Γενικά

Σε ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών προχωρεί η ΔΕΥΑΚ

Σε εφαρμογή του άρθρου 25 του νόμου που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων στις 16.10.14 και της με αριθμό 163/22-10-14 απόφασης του διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑ Κιλκίς δίνεται η δυνατότητα να ρυθμιστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΥΑ Κιλκίς, έως την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014.
Η ρύθμιση προβλέπει απαλλαγή όλων των προσαυξήσεων, σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης και μείωσή τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
Τρόπος καταβολής οφειλών Μείωση προσαυξήσεων
Εφάπαξ εξόφληση 100% (απαλλαγή)
10 μηνιαίες δόσεις Μείωση προσαυξήσεων κατά 90%
20 μηνιαίες δόσεις Μείωση προσαυξήσεων κατά 80%
30 μηνιαίες δόσεις Μείωση προσαυξήσεων κατά 70%
40 μηνιαίες δόσεις Μείωση προσαυξήσεων κατά 60%
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 40 ευρώ.
Με την έγκριση της αίτησης ρύθμισης πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση.
Η έγκριση γίνεται από τον γενικό διευθυντή της επιχείρησης το αργότερο σε 15 ημέρες μετά την κατάθεση της αίτησης.
Για την ένταξη στην ρύθμιση απαιτείται η προσέλευση του καταναλωτή στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς και η συμπλήρωση επί τόπου προτυπωμένης αίτησης.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα