Αθλητισμός

Καιρός γιά ανάληψη σημαντικών αγώνων

Γράφει ο Σταύρος Φάσσος

Όλες οι περιοχές της χώρας υφίστανται τις συνέπειες της διασποράς του νέου κορωνοϊού και των παρενεργειών της, σε όλους τους τομείς.

Όλων των περιοχών οι τοπικές «μικρές» οικονομίες υφίστανται «κλυδωνισμούς» γιά την ανωτέρω αιτία, με τις τοπικές κοινωνίες και τους τοπικούς παράγοντες να αγωνίζονται «με νύχια και δόντια» να τις στηρίζουν, ώστε να παραμείνουν «όρθιες» σε τούτη την δυσμενέστατη συγκυρία.

Ο τομέας του αθλητισμού δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς είναι και δι’ αυτού εφικτή η στήριξη της κάθε τοπικής «μικρής» οικονομίας μέσω ημερησίων ή διημέρων ή και τριημέρων αγωνιστικών εκδηλώσεων περιφερειακής, πανελλήνιας και διεθνούς εμβελείας, οποιουδήποτε αθλήματος «καλλιεργείται» στον κάθε τόπο.

Τούτο σημαίνει, ότι, όσο περισσότερες τέτοιες αθλητικές εκδηλώσεις «φιλοξενεί» ένας τόπος, τόσο το καλύτερο για την τοπική «μικρή» οικονομία του, έστω και υπό τύπον «προσωρινής ανάσας» μέσα στις ιδιαιτέρως δύσκολες συνθήκες της συγκυρίας.

Φυσιολογικό επακόλουθο αυτού του δεδομένου η υπενθύμιση, που απευθύνεται προς όλους τους παράγοντες της τοπικής πολιτικής, αυτοδιοικητικής, οικονομικής, κοινωνικής και αθλητικής ζωής του κάθε τόπου, να επιδεικνύουν την απαιτούμενη κινητικότητα προς αυτήν την κατεύθυνση, προβάλλοντας αδιακόπως αξιώσεις προς τις αθλητικές ομοσπονδίες και διεκδικώντας σθεναρώς την ανάθεση σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων στον τόπο τους.

Φυσικά, στην προκειμένη περίπτωση η επισήμανση αφορά στους παράγοντες του νομού Κιλκίς, η τοπική «μικρή» οικονομία του οποίου έχει περισσότερο από ποτέ την ανάγκη τέλεσης σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων σ’ αυτόν.

Πρώτον, λόγω του ότι και αναλογικώς και απολύτως είναι από αρκετά μέχρι πολύ μικρός ο αριθμός τέτοιων διοργανώσεων, που φιλοξένησε από τότε που ο αθλητισμός του έλαβε την πλήρως οργανωμένη μορφή του, δηλαδή την δεκαετία του ΄80, και δεύτερον, έχει υποστεί και συνεχίζει να υφίσταται τις συνέπειες της πανδημίας σε υπερθετικό βαθμό, σε σχέση με τις τοπικές «μικρές» οικονομίες άλλων περιοχών.

Για όλα αυτά οι παράγοντες της πολιτικής, αυτοδιοικητικής, οικονομικής, κοινωνικής και αθλητικής ζωής του Κιλκίς, κυρίως εκείνοι με άγνοια ή ανεπαρκή γνώση του θέματος, ας λάβουν υπ’ όψιν τους τα εξής:

-Στον νομό Κιλκίς «καλλιεργούνται» αρκετά αθλήματα, και η δραστηριότητα αναλογικώς αρκετών αθλητικών φορέων υπερβαίνει τα όριά του, έχοντας περιφερειακή και πανελλήνια όχι δε σπανίως και διεθνή απήχηση, τουλάχιστον σε επίπεδο χωρών Χερσονήσου του Αίμου.

-Τα βασικά αθλητικά κέντρα του νομού, με «ναυαρχίδα» αυτό του Κιλκίς, διαθέτουν εγκαταστάσεις, που πληρούν τις προϋποθέσεις φιλοξενίας αθλητικών διοργανώσεων τέτοιας εμβέλειας.

