Περισσότερα

Κίτρινα κρινάκια

Μια τέλεια φυσική εικόνα δώρο Θεού χαρίζει στους επισκέπτες το δάσος Πεδινού, τον μήνα Φεβρουάριο. Κίτρινα κρινάκια σε κάθε σημείο […]

Δείτε ακόμα

Να σκεφθούν τα παιδιά

Πρόκειται για κατ΄επανάληψιν διατυπωθείσα γνώμη και θέση της στήλης, όσον αφορά στην σχέση της τοπικής (αυτο)διοίκησης με φορείς του υψηλού […]