Γενικά

Σεμινάριο «Τουρκικής Γλώσσας» για αρχάριους – εργαζόμενους επιχειρήσεων διοργανώνει το Επιμελητήριο Κιλκίς

Το Επιμελητήριο Κιλκίς προτίθεται να διοργανώσει νέο ταχύρρυθμο Σεμινάριο «Τουρκικής Γλώσσας» για αρχάριους – εργαζόμενους επιχειρήσεων, διάρκειας 25 ωρών.

Προκειμένου να καταγραφεί το ενδιαφέρον συμμετοχής με σκοπό τη δημιουργία ικανού τμήματος, παρακαλούμε όπως δηλώσετε το ενδιαφέρον σας , έως 16.05.2022. Κόστος συμμετοχής 50,00 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Πληροφορίες στο Επιμελητήριο Κιλκίς (Ηλιάδης Γ., Τηλ: 2341024580-1, εσωτ. 102 , e: [email protected])

Περισσότερα
Δείτε ακόμα