-Υπάρχουν στον νομό και τοποθεσίες ή περιοχές που προσφέρουν την δυνατότητα σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων (π.χ. ανωμάλου και ορεινού δρόμου, ποδηλασίας επί δημοσίας οδού και ορεινής κ.ά.).

-Ύστερα από πολλά χρόνια λειτουργίας αυτής της παραμέτρου ως ανασταλτικού παράγοντος, δηλαδή της «χτυπητής» έλλειψης ξενοδοχειακής υποδομής, σήμερα ο νομός, και ιδίως η πρωτεύουσά του, διαθέτει τέτοια υποδομή τουλάχιστον επαρκή γιά κάποιες από τις εγχώριες αθλητικές διοργανώσεις και ικανοποιητική γιά κάποιες διεθνείς.

Εν γνώσει, λοιπόν, των ανωτέρω, και δεδομένου ότι τα τελευταία… πολλά χρόνια ο κιλκισιώτικος αθλητισμός διαθέτει ομάδες και μονάδες ευρέως καταξιωμένες στους χώρους των επί μέρους αθλημάτων, χάρη τόσο στην αξιοσημείωτη λειτουργία των φορέων τους, τόσο σε επίπεδο τμημάτων υποδομής όσο και στο αντίστοιχο του υψηλού συναγωνισμού, οι παράγοντες της πολιτικής, αυτοδιοικητικής, οικονομικής, κοινωνικής και αθλητικής ζωής του τόπου «ακουμπούν» σε ισχυρό έρεισμα, όσον αφορά σε εκ μέρους των πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση των παρεμβάσεων προς τις αθλητικές ομοσπονδίες, ώστε αυτές να αναθέτουν όσο το δυνατόν συχνότερα γίνεται σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις στο Κιλκίς.

Πιό απλά, οι τοπικοί παράγοντες έχουν στην διάθεσή τους πολλά βάσιμα επιχειρήματα γιά την διεκδίκηση της ανάθεσης σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων σε τούτο τον τόπο.

Διοργανώσεων, που και το επίπεδο του κιλκισιώτικου αθλητισμού θα αναβαθμίσουν περαιτέρω και, το κυριότερο, στην τοπική «μικρή» οικονομία θα δώσουν κάποια, έστω μικρή αλλά σαφώς καλύτερη… από το τίποτε, ώθηση, ή, αλλιώς, κάποιες «ανάσες», που ειδικότερα κατά την παρούσα συγκυρία είναι περισσότερο από αναγκαίες.

Ας επιδείξουν, λοιπόν, οι παράγοντες την απαιτούμενη βούληση και ας συντονισθούν σε ό, τι αφορά στις ενέργειες προς την προαναφερθείσα κατεύθυνση.

Βεβαίως, αυτές οι ενέργειες δεν εξασφαλίζουν εκ των προτέρων θετικό αποτέλεσμα ή κατάληξη.

Όμως, είναι αναγκαίο, οι παράγοντες να προβαίνουν συχνά σε τέτοιες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα αρκετά «καλλιεργούμενα» στον νομό αθλήματα, καθώς, όπως δεν είναι δεδομένη η θετική έκβαση, άλλο τόσο δεν αποκλείεται η θετική ανταπόκριση.

Και αυτό το διεκδικητικό πνεύμα είναι απαραίτητο να έχει συνέχεια και διάρκεια, ανεξαρτήτως του όποιου συγκυριακού αποτελέσματος.

Διότι, και σε αυτόν τον τομέα η μη ευόδωση μιάς προσπάθειας είναι κακό πολύ μικρότερο από την αδράνεια ή, ακόμη χειρότερα, την αδιαφορία.

Χώρια, που πολλές προσπάθειες σημαίνει περισσότερο βάσιμες πιθανότητες φιλοξενίας σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων στον νομό.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα