Πολιτική

Πρωτοβουλία του δήμου Κιλκίς γιά την διαχείριση των ανεπιτηρήτων ζώων

Από την αντιδημαρχία ανάπτυξης ανακοινώθηκε, ότι ο δήμος Κιλκίς προτίθεται να συνάψει σύμβαση, με κατ’ ευθείαν ανάθεση, με ιδιοκτήτη κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του δήμου με αντικείμενο την διαχείριση των ανεπιτηρήτων παραγωγικών ζώων (άρθρο 17). Σημειώνεται ότι οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει να πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στον νομό 4056/12 ο οποίος τροποποιήθηκε από τον νομό 4235/14.
Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στο τμήμα ζωικής παραγωγής της διεύθυνσης τοπικής οικονομικής ανάπτυξης (Βικτωρία Γούναρη, τηλ. 23413 52244), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα