Γενικά

Σε διαγωνισμό της ΔΕΔΔΗΕ σκανδαλώδης «παράκαμψη» της «Πρεκονστρούκτα»

«Οσμή» σκανδάλου πρώτου μεγέθους αναδίδει η εκ μέρους του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ της ΔΕΗ) ανάθεση προμήθειας σιμεντοϊστών σε εταιρία, που δεν πληροί καμμία από τις προϋποθέσεις του σχετικού ανοικτού διαγωνισμού, «παρακάμπτοντας» την εδρεύουσα στην ΒΙΠΕ Κιλκίς ιστορική «Πρεκονστρούκτα» ΑΕΒΤΕ», η οποία υπερτερούσε συντριπτικώς σε όλους τους όρους του διαγωνισμού!

Την ανωτέρω εκτίμηση επιτείνει και το γεγονός, ότι ο συγκεκριμένος ανοικτός διαγωνισμός, προκηρύχθηκε τον Ιούνιο του 2014, κατά τρόπο εσπευσμένο, χωρίς χρήση του πίνακα προμηθευτών, στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνοταν οι επίμαχες εταιρίες και χωρίς κοινούς όρους γιά όλους τους ενδιαφερόμενους, κάτι που «άνοιξε» τον «δρόμο» συμμετοχής εταιριών χωρίς βιομηχανοστάσιο, τεχνογνωσία και δοκιμαστική παραγωγή, πράγμα που ήταν απαραίτητο έως σήμερα γιά ένταξή τους στον πίνακα προμηθευτών.

Οπως καθίσταται ευκόλως αντιληπτό, η επιλογή της ΔΕΔΔΗΕ καταφέρει καίριο πλήγμα στην «Πρεκονστρούκτα», μία επιχείρηση υψηλών προδιαγραφών με ιστορία και πολύπλευρη προσφορά καθιστώντας πιθανό και αυτό ακόμη το ενδεχόμενο δραματικής συρρίκνωσής της με ό,τι αυτό συνεπάγεται γιά την τοπική οικονομία και κοινωνία.
Ήδη η κιλκισιώτικη επιχείρηση προσέβαλε την ανήκουστη απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ ακολούθησε η αποστολή εγγράφου-«καταπέλτη» προς τον υπουργό ανάπτυξης, τον πρόεδρο και τους γενικούς διευθυντές του ΔΕΔΔΗΕ, την διεύθυνση νομικών υπηρεσιών, τον νομικό σύμβουλο της ΔΕΗ, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Στο έγγραφο, το οποίο υπογράφει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «Πρεκονστρούκτα» ΑΕΒΤΕ Βασίλης Σεργιαννίδης αναφέρονται τα εξής:
ΠΡΕΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΑ
«Ποιά είναι η «Πρεκονστρούκτα» ΑΕΒΤΕ»»
«Είμαστε μία μονάδα προκατασκευών από σκυρόδεμα και από το 1993 μόνιμος προμηθευτής της ΔΕΗ (τώρα ΔΕΔΔΗΕ) με φυγοκεντρικούς σιμεντοϊστούς.
Η συνεργασία ήταν άψογη τα 22 χρόνια, με δημοπρασίες με όσους περιλαμβάνονταν στον πίνακα προμηθευτών.
• Ουδεμία παρατήρηση στους τεχνικούς ελέγχους.
• Ούτε ένα ευρώ ποινική ρήτρα.
• Απόκτηση CE χωρίς να είναι απαραίτητο από την διακήρυξη ενώ επεβλήθη μετά.

Η επιχείρηση στην ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς :
Οικόπεδο 48 στρέμματα και κτίρια παραγωγής 15 στρέμματα.
Ασχολείτο με την κατασκευή βιομηχανικών και σχολικών κτιρίων (προσωπικό 120 άτομα).
Τα τελευταία χρόνια μόνον με την παραγωγή σιμεντοϊστών (70 άτομα).
Όσον αφορά την προσφορά της εταιρίας και του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής Βασίλη Σεργιαννίδη στην ανάπτυξη του Νομού Κιλκίς και της Βιομηχανικής Περιοχής, ο Υπουργός κ. Λαφαζάνης μπορεί να ενημερωθεί από τον κ. Θεόδωρο Παραστατίδη και την κ. Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου.
Για να περιληφθούμε στον πίνακα Προμηθευτών της ΔΕΗ το 1993, έπρεπε να κατασκευάσουμε το εργοστάσιο, να παράγουμε σιμεντοϊστούς, να ελεγχθούν από την ΔΕΗ και μετά να ενταχθούμε στον πίνακα Προμηθευτών.
Αυτό ίσχυε έως το 2014.
Κατά την διάρκεια αυτή (1993 – 2014), μία εταιρία δοκίμασε να “στήσει” μονάδα παραγωγής αλλά απέτυχε στην τεχνογνωσία και δεν έγινε αποδεκτή.

«Χωρίς κοινούς όρους»

Τον Ιούνιο του 2014, προκηρύσσεται ανοικτός Διαγωνισμός προμήθειας σιμεντοϊστών, χωρίς να γίνει χρήση του πίνακα Προμηθευτών και κατά τρόπο εσπευσμένο. Για πρώτη φορά στα χρονικά της ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ, η διακήρυξη δεν έχει κοινούς όρους για όλους τους ενδιαφερόμενους αλλά διαφοροποιημένους όρους που επιτρέπει σε εταιρίες να συμμετέχουν χωρίς βιομηχανοστάσιο(!), χωρίς τεχνογνωσία!!! – χωρίς δοκιμαστική παραγωγή!!! και εκ των υστέρων, με ΕΙΚΟΝΙΚΗ (ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥΣ) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ!!!, αφού και εφ’ όσον μειοδοτήσουν και έχουν συμφέρον, τότε να “στήσουν” βιομηχανοστάσιο.

Κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού, εκτός από την εταιρία μας παρουσιάσθηκαν δύο ακόμη εταιρίες, χωρίς να έχουν επενδύσει ούτε ένα ευρώ, χωρίς να διαθέτουν τεχνογνωσία και ως διά μαγείας σε τέσσερις μήνες να κατασκευάσουν ή να τροποποιήσουν υπάρχοντα βιομηχανοστάσια, να προμηθευτούν και να τοποθετήσουν τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό, να αποκτήσουν πιστοποιητικό CE (διαπίστευση προϊόντος) και να προχωρήσουν στην παραγωγή του υλικού ενώ από ερασιτεχνισμό και έλλειψη εμπειρίας, δεν συμπλήρωσαν σωστά τα αναγκαία δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Η υποβληθείσα προσφυγή από την εταιρία μας, συνοδευμένη από αποφάσεις του ΣτΕ για το ίδιο θέμα, δεν απαντήθηκε ποτέ από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Σημειώνεται ότι στις 16.03.15 κατά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, οι δύο αυτές εταιρίες αναδείχθηκαν τελικά και οι μειοδότες του διαγωνισμού – τι πιο απλό, αλήθεια, να το πετύχουν αφ’ ενός δίχως να δεσμεύονται και αφετέρου δίχως να γνωρίζουν πως διαμορφώνεται το πραγματικό κόστος παραγωγής. Παρ’ όλα αυτά, η διαφορά που διαπιστώθηκε σε σχέση με το συνολικό συμβατικό τίμημα που υπέβαλε η εταιρία μας, είναι -4% για την μία εταιρία και -10% για την άλλη, αποδεικνύοντας περίτρανα την ΜΗ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ συμπεριφορά μας.

«Απορίας άξιο»
Ο τεχνικός έλεγχος, ο οποίος είναι υπεύθυνος κατά την διαδικασία αξιολόγησης, δεν απαντάει σε όσα είναι υποχρεωμένος. Η όλη ευθύνη μεταφέρεται σε χρόνους μετά την ανακήρυξη αναδόχου/ων, όποτε τότε θα κληθεί η διοίκηση να ελέγξει από την αρχή την πραγματική παραγωγική ικανότητα του αναδόχου/ων, όπως π.χ. να υποβληθεί προς αυτήν, πλάνο παραγωγής για τον αριθμό των σιμεντοϊστών που τυχόν θα μειοδοτήσουν, ενώ βάσει των όρων της διακήρυξης είχαν υποχρέωση και κατέθεσαν πλάνο παραγωγής για το σύνολο της προσφοράς τους. Είναι απορίας άξιο, πώς ο ΔΕΔΔΗΕ επαφίεται, για την προμήθεια ενός υλικού που τόσο έχει ανάγκη, στην “καλή” πρόθεση κάποιων που θα εκπαιδευτούν να το παράγουν για πρώτη φορά αφού πρωτίστως έχουν εξεύρει τα κεφάλαια για να στήσουν, επίσης για πρώτη φορά, την απαιτούμενη μονάδα παραγωγής!!!.

Ο χρόνος πρώϊμης ωρίμνασης που δηλώνεται από τον μεν ένα οίκο είναι 60 λεπτά από τον δε άλλο οίκο 80 λεπτά, ενώ στην εταιρία μας, η διαδικασία διαπίστευσης CE, επιβεβαίωσε το χρονοδιάγραμμά της των 225 λεπτών. Η απόκλιση, μεταξύ πραγματικού και θεωρητικού, είναι μεγάλη και αποκαλυπτική για την μη επάρκεια του τεχνικού ελέγχου που έχει διενεργηθεί. Περαιτέρω ο χρόνος τεχνητής ωρίμανσης, επηρεάζει αποφασιστικά τον αριθμό των καλουπιών που χρειάζονται για την παραγωγή των προσφερομένων τεμαχίων και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος παραδόσεων, άρα του κόστους παραγωγής και κατά συνέπεια την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ των γενόμενων οικονομικών προσφορών.

Ο ένας οίκος δηλώνει αγορά οκτώ (8) καλουπιών και ο άλλος οίκος ένδεκα (11) καλουπιών, ενώ για την παραγωγή του συνόλου των απαιτούμενων σιμεντοϊστών χρειάζονται 22 καλούπια.

Όλα αυτά επιτυγχάνονται, όπως οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν, λόγω του ενδιαφέροντος που έδειξαν και επέβαλαν αυτή την σκανδαλώδη διαδικασία , μεγάλα “μέσα” πολιτικά αλλά και διοικητικά (μέσα στην ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ).

«Μη ελεγχόμενη θέση»

Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ανωτέρω άδικη και παράλογη κατάσταση έχει φέρει την εταιρία μας σε μία απρόβλεπτη και μη ελεγχόμενη θέση, εξ αιτίας της οποίας θα είμαστε αναγκασμένοι να μειώσουμε το προσωπικό μας, διαλύοντας την μονάδα παραγωγής, που λειτουργεί με επιτυχία επί τόσα χρόνια (53 εργαζόμενοι), γεγονός που θα επιφέρει, εξακολουθητικά, την δυσκολία πιθανής ανασύστασης της μονάδας αυτής, με πάρα πολύ μεγάλο επιπρόσθετο κόστος, σε περίπτωση ανάθεσης στην εταιρία μας από τον ΔΕΔΔΗΕ τεμαχίων αναλόγως των αναγκών του».

Περισσότερα

Λήψη απαιτούμενων μέτρων προστασίας των εργαζομένων δήμου Κιλκίς κατά τη διάρκεια του καύσωνα

Την περίοδο του θέρους λαμβάνει χώρα ιδιαίτερη καταπόνηση των εργαζομένων που οφείλεται στη συνέργεια μετεωρολογικών παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος και […]

Δείτε ακόμα