Κοινωνία

Πρόβλημα νερού στην Τέρπυλλο λόγω κακής κατάστασης του δικτύου ύδρευσης

Πρόβλημα καταλληλότητας του πόσιμου νερού ανέκυψε στην περιοχή της Τερπύλλου, και συγκεκριμένα στον «άξονα» Διποτάμου, Τερπύλλου και Μεταξοχωρίου, καθώς σε διενεργηθείσες μετρήσεις ανιχνεύθηκε ποσότητα αρσενικού μεγαλύτερη από τα επιτρεπτά όρια.
Το θέμα απασχόλησε ενημερωτική συνάντηση υψηλοβάθμων στελεχών της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης Κιλκίς και του δήμου Κιλκίς με κατοίκους της περιοχής, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 13.1.14 στην καφετηρία-ψησταριά Τσέλιου, στην Τέρπυλλο (σ.σ.: Προφανώς κατά τους «υπευθύνους» του δήμου και της ΔΕΥΑΚ η φύση του θέματος είναι τέτοια, που μόνο μετρημένοι στα δάκτυλα τους ενός χεριού τηλεοπτικοί σταθμοί εκτός νομού Κιλκίς «σηκώνει» να ασχοληθούν με αυτό, και όχι το σύνολο των τοπικών μέσων ενημέρωσης προς τα οποία οι ανωτέρων έκριναν «περιττή» την αποστολή δελτίου Τύπου ή πρόσκλησης γιά την εν λόγω συνάντηση!).
Ήδη, δόθηκε η εντολή γιά διακοπή της χρήσης του νερού γιά πόση και μαγείρεμα γιά χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός, έως ότου διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, εξαχθούν τα συμπεράσματα και δρομολογηθεί η διαδικασία οριστικής επίλυσης του προβλήματος. Η χρήση επιτρέπεται γιά πότισμα καλλιεργειών αλλά και ζώων, παρά τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν γιά την δεύτερη περίπτωση, όσον αφορά στην σύνδεσή της με την διατροφική αλυσίδα.
Σύμφωνα με έγκυρη δημοσιογραφική «πηγή» το πρόβλημα αποδίδεται στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται το πεπαλαιωμένο δίκτυο ύδρευσης σε συνάρτηση με την παρατεταμένη ανομβρία, εξ αιτίας της οποίας έχει μειωθεί ο όγκος του ρέοντος σ’ αυτό νερού.
Πολίτες, που έλαβαν μέρος στην συνάντηση πρότειναν την ανόρυξη νέας γεώτρησης με σκοπό την άμεση ανακούφιση των κατοίκων αλλά και την αποκατάσταση του όγκου ροής νερού στο δίκτυο ύδρευσης ώστε σε συνάρτηση και με τις επιθυμητές βροχοπτώσεις, η εντός του νερού ποσότητα αρσενικού, αν δεν εξαλειφθεί, να ελαχιστοποιηθεί πολύ κάτω από το επιτρεπτό όριο καταλληλότητας.
Οσον αφορά στην μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του προβλήματος, ζητήθηκε η εκ μέρους του δήμου εξεύρεση κονδυλίων μέσω κάποιου κοινοτικού ή εθνικού προγράμματος γιά τον εκσυγχρονισμό ή την πλήρη αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης.
Σε κάθε περίπτωση το θέμα επιβάλλεται να αντιμετωπισθεί με ταχύτητα, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα, ώστε να μην προστεθεί ένα ακόμη βάρος στο ήδη δυσβάστακτο «φορτίο» προβλημάτων, που επωμίζονται οι κάτοικοι της περιοχής.
Είναι θέμα το οποίο θέτει ενώπιον των ευθυνών τους την δημοτική αρχή Κιλκίς και τους παράγοντες αρμοδίων φορέων, εν γνώσει και του ότι τέτοια θέματα δεν ενδείκνυνται ούτε γιά εντυπωσιασμό ούτε για δημαγωγία με σκοπό την εξυπηρέτηση επικοινωνιακών αναγκών και μικροπολιτικών συμφερόντων και επιδιώξεων.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα