Πολιτική

Ρυθμίζεται η κυριότητα των εγκαταστάσεων και η οικοπεδική έκτασή του ΤΕΙ Κιλκίς

Συζητείται αύριο η πρόταση τροπολογίας-προσθήκη του βουλευτή Κιλκίς της ΝΔ Γιώργου Γεωργαντά σε σχέδιο νόμου του υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων με θέμα την μεταβίβαση της κυριότητας της οικοπεδικής έκτασης και των κτιριακών εγκαταστάσεων Κιλκίς του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο ΤΕΙ Κ.Μακεδονίας.

Ως γνωστόν, μετά την μεταφορά του στεγαζομένου στο Κιλκίς πρώην τμήματος σχεδιασμού και παραγωγής ενδυμάτων από το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο ΤΕΙ Κ.Μακεδονίας είχε ανακύψει το θέμα της κυριότητας της οικοπεδικής έκτασης και των κτιριακών εγκαταστάσεων, που μετά την προαναφερθείσα εξέλιξη παρέμειναν «μετέωρες».

Και τούτο, διότι, εν όσω συνεχίζονταν οι εργασίες ανέγερσης των εγκαταστάσεων, δεν ήταν δυνατή η μεταβίβασή τους από το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο ΤΕΙ Κ.Μακεδονίας, παρ’ όλο που είχε πραγματοποιηθεί, όπως αναφέρθηκε, η μεταβίβαση του μνημονευθέντος τμήματος.

Οι εργασίες αυτές ολοκληρώθηκαν στα τέλη του 2013, και οι εγκαταστάσεις παραδόθηκαν στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, όπως προέβλεπε η σύμβαση του έργου. Μάλιστα η επίσημη παράδοση έγινε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, οπότε και τέθηκε, όπως επισημάνθηκε το θέμα της μεταβίβασής τους.

Δυστυχώς κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2014 δεν εκδηλώθηκε καμμία σχετική νομοθετική πρωτοβουλία από πλευράς υπουργείου και θρησκευμάτων, με επακόλουθο η εν λόγω μεταβίβαση να είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί.

Μία τέτοια πρωτοβουλία ανέλαβε προσφάτως η ηγεσία του υπουργείου, προωθώντας το νομοσχέδιο με τίτλο «Ιδρυση και οργάνωση συμβουλίου εθνικής πολιτικής για την παιδεία και άλλες διατάξεις».

Η προώθηση αυτού του νομοσχεδίου, η συζήτηση επί του οποίου, όπως αναφέρθηκε, αρχίζει αύριο, προσέφερε στον βουλευτή Κιλκίς της ΝΔ Γιώργο Γεωργαντά την ευκαιρία να παρέμβει επί του θέματος του ΤΕΙ Κιλκίς, καταθέτοντας την ακόλουθη πρόταση τροπολογίας-προσθήκης γιά την ρύθμισή του:

«Το κτιριακό συγκρότημα του παραρτήματος του ΑΤΕΙΘ στο Κιλκίς γιά το οποίο έχει εκδοθεί βεβαίωση ολοκλήρωσης πράξης την 30.12.2013 με αρ. πρ. 27495 και παρελήφθη από το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ως αρχικό κύριο του έργου, καθώς και το οικόπεδο ανέγερσης στο 11.028 τεμάχιο του αγροκτήματος Κιλκίς μεταβιβάζονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο ΤΕΙ Κ.Μακεδονίας που ορίζεται καθολικός διάδοχος συνέπεια της μεταφοράς του αρχικού τμήματος «Σχεδιασμού και παραγωγής ενδυμάτων» του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο τμήμα «Σχεδιασμού και τεχνολογίας ένδυσης» του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας».

Με την ρύθμιση αυτή αναμένεται να τακτοποιηθεί και η τελευταία εκκρεμμότητα όσον αφορά στην κυριότητα της έκτασης και των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Κιλκίς, ώστε αυτό να λειτουργεί πλέον απρόσκοπτα.

Σημειώνεται, ότι η παρέμβαση αυτή του κ. Γεωργαντά είναι η δεύτερη  γιά το ΤΕΙ Κιλκίς, καθώς είχε προηγηθεί το 2013 ρύθμιση, όσον αφορά στις μετατάξεις του προσωπικού του ιδρύματος, ύστερα από δική του σχετική πρόταση τροπολογίας-προσθήκης και τότε σε νομοσχέδιο του υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων.

 

Περισσότερα
Δείτε ακόμα