Γενικά

Σε κοινοπραξία δήμων για συμμετοχή στο “Erasmus+” ο δήμος Παιονίας

Από τον δήμο Παιονίας εκδόθηκε το ακόλουθο ενημερωτικό δελτίο:

“Ο δήμαρχος Παιονίας Κωνσταντίνος Σιωνίδης υπέγραψε την Δευτέρα 10.2.20 το συμφωνητικό σύστασης κοινοπραξίας με τους δήμους Ηλιούπολης (Αττικής), Πυλαίας-Χορτιάτη και Μαρώνειας-Σαπών (Ροδόπης) με σκοπό την από κοινού συμμετοχή στο πρόγραμμα “Erasmus+” για την μετάβαση και εκπαίδευση στο εξωτερικό συνολικά 48 στελεχών και υπαλλήλων από τους τέσσερης δήμους.

Η κοινοπραξία δημιουργήθηκε από πρωτοβουλία του δήμου Παιονίας, ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2019 και κατέληξε στην σημερινή υπογραφή του. Είναι αποτέλεσμα της επιδίωξης του δήμου Παιονίας για συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση του στελεχιακού δυναμικού του δήμου για συνεχή βελτίωση της λειτουργίας και της διοικητικής ικανότητας – αποτελεσματικότητας – αποδοτικότητας των υπηρεσιών του.

Ο δήμος Παιονίας επικεφαλής της Κοινοπραξίας, πρόκειται να υποβάλει πρόταση προς το ΙΚΥ στο πλαίσιο της δράσης «KA1 Κινητικότητα Προσωπικού στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης» του προγράμματος “Erasmus+”.

Τίτλος της πρότασης είναι «Διευρωπαϊκή Κινητικότητα Στελεχών Δήμων για Απόκτηση Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων ώστε να Ανταποκρίνονται στις Αυξημένες Απαιτήσεις Υψηλής Ποιότητας Υπηρεσιών».

Σκοπός του έργου είναι η απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και εμπειριών του δήμου Παιονίας και των στελεχών των δήμων της κοινοπραξίας, από αντίστοιχα στελέχη και προσωπικό δήμων του εξωτερικού, για θέματα όπως: σύγχρονη οργάνωση των υπηρεσιών, προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δήμοι, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, διαχείριση και την αυτεπιστασία έργων, θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, διαχείρισης απορριμμάτων, οργάνωσης των κοινωνικών παροχών, τις πολιτικές προσέλκυσης επενδύσεων, την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη και τις προοπτικές του αγροτικού και διατροφικού τομέα, κ.ά.

Η εκπαίδευση του προσωπικού θα επιτευχθεί στην Ιταλία, Πορτογαλία και Σκωτία, κατόπιν έγκρισης και χρηματοδότησης του έργου από την ΕΥ.

Για την αναζήτηση εταίρων από το εξωτερικό, την προετοιμασία και την υποβολή της πρότασης, ο δήμος Παιονίας συνεργάστηκε με την “Επιμορφωτική Κιλκίς” Μ.Ε.Π.Ε.”.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα