με σκοπό να διατεθούν για έργα συντήρησης, βελτίωσης και, εφ’ όσον καταστεί εφικτό, αναβάθμισης των αθλητικών, και δη των γηπεδικών εγκαταστάσεων.

Αναλαμβάνοντας οι δήμοι τέτοιες πρωτοβουλίες, προσφέρουν στην πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερες υπηρεσίες και πολύ σταθερότερα στηρίγματα στους φορείς ή σωματεία από κάποιες περιοδικές περιστασιακές επιχορηγήσεις, που δεν έχουν πάντα ουσιαστικό αντίκρυσμα ή έχουν αμφίβολο αποτέλεσμα, όταν δεν αξιοποιούνται σωστά.

Τουλάχιστον, η εκ μέρους των δήμων στήριξη φορέων ή σωματείων με ανάληψη του κόστους της εκτέλεσης έργων υλικοτεχνικής υποδομής αποκλείει κάθε ενδεχόμενο μη αποκομιδής οφέλους από αυτούς, αφού η συγκεκριμένη υλική υποστήριξη συνιστά ουσιαστικά αθλητική επένδυση, από εκείνες που ενισχύουν την αξιοπιστία και της τοπικής διοίκησης.

Επομένως είναι καιρός και οι φορείς ή σωματεία να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν με θετική διάθεση αυτού του είδους την στήριξη από τους δήμους, ως συμβάλλουσα στην απαλλαγή τους την σημαντική ετήσια δαπάνη, την οποία «επωμίζονται» όταν υφίστανται προβλήματα στις εγκαταστάσεις τους.

Η ίδια νοοτροπία είναι απαραίτητο να εμπεδωθεί και στους ιθύνοντες της αυτοδιοίκησης, δίνοντας προτεραιότητα και έμφαση στο πολλαπλό κοινό όφελος, το οποίο εξασφαλίζει η διάθεση κονδυλίων από τους δήμους για έργα αθλητικής υποδομής, και παραμερίζοντας την έως σήμερα κρατούσα δημαγωγική αντίληψη, του «χαϊδέματος αυτιών» με επιχορηγήσεις που αποσκοπούν απλώς στην εξυπηρέτηση εφήμερων όσο και υστεροβούλων σκοπών, και σε καμμία περίπτωση του κοινού συμφέροντος.

Με άλλα λόγια είναι πολύ πιο επωφελές για τον αθλητισμό, εν προκειμένω του κιλκισιώτικου, οι δύο δήμοι του νομού:

-Να εξασφαλίζουν ανά διαστήματα, και ανεξαρτήτως συνθέσεως των διοικήσεών τους, κονδύλια για την στοιχειώδη συντήρηση ή και βελτίωση των αγωνιστικών χώρων των γηπέδων των εν ενεργεία ομάδων.

-Να διαθέτουν ανά μεγαλύτερα διαστήματα ανάλογα κονδύλια για την συντήρηση ή και βελτίωση των περιφράξεων των εν λόγω γηπέδων.

-Οποτε χρειάζεται, να αναλαμβάνουν το κόστος συντήρησης ή βελτίωσης ή, εφ’ όσον επιβάλλεται, αναβάθμισης των αποδυτηρίων.

-Να φροντίζουν για μιαν απλώς ευπρεπή «εικόνα» των αγωνιστικών χώρων των γηπέδων ανενεργών ομάδων.

-Όταν μία ομάδα επανενεργοποιείται, να της παρέχουν στήριξη με μέριμνα αποκατάστασης και των γηπεδικών εγκαταστάσεών της, και όχι δια την απαραδοσιακής επιχορηγήσεως «για δραστηριότητές της».

Και αν, όπως αναφέρθηκε, η συγκυρία της πανδημίας προσφέρει την δυνατότητα στους δήμους να «υιοθετήσουν» υποστήριξη των αθλητικών φορέων με μέριμνα για την συντήρηση ή βελτίωση ή, εφ’ όσον επιβάλλεται, αναβάθμιση των γηπεδικών εγκαταστάσεών τους, θα ήταν επ’ αγαθώ του κιλκισιώτικου αθλητισμού, και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, η πρακτική αυτή να αποτελέσει… μόνιμη κατάσταση στην τοπική διοίκηση και κατά την μετά την πανδημία εποχή.

Να αποτελέσει, δηλαδή, για τους δήμους μόνιμο προσανατολισμό ή «άσβεστη φλόγα», δηλαδή η κάλυψη δαπανών για έργα συντήρησης ή βελτίωσης ή, αν απαιτείται, αναβάθμισης γηπέδων, που είναι έργα επενδυτικού χαρακτήρα και ουσιαστικού αντικρύσματος, και όχι το «πυροτέχνημα», δηλαδή η αμφιβόλου ουσιαστικού οφέλους και σίγουρα άνευ ουσιαστικού αντικρύσματος περιστασιακή επιχορήγηση σωματείων.

Αν μη τι άλλο είναι ένας τρόπος πραγματικής στήριξης του «οικοδομήματος» του κιλκισιώτικου αθλητισμού, ιδίως δε του ποδοσφαίρου τώρα κατά την εξαιρετικώς δύσκολη συγκυρία της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, προκειμένου αυτό να «σταθεί όρθιο».

Και είναι ίσως ο μόνος τρόπος, για να παραμείνει «όρθιο» αυτό το «οικοδόμημα» και μετά την παρέλευση της πανδημίας, δεδομένου ότι και μετά από αυτήν θα συνεχίσει να υφίσταται η άλλη «μεγάλη πληγή», δηλαδή η εξ αιτίας της πανδημίας ήδη επιδεινωμένη οικονομική κρίση.

Σε τελική ανάλυση, είναι σε καιρούς κρίσης θέμα επιβίωσης του κιλκισιώτικου ποδοσφαίρου και αθλητισμού η στήριξη του «οικοδομήματός» του δια της εκ μέρους των δήμων προτάξεως της μέριμνας για τις γηπεδικές και λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις, εν όσω μάλιστα παρατείνεται η αναστολή κάθε αθλητικής δραστηριότητας.

Η άλλη επιλογή της συνέχισης της καταβολής προσκαίρων επιχορηγήσεων, την ίδια στιγμή που η γηπεδική και υλικοτεχνική υποδομή βρίθει προβλημάτων, απλώς δεν οδηγεί πουθενά.

Αντιθέτως, παρατείνει την αθλητική και ποδοσφαιρική «καχεξία» και «φυτοζωία» τούτου του τόπου, περιορίζοντας τις προοπτικές ανάκαμψης.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα