Γενικά

Σκάνδαλο με την ανάθεση μοριακών τεστ κορωνοϊού από τον δήμο Κιλκίς

Κατ’ ευθείαν ανάθεση των μοριακών τεστ κορωνοϊού κατά τρόπο νομικώς μεν εν τάξει ηθικώς δε “διάτρητο” καταλογίζεται στον δήμο Κιλκίς.

Σύμφωνα με “αξιόπιστη πηγή” η ανάθεση έγινε σε συγκεκριμένο μικροβιολογικό εργαστήριο χωρίς προδιαγραφές και εξοπλισμό που να πληρούν της προϋποθέσεις για την διενέργεια του συγκεκριμένου ελέγχου, της οποίες πληρούν μόνο δύο εργαστήρια στο Κιλκίς, τα οποία απλώς …αγνοήθηκαν.

Με άλλα λόγια, όπως σημειώνει η ίδια πηγή, προτιμήθηκε “μεταπράτης” και όχι “παραγωγός”!

Επιπλέον, δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπει προσφορές, χάρη στην οποία άλλοι δήμοι επιβαρύνθηκαν σε πολύ μικρότερο βαθμό για τα μοριακά τεστ νέου κορωνοϊού απ’ ότι ο δήμος Κιλκίς.

Βεβαίως, πάντοτε σύμφωνα με την ίδια “πηγή” πληροφόρησης, η δημοτική αρχή του Κιλκίς επικαλέστηκε τις αλλαγές, που επήλθαν σε σχετική νομοθεσία λόγω της πανδημίας, σημειώνοντας ότι από νομικής πλευράς δεν διεπράχθη τίποτα το αντικανονικό και επιλήψιμο.

Όμως, για την διοίκηση του δήμου Κιλκίς το ζήτημα ηθικής τάξης είναι υπαρκτό, σε συνάρτηση και με το εκ μέρους της έλλειμμα ενημέρωσης όχι μόνο των εξειδικευμένων εργαστηρίων αλλά και κάποιων άλλων με προδιαγραφές και προϋποθέσεις ίδιες με αυτού στο οποίο έγινε η ανάθεση.

Και είναι ακριβώς αυτό στο οποίο καλείτε να απαντήσει η διοίκηση του δήμου Κιλκίς, κατά μείζονα λόγω από την στιγμή που και οι ίδιοι οι θιγόμενοι δεν αναφέρονται σε οποιασδήποτε νομικής φύσης πρόβλημα.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα