Γενικά

Πυροπροστασία από το “Φιλόδημο ΙΙ” σε 75 σχολικές μονάδες του δήμου Κιλκίς

Από τον δήμο Κιλκίς εκδόθηκε το ακόλουθο ενημερωτικό δελτίο:

«Την έγκαιρη προετοιμασία του δήμου Κιλκίς αναφορικά με τη θωράκιση όλων των σχολικών του μονάδων με συστήματα πυροπροστασίας αντάμειψε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο δήμος Κιλκίς χρηματοδοτείται με 269.080ευρώ από το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” για την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε εβδομήντα πέντε σχολεία κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας (Νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια) που λειτουργούν στα διοικητικά του όρια.

Η εγκριθείσα πίστωση θα αξιοποιηθεί για τη σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας (σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας) την επικαιροποίηση παλαιών μελετών, τη σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας καθώς και τη συντήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.

“Η ένταξη του δήμου Κιλκίς στην συγκεκριμένη πρόσκληση του “Φιλόδημου ΙΙ” θα καλύψει μια πάγια ανάγκη των σχολείων που στερούνται, δυστυχώς, βασικών μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας. Θεραπεύουμε αυτή τη σημαντική υστέρηση εξοπλίζοντας με τα απαραίτητα μέσα πυροπροστασίας όλα τα σχολικά διδακτήρια προσφέροντας εγγυήσεις ασφάλειας στη λειτουργία τους.

Η πυρασφάλεια είναι ένα προληπτικό μέτρο προστασίας για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και την παρέχουμε ως άμεση προτεραιότητα” δήλωσε ο δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης Κυριακίδης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόταση του δήμου Κιλκίς, με την υπ. αριθ. 316/2019 ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς, κατατέθηκε το Δεκέμβριο του 2019 στο πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” στην πρόσκληση VIII του οποίου περιλήφθηκαν συνολικά εξήντα εννέα ΟΤΑ της χώρας.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα