Οικονομία

Ρύθμιση οφειλών στον δήμο Παιονίας

Την ρύθμιση οφειλών, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και τις 16.7.19 γνωστοποίησε ο δήμος Παιονίας.

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής:
– Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, ήτοι έως και 16.07.2019.

– Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

– Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

-Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τμήμα ταμείου και εσόδων του δήμου Παιονίας και τηλ. 23433050172-2343350166-2343350123- 2343350146-2343350119

Περισσότερα
Δείτε ακόμα