Γενικά

Σεμινάριο υποστήριξης του έργου των εκπαιδευτικών απο το ΚΕΣΥΠ

Από το κέντρο συμβουλευτικής και προσανατολισμού Κιλκίς ανακοινώθηκαν τα εξής:
«Η λήψη αποφάσεων σε όλες τις σημαντικές στιγμές της ζωής αποτελεί για τους νέους ανθρώπους μια πολύ σοβαρή και ευαίσθητη περιοχή στη διαδικασία προς την ενηλικίωση και την ανεξαρτητοποίηση. Οι αποφάσεις δε οι οποίες αφορούν στο σχολικό και επαγγελματικό προσανατολισμό χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Η εκπαίδευση δια των θεσμών της βρίσκεται αρωγός προς τους μαθητές μαθήτριες στις κρίσιμες διαδικασίες μετάβασης και υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς και γονείς στο έργο τους προς αυτή την κατεύθυνση.
Το κέντρο συμβουλευτικής και προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κιλκίς, ανταποκρινόμενο στις αυξημένες ανάγκες ενημέρωσης διοργάνωσε σεμινάριο με στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο έργο τους ως δασκάλων-συμβούλων σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού και φορέων ενημέρωσης τόσο των μαθητών όσο και των γονέων και κηδεμόνων.
Τα θέματα, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της επιμόρφωσης αφορούσαν στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα με εισηγητές τους σχολικούς συμβούλους κ.κ. Μανωλίδη και Θωμαΐδη και την σχέση ανάμεσα στους γονείς και εκπαιδευτικούς με εισηγήτρια την ψυχολόγο Φρεγγίδου Έλλη υπεύθυνη συντονισμού κοινωνικής μέριμνας δήμου Κιλκίς καθώς και καλές πρακτικές στο θεσμό από την εκπαιδευτικό κ. Ζοπόγλου και τις υπεύθυνες ΣΕΠ.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στην αίθουσα της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΑ.Λ. Αξιούπολης με τηλεδιάσκεψη σε συνεργασία των δύο φορέων και του κέντρου πληροφορικής και νέων τεχνολογιών της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Μετά την εκλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στο δήμο Παιονίας