Γενικά

Προχωρά η σιδηροδρομική σύνδεση της ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς με την προκήρυξη του διαγωνισμού

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε προκήρυξε τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με αρ.Διακ.2248, για την μελέτη: «Σύνδεση ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς με το υφιστάμενο δίκτυο του ΟΣΕ», συνολικού ύψους 855.266,87 ΕΥΡΩ (ΑΔΑ: Ψ2Β246ΨΧΕΔ-ΥΒ3).

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης θα ακολουθήσει η προκήρυξη του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 9.000.000 ευρώ.

Τονίζεται ότι η ολοκλήρωση του έργου της σύνδεσης της ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς, που αποτελεί πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων της περιοχής, θα έχει πολλαπλά οφέλη. Πιο συγκεκριμένα:

• Βελτίωση εξυπηρέτησης της ΒΙ.ΠΕ με εύκολη και γρήγορη μεταφορά των πρώτων υλών και εμπορευμάτων

•Αύξηση του εμπορευματικού έργου, διασυνδέσεις με Λιμάνια και με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Δήλωση αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς για την προκήρυξη του διαγωνισμού για τη μελέτη σύνδεσης της ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς

Θετική και σημαντική εξέλιξη, η οποία θα δώσει ώθηση στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ) Κιλκίς, χαρακτηρίζει ο αντιπεριφειάρχης περιφερειακής ενότητας (Π.Ε.) Κιλκίς, Ανδρέας Βεργίδης την προκήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με αρ.Διακ.2248, για την μελέτη: «Σύνδεση ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς με το υφιστάμενο δίκτυο του ΟΣΕ», συνολικού ύψους 855.266,87 ευρώ (ΑΔΑ: Ψ2Β246ΨΧΕΔ-ΥΒ3) από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) ΑΕ.

«Πρόκειται για ένα βήμα για τη σύνδεση της ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς με το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Βεργίδης, προσθέτοντας πως η ολοκλήρωση αυτού του βήματος θα οδηγήσει στο επόμενο που είναι η προκήρυξη του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 9.000.000 ευρώ.

«Με την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο αποτελεί πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων της περιοχής, η ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς θα αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και διασυνδέσεις με λιμάνια», υπογραμμίζει ο κ. Βεργίδης και, παράλληλα, τονίζει ότι «δημιουργούνται συνθήκες ανάπτυξης για τη ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς, καθώς θα επιτευχθεί – μεταξύ άλλων – βελτίωση εξυπηρέτησης της ΒΙ.ΠΕ με εύκολη και γρήγορη μεταφορά των πρώτων υλών και εμπορευμάτων και αύξηση του εμπορευματικού έργου».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα