Γενικά

Σε διαρκή ανάπτυξη ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δήμου Κιλκίς

Έχουν συμπληρωθεί δύο χρόνια από τότε που ο δήμος Κιλκίς άνοιξε το βηματισμό του στην ηλεκτρονική μεταρρύθμιση συγχρονίζοντας νευραλγικές για τη δημόσια εξυπηρέτηση δημοτικές υπηρεσίες στο ψηφιακό μοντέλο, προκειμένου να απλοποιήσει την καθημερινότητα του πολίτη, με εγγυήσεις σε ότι αφορά την αμεσότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Την είσοδο του δήμου Κιλκίς στην ψηφιακή εποχή σηματοδότησε η εγκατάσταση ψηφιακής πλατφόρμας στην επίσημη ιστοσελίδα του Κιλκίς (www.e-kilkis.gr ) όπου βρίσκονται και εμπλουτίζονται κατά διαστήματα οι προσφερόμενες υπηρεσίες στον πολίτη.

Με γρήγορο και άμεσο τρόπο ο πολίτης μπορεί από τον εργασιακό του χώρο ή από το σπίτι του να αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δήμου Κιλκίς κάνοντας χρήση των κωδικών του στο TaxisNet στις ψηφιακές και οικονομικές υπηρεσίες.

Τα αποτελέσματα από την χρήση τους είναι ενθαρρυντικά, δοθέντος ότι οι πολίτες και κυρίως οι νέοι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές τεχνολογίες και χειρίζονται εύκολα τη διεκπεραίωση υποθέσεων και αιτημάτων τους. Οι πολίτες μεγάλης ηλικίας που είτε δε γνωρίζουν, είτε έχουν δυσκολίες στη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών, μπορούν να εξυπηρετούνται με τον παραδοσιακό τρόπο της αυτοπρόσωπης παρουσίας στις δημοτικές υπηρεσίες.

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία της διετίας φανερώνουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δήμου Κιλκίς έχει μπει στη ζωή και στην καθημερινότητα δήμου και πολιτών, η γραφειοκρατία και ο χρόνος αναμονής έχουν μειωθεί σημαντικά και ότι η συνεχής βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται στο δήμο θα βελτιώνει ολοένα τις παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες στον πολίτη.

Τα απολογιστικά στοιχεία της ψηφιοποίησης του δήμου Κιλκίς σε βασικές υπηρεσίες κατά την περίοδο Ιουνίου 2020 – 2022 αναλυτικά:

Αιτήσεις ληξιαρχικών πράξεων και τέλεσης γάμου

Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης: 8

Ληξιαρχικές πράξεις γάμου: 44

Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης: 1

Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου: 60

Αίτηση χορήγησης άδειας γάμου: 5

Σύνολο ψηφιακών υπηρεσιών: 118

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Έκδοσης Πιστοποιητικών

Πιστοποιητικά γέννησης: 130

Πιστοποιητικά εντοπιότητας 507

Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης: 803

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση: 51

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας: 634

Σύνολο ψηφιακών εξυπηρετήσεων: 2.125

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Αίτηση ΑΣΕΠ για πλήρωση θέσεων

Αιτήσεις για προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων – Covid – 19: 465

Αιτήσεις για την πρόσληψη εργαζομένων οκτάμηνης απασχόλησης στην καθαριότητα: 178

Αιτήσεις για την πρόσληψη Σχολικών Καθαριστριών: 532

Σύνολο ψηφιακών εξυπηρετήσεων: 1.175

 

Τμήμα Δημοτικών Εσόδων

Αίτηση για απαλλαγή τελών καθαριότητας και φωτισμού για επαγγελματίες: 20

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π: 20

Αίτηση μεταβολής τ.μ. Ν.4830/2021: 0

Σύνολο ψηφιακών εξυπηρετήσεων: 40

 

Τμήμα Πρωτοκόλλου Δήμου Κιλκίς

Γενική Αίτηση Προβλημάτων Καθημερινότητας: 55

(αναφορές φθορών λαμπτήρων, καθαριότητας)

Σύνολο ψηφιακών εξυπηρετήσεων: 55

 

Τμήμα Ταμείου

Αποδεικτικό Δημοτικής Ενημερότητας: 15

Αίτηση πάγιας ρύθμισης Ν. 4646/2019:43

Αίτηση ρύθμισης Ν. 4764/2020:107

Σύνολο ψηφιακών εξυπηρετήσεων:165

 

Πληττόμενες επιχειρήσεις

Αίτηση για απαλλαγή τελών καθαριότητας και φωτισμού για επαγγελματίες:45

Αίτηση μείωσης μισθώματος:0

Σύνολο ψηφιακών εξυπηρετήσεων: 45

Γενικό σύνολο: 3.723

Στις ψηφιακές εξυπηρετήσεις συνυπολογίζονται και αιτήματα πολιτών και υπηρεσιών που διεκπεραιώθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΚΕΠ και τηλεφωνικών συνεννοήσεων, τα οποία ξεπερνούν τα 7.000.

Οι προσφερόμενες ψηφιακές εξυπηρετήσεις του Δήμου Κιλκίς (www.ekilkis.gr) προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες:

Αιτήσεις ληξιαρχικών πράξεων και τέλεσης γάμου

Ληξιαρχική πράξη γέννησης

Ληξιαρχική πράξη γάμου

Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Αίτηση χορήγησης άδειας γάμου

Αίτηση τέλεσης πολιτικού γάμου

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Έκδοσης Πιστοποιητικών

Πιστοποιητικό γέννησης

Πιστοποιητικό εντοπιότητας

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Αίτηση ΑΣΕΠ για πλήρωση θέσεων

Τμήμα Δημοτικών Εσόδων

Αίτηση για απαλλαγή τελών καθαριότητας και φωτισμού για επαγγελματίες

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π.

Αίτηση μεταβολής τ.μ. Ν.4830/2021

Τμήμα Πρωτοκόλλου Δήμου Κιλκίς

Γενική Αίτηση Προβλημάτων Καθημερινότητας.

(αναφορές φθορών λαμπτήρων, καθαριότητας)

Τμήμα Ταμείου

Αποδεικτικό Δημοτικής Ενημερότητας

Αίτηση πάγιας ρύθμισης Ν. 4646/2019

Αίτηση ρύθμισης Ν. 4764/2020

Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Έγκριση συμμετοχής σε θρησκευτική πανήγυρη

Έγκριση συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη της πόλης του Κιλκίς

Πληττόμενες επιχειρήσεις

Αίτηση για απαλλαγή τελών καθαριότητας και φωτισμού για επαγγελματίες

Αίτηση μείωσης μισθώματος

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Κιλκίς www.e-kilkis.gr είναι διαθέσιμη και η εκτέλεση on line του προϋπολογισμού του Δήμου Κιλκίς.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα