Αθλητισμός

Καλύτερα από… το τίποτε

Γράφει ο Σταύρος Φάσσος

Φαίνεται ότι ούτε η παρατεταμένη οικονομική κρίση ούτε η σοβούσα εδώ και πάνω από ενάμιση χρόνο υγειονομική, με τις επώδυνες επιπτώσεις τους σε όλους τους τομείς της ζωής του τόπου, αλλά ούτε και η σε σημαντικό βαθμό εξ αιτίας τους δραματική συρρίκνωση της έκτασης και του βάθους του χώρου του κιλκισιώτικου ποδοσφαίρου είναι αρκετές για να συνετίσουν τουλάχιστον μέρος του έμψυχου δυναμικού του, σε επίπεδο κυρίως παραγόντων και εν μέρει αγωνιστικών στελεχών.

Έτσι, για άλλη μία ποδοσφαιρική περίοδο στον νομό, και παρά τα ανωτέρω δεδομένα, το όνειρο του να διατηρηθεί την εναρκτήρια αγωνιστική ημέρα των πρωταθλημάτων «λευκό» το ποινικό μητρώο τους, να μην αποβληθεί δηλαδή κανένας παίκτης ή προπονητής ή παράγοντας παρέμεινε… όνειρο.

Γιά άλλο ένα ξεκίνημα των τοπικών πρωταθλημάτων δεν απεφεύχθησαν προστριβές ενστάσεις και αποβολές με κοινό παρανομαστή αποφάσεις ή παραλείψεις της διαιτησίας.

Γιά άλλο ένα ξεκίνημα των τοπικών πρωταθλημάτων δεν απεφεύχθησαν περιστατικά, από εκείνα που διαιωνίζουν τον «πόλεμο χαρακωμάτων» μεταξύ παραγόντων και διαιτητών, με ανταλλαγή «πυρών» γιά θέματα κανονισμού διαιτησίας και την κατά το δοκούν από την κάθε πλευρά ερμηνεία του.

Άλλη μία εναρκτήρια αγωνιστική ημέρα τοπικών πρωταθλημάτων δεν ξεκίνησε εντελώς «ανέφελη» σε σχέση με την παρατιθεμένη παράμετρο αφήνοντας «ελεύθερο πεδίο» στον προβληματισμό και τα ερωτηματικά γιά την συνέχεια. Τέλος, για άλλη μία «πρώτη» των τοπικών πρωταθλημάτων διαπιστώθηκε, ότι η καχυποψία και η δυσπιστία, όσον αφορά στην εφαρμογή του κανονισμού διαιτησίας, που «καλλιεργήθηκαν»… επί δεκαετίες από ανάλογες συμπεριφορές διαφόρων πλευρών, συνεχίζουν «να ζουν και να βασιλεύουν», δημιουργώντας γιά πολλοστή φορά αρνητικό κλίμα γιά την συνέχεια και «χύνοντας λάδι» στην «φωτιά» της απογοήτευσης και της απέχθειας.

Των αιτιών, δηλαδή, που «διώχνουν» παράγοντες, στελέχη και κόσμο από τον χώρο του κιλκισιώτικου ποδοσφαίρου και λειτουργούν αποτρεπτικώς στην εκδήλωση ενδιαφέροντος από νέους γιά ενασχόληση με αυτόν, συμβάλλοντας τοιουτοτρόπως στην περαιτέρω απαξίωσή του.

Τούτο σημαίνει, ότι γιά την νεοεκλεγείσα διοίκηση της ΕΠΣ Κιλκίς και όλους τους με υγιή σκέψη και προβληματισμό καθ’ οιονδήποτε τρόπο σχετιζόμενος με το κιλκισιώτικο ποδόσφαιρο, παράγοντες, διαιτητές, ποδοσφαιριστές και φιλάθλους, αποτελεί όχι απλώς θέμα υψίστης προτεραιότητος, αλλά άμεσο αντικειμενικό σκοπό και «μονόδρομο» ο «πόλεμος» κατά των δυο «εχθρών» της ομαλότητας στον χώρο, δηλαδή της καχυποψίας και δυσπιστίας από όποια πλευρά ή από όποιες πλευρές και αν επιδεικνύονται, αλλά και των αιτίων γιά τα οποία αυτές επιδεικνύονται.

Αξιόπιστο «όπλο» σ’ αυτόν τον πόλεμο μπορεί να αποτελέσει η «σφυρηλάτηση» στενοτέρων σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα σε όλες τις πλευρές, τουλάχιστον όσον αφορά στα αίτια ή στις αιτίες που έχουν να κάνουν με θέματα προσέγγισης ή ερμηνείας κανονισμών.

Και ένας από τους τρόπους ενίσχυσης αυτών των σχέσεων δείχνει να είναι η κατά συχνά διαστήματα διοργάνωση από πλευράς ΕΠΣΚ εκδηλώσεων ενημέρωσης επί θεμάτων κανονισμού διαιτησίας ποδοσφαίρου, με συμμετοχή των διοικητικών και εξωδιοικητικών παραγόντων των σωματείων, διαιτητών, προπονητών, ποδοσφαιριστών και απλών φιλάθλων, με εισηγητές καταξιωμένους καθηγητές διαιτησίας, ακόμη και πανελλήνιας φήμης, και με πρόβλεψη ενδελεχούς διαλόγου ανάμεσα σε όλες τις πλευρές.

Πιό απλά, αν ο πρώην σύνδεσμος διαιτητών ποδοσφαίρου Κιλκίς (ΣΔΠΚ) και σημερινή επιτροπή διαιτησίας ΕΠΣΚ διοργανώνει κατά καιρούς σχολές διαιτησίας και εκπαιδευτικά σεμινάρια γιά διαιτητές, που αποσκοπούν στον εμπλουτισμό και στην άνοδο του επιπέδου κατάρτισης του προσωπικού της κιλκισιώτικης διαιτησίας, η ίδια η ΕΠΣΚ, η διοίκησή της δηλαδή, θα μπορούσε να συμβάλει στην αντίστοιχη ενημέρωση και κατάρτιση όλων των άλλων πλευρών όχι διοργανώνοντας ειδικά σεμινάρια, αλλά συγκαλώντας γενικές συνελεύσεις περισσότερες από…την μία κατ’ έτος προβλεπόμενη.

Θα προσφέρει κατ’ αυτόν τον τρόπο την δυνατότητα αμεσότερης επαφής και συχνοτέρου διαλόγου ανάμεσα σε όλους τους συντελεστές του κιλκισιώτικου ποδοσφαίρου, ώστε σε πρώτη φάση τουλάχιστον να ελαττωθούν οι «τριβές» και «αντιπαλότητες» εξ αιτίας υποκειμενικών προσεγγίσεων των θεμάτων διαιτησίας και κατόπιν να εμπεδωθεί κλίμα κατανόησης και ανοχής ,που σταδιακώς οδηγεί στην «καλλιέργεια» καλής πίστης και προαίρεσης, εν τέλει δε αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Βεβαίως, θα μπορούσε να αντιτείνει κανείς, ότι όσες τέτοιες συνελεύσεις και αν συγκληθούν μέσα σε λίγο χρόνο, δεν δύνανται να απαλλάξουν από την μία στιγμή στην άλλη το κιλκισιώτικο ποδόσφαιρο από στρεβλώσεις και κακώς κείμενα…δεκαετιών, που έχουν συντελέσει στο να «ριζώσουν» σ’ αυτό τα γνωστά νοσηρά φαινόμενα και αρνητικές καταστάσεις, που όχι απλώς δεν το αφήνουν να «απογειωθεί» και να διεκδικήσει καλύτερη θέση στο «οικοδόμημα» του ελληνικού, αλλά και το κρατούν «κολλημένο» σε «τέλμα» εσωστρέφειας, μιζέριας και απαξίωσης με επακόλουθα την συνεχώς πτωτική πορεία και μαρασμό.

Πράγματι η καθιέρωση περισσοτέρων… της μιάς γενικών συνελεύσεων από πλευράς ΕΠΣΚ, με αποκλειστικό αντικείμενο την ενημέρωση και προσέγγιση όλων των πλευρών σε θέματα κανονισμού διαιτησίας δεν αποτελεί και δεν μπορεί να αποτελέσει από την μιά στιγμή στην άλλη «πανάκεια» γιά τις «νόσους», που ταλανίζουν το κιλκισιώτικο ποδόσφαιρο γιά τους παρατεθέντες λόγους.

Θα μπορούσε, όμως, να αποτελέσει, έστω και με πειραματικό χαρακτήρα, μιάν αρχή, που είναι σαφώς καλύτερη και προτιμώτερη από την πλήρη «ακινησία», η οποία ευνοεί την διαιώνιση των «νοσηρών» φαινομένων και κακώς κειμένων.

Και ως τέτοια την προτείνει η στήλη, στηρίζοντας την πρόταση στο ότι ΕΠΣΚ και κιλκισιώτικο ποδόσφαιρο, αν μη τι άλλο, και αν ακόμη δεν κερδίσουν αμέσως κάτι, δεν έχουν να χάσουν και τίποτε.

Έστω και ως «πείραμα», δεν αποκλείεται να αποδειχθεί, ότι αξίζει τον κόπο.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα