Πολιτική

Συνεδριάζει την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς

Συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα 20.7.15, στο δημοτικό κατάστημα, με ώρα έναρξης 7 το βράδυ, το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει εικοσιοκτώ θέματα, ανάμεσα στα οποία είναι :
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη του Κιλκίς σύμφωνα με την επικαιροποιημένη Κυκλοφοριακή Μελέτη
Επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: “Εκπόνηση μελέτης Στατικής Επάρκειας 2ου Λυκείου Κιλκίς”, προϋπολογισμού 51.529,15€
Επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: “Εκπόνηση μελέτης Στατικής Επάρκειας Δημοτικού Σχολείου Χέρσου”, προϋπολογισμού 18.463,85€
Καθορισμός τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: “Κατασκευή Τεχνικών στη Δ.Ε. Γαλλικού” [ΑΜ: Μ/2015 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 60.000,00€]
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: ”Μικρά Τεχνικά Έργα στη Δ.Ε. Γαλλικού” [Αρ. Μελ. Μ27/2014 Δ.Τ.Υ.]
Ανάθεση εργασίας με τίτλο: “Συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου Κιλκίς” [Αρ. Μελ. Ε11/2015, Π/Υ 12.792,00] λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα
Παροχή άδειας κοπής δύο (2) δέντρων στον οικισμό Λεβεντοχωρίου της Τ.Κ. Μεσσιανού της Δημοτικής Ενότητας Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς
Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Δημοτικών Έργων
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Κιλκίς
Αναμόρφωση (15η) Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2015
Αναμόρφωση (16η) Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2015 (Υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων)
Έγκριση επιχορήγησης, ποσού 3.500,00€, στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κιλκίς” με σκοπό την αγορά σχολικού λεωφορείου για τη σχολική μονάδα “Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κιλκίς”
Έγκριση δαπανών & διάθεση (ψήφιση) – “ανάληψη υποχρέωσης” πιστώσεων του Προϋπολογισμού, οικ. έτους 2015
Διαγραφή χρεών
Διαγραφή ποσού χρέωσης παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (Δελγατζής Βασίλειος του Μιχαήλ)
Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 2/2015 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επιλύσεως των Φορολογικών Διαφορών [παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95]
Ανταλλαγή αγρών στον οικισμό Επταλόφου της Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών, μεταξύ Δήμου Κιλκίς και ιδιώτη λόγω κατασκευής φράγματος
Καθορισμός χώρου, χρόνου και όρων διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης Κιλκίς, έτους 2015
Καθορισμός τέλους διάθεσης κοινόχρηστων χώρων για την Εμποροπανήγυρη Κιλκίς, έτους 2015
Ακύρωση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (Αναστασιάδης Ιωάννης του Χαράλαμπου)
Διαγραφή συμμετοχής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών από τη λαϊκή αγορά Σ.Σ. Μουριών του Δήμου Κιλκίς (Μανουσαρίδης Αντώνιος του Αθανασίου)
Διαγραφή συμμετοχής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών από τις λαϊκές αγορές Δροσάτου και Χέρσου του Δήμου Κιλκίς (Σαγματόπουλος Σάββας του Λαζάρου)
Προσθήκη κατηγορίας προϊόντων σε επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (Μανουσαρίδης Αντώνιος του Αθανασίου)
Αποδοχή της απόφασης ένταξης, καθώς και των όρων αυτής, του έργου “Δημιουργία Δικτύου Δημοτικών Παιδικών Βιβλιοθηκών στους οικισμούς Κρηστώνη, Μαυρονέρι, Πεδινό και Χέρσο” στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER του Άξονα 4 του Προγράμματος “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013” και έγκριση υπογραφής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κιλκίς και της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.
Αποδοχή της απόφασης ένταξης, καθώς και των όρων αυτής, του έργου “Πρόγραμμα ανάδειξης του Κιλκίς ως προορισμού City Break” στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER του Άξονα 4 του Προγράμματος “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013” και έγκριση υπογραφής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κιλκίς και της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.
Αποδοχή της απόφασης ένταξης, καθώς και των όρων αυτής, του έργου “1ο Φεστιβάλ Τοπικής Δημιουργικής Χειροτεχνίας” στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER του Άξονα 4 του Προγράμματος “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013” και έγκριση υπογραφής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κιλκίς και της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.
Έγκριση απολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του πρώην Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: “Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Κιλκίς”, οικονομικού έτους 2010
Συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση αιτήσεων και τοποθέτησης των εκθετών, για την Εμποροπανήγυρη Κιλκίς έτους 2015

Περισσότερα
Δείτε ακόμα