Πολιτισμός

Σπουδαία ευρήματα εμπλούτισαν το αρχαιολογικό μουσείο Κιλκίς

Λίθινα εργαλεία της παλαιολιθικής εποχής (περίπου 100.000 – 10.000 χρόνια πριν) κοσμούν πλέον το αρχαιολογικό μουσείο Κιλκίς.

Πρόκειται για ένα σημαντικό αρχαιολογικό σύνολο λίθινων τεχνέργων, που είχαν εντοπιστεί σε επιφανειακές έρευνες, τις οποίες είχε διεξαγάγει η εφορεία παλαιοανθρωπολογίας και σπηλαιολογίας (γραφείο Βορείου Ελλάδος) στην κοιλάδα του Αξιού και συγκεκριμένα στις περιοχές της Γοργόπης και του Πολυπέτρου.

Σύμφωνα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς, τα ευρήματα αυτά που συνελέγησαν με την επιστημονική επιμέλεια του δρος Ανδρέα Ντάρλα, περιλαμβάνουν κυρίως υποπροϊόντα κατεργασίας πετρωμάτων (πχ. χαλαζία, ραδιολαρίτη, πυριτόλιθο κ.ά.) που επιχωριάζουν, καθώς και εργαλεία, τα οποία ανάγονται στην μέση και κυρίως στην ανώτερη παλαιολιθική.
ΑΡΧΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΙΛΚΙΣ
Οι αρχαιολογικές θέσεις Γοργόπης και Πολυπέτρου αποτελούσαν, με βάση τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει το συγκεκριμένο αρχαιολογικό υλικό, τόπους εργαστηριακού χαρακτήρα, τόσο για τον προσπορισμό όσο και για την επιτόπια κατεργασία της πρώτης ύλης.

Η εφορεία αρχαιοτήτων Κιλκίς προτίθεται να εμπλουτίσει το αρχαιολογικό μουσείο Κιλκίς με αντιπροσωπευτικά δείγματα από το εν λόγω αρχαιολογικό σύνολο «ώστε το ευρύ κοινό να πληροφορηθεί για τα σπαράγματα της δραστηριότητας και της νομαδικής ζωής των κυνηγών και συλλεκτών τροφής και άλλων πόρων διαβίωσης στο πολυσύνθετο οικολογικό περικείμενο της εποχής των Παγετώνων».

«Το νέο απόκτημα του αρχαιολογικού μουσείου Κιλκίς προσθέτει άγνωστες, έως σήμερα, σελίδες στο πολύ μακράς διαρκείας χρονοπολιτισμικό αφήγημα του τοπίου του Κιλκίς», τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα