Γενικά

Σεμινάριο τηλεκατάρτισης από την «Επιμορφωτική Κιλκίς» ΜΕΠΕ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ

Από την «Επιμορφωτική Κιλκίς» ΜΕΠΕ εκδόθηκε το ακόλουθο ενηυμερωτικό δελτίο:

«Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και διαδικασίες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελούν καίριο ζήτημα για τους φορείς που χαράσσουν τις πολιτικές εκπαίδευσης, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς, εφόσον οι γνώσεις που λαμβάνονται από την μαθητική κοινότητα στις ηλικίες 6-18 ετών, διαμορφώνουν τον κορμό του εκπαιδευτικού υπόβαθρου ενός αυριανού ενήλικα πολίτη. Οι νέες μέθοδοι εκπαίδευσης συμβαδίζουν με την εξέλιξη της τεχνολογίας και έχουν στόχο αφενός την προσέλκυση των μαθητών στη μάθηση και αφετέρου την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αφορούν τις ΤΠΕ.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω τηλεκατάρτισης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελεί φλέγον θέμα εδώ και περίπου μισό χρόνο, λόγω της αναγκαστικής εφαρμογής της στην μαθητική κοινότητα για την προστασία των μαθητών από τον COVID-19 και την εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του ιού. Το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. διακρίνοντας τις τρέχουσες ανάγκες μάθησης και τα εκπαιδευτικά κενά, οργάνωσε και υλοποίησε σε Κιλκίς και Πολύκαστρο το σεμινάριο «Βασικές γνώσεις τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως (α’βαθμια & β’βαθμια) εκπαίδευση».

Το σεμινάριο είχε στόχο την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (με σύγχρονη και ασύγχρονη μέθοδο) καθώς και την ικανότητα ανταπόκρισής τους στις έκτακτες και δύσκολες ανάγκες που ανέκυψαν λόγω του COVID 19. Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι, καθηγητές, ιδιοκτήτες φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών, Μέσης Εκπαίδευσης).

Οι συμμετέχοντες γνώρισαν καλύτερα τη σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, πώς να χειρίζονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα και το σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων, πώς να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό αλλά και να αντιμετωπίζουν συνηθισμένα τεχνικά προβλήματα των ίδιων ή των εκπαιδευομένων τους. Ο εκπαιδευτής κ.Νικηφόρος Χριστοφορίδης (Πληροφορικός / Msc in Advanced Computer Networks) εστίασε στις εκπαιδευτικές πλατφόρμες-εργαλεία μάθησης Webex / Zoom / Microsoft Teams.

Το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας για το θέμα «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» συνεχίζει να μεγαλώνει, πρωτίστως λόγω της σοβαρότητας του προβλήματος που προκύπτει από τον COVID 19 μιας και τα δεδομένα ανατρέπονται συνεχώς αλλά και λόγω της εξέλιξης των εκπαιδευτικών διαδικασιών μάθησης στην ΕΕ που δεν αποκλείει μελλοντικά την σταθερή εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στην Ελλάδα.

Για το λόγο αυτό η Επιμορφωτική Κιλκίς υλοποίησε και υλοποιεί – σε συνέχεια των ανωτέρω -και σεμινάρια με θέμα «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ», το οποίο αφορά σε εκπαιδευτές ΚΔΒΜ από τη στιγμή που η Τηλεκατάρτιση αποτελεί, πλέον, ένα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ εργαλείο για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε., προγραμματίζει νέα τμήματα εκπαίδευσης σε Κιλκίς και Πολύκαστρο, εξασφαλίζοντας άριστες συνθήκες ασφάλειας και προστασίας της υγείας, με την παροχή ευρύχωρων αιθουσών όπου τηρούνται σχολαστικά οι κανόνες για τον COVID αλλά και μεγάλους αύλειους χώρους, σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν βασικές γνώσεις τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως (α’βάθμια και β’ βάθμια) εκπαίδευση αλλά και την εξ αποστάσεως κατάρτιση και να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ (π.χ. αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, φοιτητές, εκπαιδευτές ΚΔΒΜ), μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας https://www.epimorfotiki.gr/contact-form ή τηλεφωνικά στα ακόλουθα τηλ: 23410 29690 & 28705 Κιλκίς, 23430 97340 Πολύκαστρο».

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ

Περισσότερα
Δείτε ακόμα