Γενικά

Συνεχίζονται η παράδοση τίλτων κυριότητας οικοπέδων σε δικαιούχους Γουμενισσιώτες

Τον Μάρτιο του 2015 κατατέθηκε στο γραφείο του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας αίτηση – ερώτημα που αφορούσε στην έκδοση τίτλων κυριότητας στα εποικιστικά οικόπεδα του συνοικισμού Γουμένισσας. Λόγω έλλειψης νομικού πλαισίου δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα η έκδοση τίτλων, βάσει της διανομής που διενεργήθηκε το 1981.

Για την επίλυση του ζητήματος, συστήθηκε στην διεύθυνση πολιτικής γης Θεσσαλονίκης ομάδα εργασίας με την συμμετοχή διοικητικών υπάλληλων του τμήματος εποικισμού και αναδασμού και αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών του τμημάτος τοπογραφίας Θεσσαλονίκης και του αντίστοιχου τμήματος του Κιλκίς. Μετά από ενδελεχή έλεγχο των φακέλων της διανομής του συνοικισμού Γουμένισσας και αλληλογραφία με το αρμόδιο τμήμα του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων και καθώς το 2014 το ισχύον νομικό πλαίσιο είχε τροποποιηθεί, η ομάδα εργασίας σε συνεργασία με τη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς προέβη στην έκδοση των τριακοσίων δεκαέξι (316) τίτλων κυριότητας για το σύνολο των εποικιστικών οικοπέδων στο Συνοικισμό Γουμένισσας.
Κατόπιν της από 17.1.15 δημόσιας και ανοιχτής ανακοίνωσης-πρόσκλησης, με επί τόπου επίσκεψη στη Γουμένισσα κλιμακίου της διεύθυνσης πολιτικής γης Θεσσαλονίκης και της ΔΑΟΚ Κιλκίς στις 21.12.15, επιδόθηκαν οι περισσότεροι τίτλοι και σταδιακά προχωρεί η επίδοση και των υπολοίπων.

Οι δικαιούχοι των εποικιστικών οικοπέδων που δεν έχουν παραλάβει τους τίτλους τους, μπορούν να προσέρχονται καθημερινά στα γραφεία του τμήματος τοπογραφίας εποικισμού και αναδασμού Κιλκίς. Για την διευθέτηση ειδικότερων θεμάτων ( πχ. τυχόν διευκρινήσεις, διόρθωση ονοματεπωνυμικών στοιχείων τίτλου, θέματα εξαγορών σε διαθέσιμα κατεχόμενα οικόπεδα κλπ) η εξυπηρέτηση θα γίνεται κάθε Τρίτη 8.00 με 15.00 (Α. Παπανδρέου 3, Κιλκίς).

Περισσότερα
Δείτε ακόμα