Εκπαίδευση

Σεμινάριο περιβαλλοντικής κατάρτισης για την Δοϊράνη διοργανώνει η «Επιμορφωτική Κιλκίς»

Από την «Επιμορφωτική Κιλκίς» ΜΕΠΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος INTERREG- IPA CBC Ελλάδα 2014-2020 με τίτλο “Ολοκληρωμένο σύστημα αειφορικής διαχείρισης οικοσυστήματος λίμνης Δοϊράνης” και ακρωνύμιο PLAN D.oiran”, η «Επιμορφωτική Κιλκίς» ΜΕΠΕ υλοποιεί δύο επιμορφωτικά σεμινάρια, διάρκειας είκοσι ωρών έκαστο.

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η περιβαλλοντική κατάρτιση και ευαισθητοποίηση κάθε ενδιαφερόμενου και κυρίως εκπροσώπων επιχειρήσεων και αγροτών, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της λίμνης, σε θέματα διαχείρισης, ανάπτυξης και προστασίας της λίμνης Δοϊράνης και του οικοσυστήματός της, καθώς και σε θέματα βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης των επιχειρήσεών και των εκμεταλλεύσεών τους, ώστε να συμβάλλουν στην προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματός της λίμνης.

Τα σεμινάρια, των οποίων η παρακολούθηση είναι ελεύθερη, θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις της «Επιμορφωτικής» (Δοϊράνης 56, Κιλκίς) ως εξής:

-Στις 17, 18, 19 και 20 Ιανουαρίου 2022, από τις 4 το απόγευμα εως τις 9 το βράδυ.

-Στις 20, 21, 24 και 25 Ιανουαρίου 2022, από τις 9 το πρωί εως τις 2 το μεσημέρι.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης και θα έχουν προνομιακή πρόσβαση στα σεμινάρια ανάπτυξης/βελτίωσης ατομικών/ επιχειρησιακών δεξιοτήτων που διοργανώνει η «Επιμορφωτική», καθώς αυτός είναι και ο στόχος του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν γιά εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες στην γραμματεία, στο τηλέφωνο 23410-28705»

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Ο κατάλληλος αριθμός

Η συνδυασμένη κρίση των τελευταίων χρόνων, επί δεκαετία οικονομική, επί τριετία υγειονομική και την τελευταία διετία ενεργειακή, επέτεινε τις συνέπειες […]