Πολιτική

Πρώτη συνάντηση μελών της Κεντροαριστερής κίνησης στο Χέρσο

Την πρώτη συνάντησή τους πραγματοποίησαν στο Χέρσο τα μέλη της νεοσύστατης τοπικής πολιτικής παράταξης «Κεντροαριστερή Κίνηση Κιλκίς Ελπίδας και Προοπτικής» (ΚΚΚΕΠ).

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρονται και τα εξής:ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΕΡΣΟ

«…Συζητήθηκαν θέματα πολιτικής συγκυρίας και σκιαγραφήθηκε η ύπαρξη της κίνησης στο τοπικό αλλά και εθνικό πολιτικό περιβάλλον. Τέθηκαν οι βάσεις για την οργανωτική της δομή και εξετάστηκαν ζητήματα της σχέσεων με τους όμορους πολιτικά χώρους.  Αποφασίστηκε η διεύρυνση της κίνησης και προσδιορίστηκαν οι πρώτοι πολιτικοί στόχοι που θα δώσουν την δυνατότητα ηχηρής πολιτικής παρέμβασης σε τοπικό επίπεδο.

Η ρευστότητα του πολιτικού περιβάλλοντος της χώρας μας και η κρισιμότητα των πολιτικών εξελίξεων, ενδυνάμωσαν την πεποίθηση των παρευρεθέντων μελών για την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης πολιτικής κίνησης. Αντιλαμβανόμενοι την αδυναμία για τον προσδιορισμό των πολιτικών εξελίξεων σε εθνικό επίπεδο, αλλά και συναισθανόμενοι το χρέος τους προς τις επόμενες γενιές, επιβεβαίωσαν την αποστολή τους για την πολιτική έκφραση της εναλλακτικής προοδευτικής λύσης σε επίπεδο νομού Κιλκίς

Η συγκεκριμένη συνάντηση, σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης, πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο δήμου Κιλκίς. Προγραμματίζεται για την επόμενη εβδομάδα η συνάντηση των μελών της σε επίπεδο δήμου Παιονίας».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα