Γενικά

Προχωρεί ο εργαστηριακός έλεγχος των δημοσίων έργων της ΠΕ Κιλκίς

Υπεγράφη την Τρίτη 22.12.20 από τον αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς Ανδρέα Βεργίδη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας σύμβαση με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας για τον εργαστηριακό έλεγχο των δημοσίων έργων της υποδιεύθυνσης τεχνικών έργων της Π.Ε. Κιλκίς», με στόχο την εξασφάλιση της ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών στα δημόσια έργα που εκτελεί.

Στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

“… Με την παρούσα σύμβαση παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας εργαστηριακών δοκιμών βασισμένων σε ισχύοντα πρότυπα ποιότητας, “εργαλείο” απαραίτητο γιά την διασφάλιση της ποιότητας των υλικών και την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων στο στάδιο κατασκευής ενός έργου. Οι έλεγχοι θα αφορούν κυρίως στην ποιότητα ασφαλτικών μιγμάτων καθώς και νωπού σκυροδέματος.

Η περιφερειακή ενότητα Κιλκίς χρηματοδοτεί την δαπάνη 19.096 ευρώ από το πρόγραμμα ιδίων πόρων”.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα