Γενικά

Σε σημαντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα συμμετέσχε ο «Α.Τρύφων» Γουμένισσας

Μία πρωτόγνωρη εμπειρία βίωσαν τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου Γουμένισσας «Αγιος Τρύφων». Η συμμετοχή του συλλόγου στο πρόγραμμα «Νέα γενεά σε Δράση» και πιο ειδικότερα η ενεργή συμμετοχή των νεαρών σε ηλικία μελών του, έδωσε την ευκαιρία για υλοποίηση πρωτοβουλιών από μέρους τους με στόχο τη δημιουργία, την ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων, την απόκτηση καινοτόμων ιδεών και την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος.
Στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής:
«….Οι δράσεις του προγράμματος στο σύνολό τους είχαν έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει πως οι νέοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έλαβαν αλλά και προσέφεραν γνώσεις στην τοπική κοινωνία της Γουμένισσας. Οι νέοι απέκτησαν γνώσεις συζητώντας με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, επιχειρηματίες και μη που έχουν βιώσει εμπειρίες στη Γουμένισσα του παρελθόντος αλλά και του σήμερα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2014 και τυπικώς έληξε τον Οκτώβριο. Στο διάστημα αυτό οι συμμετασχόντες πραγματοποίησαν γιά τους σκοπούς του σχεδίου και γενικά για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Νέα γενεά σε δράση» συναντήσεις στο εντευκτήριο του πολιτιστικού συλλόγου, συζητήσεις με άτομα ίδιας ηλικίας για τα θέματα του προγράμματος αλλά και με άτομα τρίτης ηλικίας για ζητήματα όπως ανεργία, επιχειρηματικότητα, τοπικά προϊόντα (με έμφαση στο κρασί), επισκέψεις και ενημερώσεις σε οινοποιεία και άλλου είδους τοπικές επιχειρήσεις κ.ά. Μιας και ο σκοπός του προγράμματος ήταν να παραδειγματιστούν και εμπνευστούν οι νέοι από το παρελθόν και τη παράδοση, έγιναν έρευνες για παραδοσιακά και σύγχρονα επαγγέλματα, αναζητήθηκαν αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν στα παλιά επαγγέλματα και συγκρίθηκαν όλα τα στοιχεία με τα τωρινά δεδομένα ενώ παράλληλα έγινε λόγος για νέες έννοιες όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, facebook, διαφήμιση προϊόντων κ.ά.
Οι συμμετάσχοντες στο πρόγραμμα και το διοικητικό συμβούλιο του πολιτιστικού συλλόγου «Αγιος Τρύφων» είναι πολύ χαρούμενοι και ικανοποιημένοι από την συμμετοχή και επιτυχημένη υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Νεανικές πρωτοβουλίες και τοπική ανάπτυξη μέσα από την παράδοση και τον πολιτισμό» γιατί πέρα από την ενεργή συμμετοχή των νεαρών μελών του προέκυψαν αξιόλογα αποτελέσματα που μπορούν να αξιοποιηθούν από πρόσωπα και φορείς. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι:
 Ημερίδα πληροφόρησης της τοπικής κοινότητας για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Νέα γενεά σε δράση» με εισηγητές μαθητές γυμνασίου, λυκείου αλλά και φοιτητές (βίντεο ημερίδας http://agiostrifongoumenissas.blogspot.gr/2014/11/blog-post_47.html )
 Εγχρωμο οκτασέλιδο φυλλάδιο με σημαντικές πληροφορίες και προτάσεις των νέων για την ανάπτυξη της Γουμένισσας, με σύνοψη και στην αγγλική γλώσσα. (http://agiostrifongoumenissas.blogspot.gr/2014_07_01_archive.html )
 Εκθεση παραδοσιακών επαγγελμάτων στη Γουμένισσα διάρκειας δύο ημερών και συνεντεύξεις των νέων από οινοποιούς της Γουμένισσας και άτομα τρίτης ηλικίας. (Βίντεο έκθεσης και συνεντεύξεων http://agiostrifongoumenissas.blogspot.gr/2014/11/blog-post_11.html)
Επί πλέον η κινητοποίηση των νέων, η δημιουργία γνωριμιών και ανάπτυξης συνεργασίας των νέων με τις τοπικές επιχειρήσεις, η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος και απόκτηση πείρας σε θέματα τεχνολογίας και χρήση e- εργαλείων, η επαφή των νέων με την τρίτη ηλικία και σύγκριση των επαγγελμάτων αλλά και της ποιότητας της ζωής του παρελθόντος με τη σημερινή, η αξιοποίηση ικανοτήτων της νεολαίας, η ανάδειξη τοπικών προϊόντων με έμφαση στο περίφημο κρασί της Γουμένισσας, η ενημέρωση της νεολαίας και της κοινωνίας γενικότερα ήταν τα αποτελέσματα που δημιουργήθηκαν και στοιχεία τους υπάρχουν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό σε όλες τις δράσεις και τα προϊόντα του σχεδίου.
Τα αποτελέσματα που υπήρξαν έχουν μεγάλη αξία γιατί μπορούν να αξιοποιηθούν στο μέλλον για εκπαιδευτικούς, ενημερωτικούς, επιχειρηματικούς ή ακόμα και τουριστικούς σκοπούς. Πληροφορίες για το πρόγραμμα αλλά και γενικότερα για τις δράσεις του πολιτιστικού συλλόγου «Αγιος Τρύφων» Γουμένισσας υπάρχουν στο [email protected]».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα